Powrót do
Wersji polskiej-niemieckiej:

 Start (30 kB)
(13 kB)
(89 kB)
Objaśnienie
(13 kB)
(11 kB)

(20 kB)
Objaśnienie(31 kB)
Objaśnienie(19 kB)
Objaśnienie

  Spełnij PROŚBĘ pap. Franciszka o Różaniec
  ‘ZA KOŚCIÓŁ’ z dołączeniem modlitwy  
  do św. Michała Archanioła  

  Kliknij:  

Różaniec
oraz Modlitwa do Michała Archanioła
za Kościół


 Tamże zob. relację o wizji papieża Leona XIII: utarczki Szatana 
 z Chrystusem w sprawie zniszczenia Kościoła świętego
 


(20 kB)

SPIS  TREŚCI
Kilka wariantów ściągnięcia strony lub jej części
zob. u samego dołu niniejszej strony


Przejście do strony:
Pogotowie na email
gdy sumienie w rozterce
WEWNĘTRZNA BUDOWA STRONY: INFORMACJE I LINKI
(38 kB) UŻYTECZNE LUŹNE UZUPEŁNIENIA I DOKUMENTY
Kolumna 1


INFORMACJE OGÓLNE
oraz
LINKI WEWNĘTRZNE1. Kontakt z Czytelnikami
2. Z korespondencji CZYTELNIKÓW
3. Przegląd Linków wewnętrznych niniejszej Homepage
4. Alfabetyczny spis HASEŁ niniejszej Homepage
5. Schematy i Obrazy z życia Dziecka w łonie Matki oraz
dla wyjaśnienia Metody Billingsa
6. Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki. Human Life International
7. Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa. Centrum WOOMB, Melbourne
8. Wybór linków do STRON religijnych i świeckich
10. Adres autora
Email do autora
.
11. Skrytka:
czasowo zamieszczone pliki do ściągnięcia

12. Pomoc do Pisma św.:
(książka-podręcznik, ks.PL):
a) W formacie WORD:
„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”
Charyzmat Natchnienia Biblijnego

b) Ten sam podręcznik w formacie PDF:
„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”
Charyzmat Natchnienia Biblijnego

13. Strony ‘Sercańskie’:
a) Księża Sercanie
b) Młodzi Sercanie
c) Duszpasterstwo ‘TALENT’
d) Wydawnictwo Księży Rozmiar: 58 bajtówSercanów ‘DEHON’
14. Nowa Str. Sercańska:
profeto.plSercański Portal Ewangelizacyjny
Ewangelizacja, dostęp do Facebook, RSS, Video, rekolekcje on-line, Msza św. on-line, Homilie, Newsletter ...
Redaktor Naczelny:
ks. Michał Olszewski, SCJ: michal.olszewski@profeto.pl jest egzorcystą. Możliwość współpracy autorskiej.

Wciągające artykuły.
15. Biblia – Podstawowe Dokumenty Kościoła
16. Basic prayers: to download
17. Wybór paru grup slajdów
(14.5 kB)
Kolumna 2
WPROWADZENIE
do niniejszej strony internetowej

A. – PREZENTACJA NINIEJSZEJ ‘Strony Internetowej’
B. – RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY. Przegląd jej części i rozdziałów. Refleksja nad ‘losem’ strony
Cz.1. „... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ”!? – Miłość i pokój z pomocą ‘Metody Billingsa’
R.1. Zrozumieć ‘Metodę Billingsa’ i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „Naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień
Rozdział otwarty: swoiste „Forum”
Cz.2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”. – W poszukiwaniu uzasadnień
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia. – Sens aktu małżeńskiego
R.2. „Z” Piotrem I „Pod” Piotrem. – Magisterium Kościoła
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? – Ocena medyczna
R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek? – Ocena antropologiczna
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje. – Wydźwięki psychologiczne
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg? – Ocena Teologiczna
Cz.3. MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ. – Powołanie do miłości tak w konsekracji jak w małżeństwie
R.1. Wybór życia w małżeństwie. – Ojcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne? – Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie?
R.3. Kochamy się – Tylko że... Dziecko! – Ojcze! Co teraz...!?
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość? – Ojcze, czy pobłogosławisz?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję... – Ojcze! Wyrwij mnie z tego!
Cz.4. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ...! (Ez 16,6n) – „Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...
R.1. I ja i Ty: Partner Absolutu – Podmiot Przymierza. – ‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’... – Czyż-by być Bożą ... Oblubienicą?
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś...? – Kto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia. – Czy możesz mnie jeszcze kochać?
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia? – Czy przyjmiesz i ten mój grzech?
R.6. Eucharystia: Przedziwny Sakrament „przebicia” – Zjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy. – Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu
Cz.5. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE. – Bóg ‘zdradzający się’ jako Miłosierdzie
R.1. Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka „dla niego samego”. – Miłość ‘Bożego Obrazu’ poddana próbie
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! – Bóg wobec grzechu swego Żywego ‘Obrazu’
Kolumna 3
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia. – Cena Bożego Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem. – Sprawiedliwość czy Miłosierdzie?
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany. – Czy można Boga ‘pocieszyć’?
R.6. Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka”. – Wyzwolić naszą miłość
R.7. Miłosierny Jezu, ufam Tobie. – Zarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski abyśmy otrzymali Miłosierdzie...” (Hbr 4,16). – Fragmenty Dzienniczka św. S.Faustyny w układzie tematycznym
.
Cz.6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ”. – W Łasce Sakramentu na co dzień
R.1. Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby. – Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa hetero-seksualne: żałosna imitacja małżeństwa. – Miło-sierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
R.3. W ideologii gender: wszechogarniającego gender-queer-mainstreaming. „... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
R.4. W przygotowaniu do pełni Objawienia Sakramentalności Małżeństwa. – Boże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu małżonków i w rodzinie!
R.5. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu Stworzenia: Uwidzialnienie niewidzialnej Miłości Boga. – Toś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem Małżeństwa: Pra-Sakramentu Stworzenia
R.6. Przymierze Małżeńskie dwojga a Przymierze Boga z człowiekiem odczytane z Pentateuchu Mojżesza. – „Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
R.7. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach Prorockich. – „Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma Męża” (Iz 62,4)
R.8. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa jako Sakramentu.
– Zapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia!
R.9. Sakrament małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia Oblubieńca-z-Krzyża.
– Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze Jedno: w małżeństwie i rodzinie
.
Cz.7. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM. I przyjąć rozwiązanie Twoje – w godnym przygotowaniu do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa
R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy Siebie „do końca” na Krzyżu.
– Wierność-Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi?
– Oblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa.
– Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania oraz wierności Twojemu Słowu

.
OBRAZY. SPIS OBRAZÓW-zdjęć całości strony
Kolumna 4
1. Wprowadzenie do podstaw. programów komputera
2. Rozważanie Męki Chrystusa na Godz. Miłosierdzia: 15.00 h
3. SPOWIEDŹ małżonków-partnerstw z grzechów przy przeżywaniu intymności        
4.a. Dokumenty Papieży wcześniejszych
b. Jan Paweł II:  Wybór Dokumentów
c. Benedykt XVI:  Wybór Dokumentów
d. Pap. Franciszek: Dokumenty, Homilie, Zdjęcia
5. Nie módl się za mnie: jestem potępiona!
6. O.Dr K.Meissnera-Prof.B. Suszka:
a. Frustracje w małżeńskie
b. Harmonia przy współżyciu
7. Stałam u bram nieba i piekła. Świadectwo Dr Glorii Polo
8. a) Krwią pisana Miłość Przebaczająca: Habiba ...
b) Zob. ponadto - r.2014: 
Holokaust Uczniów Chrystusa: Nigeria, Syria 2014)
9. a. (Na razie w przebudowie)
b. Małżeństwu z pomocą. Metoda Billingsa.:
(PDF: oczekiw.na Imprimatur)
1) Szablon EXCEL na 10 cyklów
2) Szablon EXCEL: przykładowy zapis na EXCEL-u
3) Dwa zapisy szkoleniowe, Kółko,znaki
c. Helping Married people: Billings Method.
(English version: to print)
d-1. Der Ehe zum Angebot. Die Billings-Methode
(Deutsch: Im PDF-Format)
d-2. Die BOM: 1.Teil der Homepage + 2.Teil,3.Kap. - Deutsch
(Deutsch: im PDF-Format)
10. Wierność spowiednika Magisterium
11. O. Ksawery Knotz:
Prywatna recenzja książki
„Seks jakiego nie znacie”
12. Przeżyła własną aborcję: Gianna Jessen
13. Manifestacja pro-aborcyjna a Sakrament Spowiedzi
15. Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie? Etyka polityki
16. Miłość do Oczekiwanego aż do normalnych urodzin
17. Pornografia:
1) List Pasterski z USA

2) Pearl M., Droga do piekła
18. Seks Nastolatków: Pornodzieci-25zł
19. Dwie modlitwy miłosierdzia w wielu językach
19a. Koronki do Bożego Miłosierdzia w różnych językach
20. Episkopat Polski:
1) In Vitro: 5.III.2013;
2) Ideologia-Gender: XII.2013.
3) Boża wizja inger.w prokreację
4) Żyję przez InVitro
21. Trzy zalecane modlitwy:
a) Dwie modlitewki miłosierdzia-przebaczenia + Koronka do Miłosierdzia Bożego
b) Nowenna: Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
c) Nowenna Różańcowa Pompejańska
(5.6 kB) (35 kB)
Objaśnienie

(5.6 kB)

(3.7 kB)

  Ściągnięcie  
  strony w kilku wariantach  
   (w części lub całości)  
  Downloads – Ściąganie strony  

(1.2 kB)

(5.5 kB)

(4.4 kB)
(21 kB)
(8.3 kB)
(0,7 kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

(3.5 kB)