INFORMACJA (8.III.2019)
Czytelników korzystających z urządzeń mobilnych uprasza się, by przeglądać stronę w pozycji poziomej (grafiki-tabele zostały zredukowane do szerokości 500 pikseli).


Powrót do wersji
polskiej-niemieckiej:

 Start (25 kB)
(13 kB)
(89 kB)
Objaśnienie
(13 kB)
(11 kB)

(13 kB) Objaśnienie

Koronka do Bożego Miłosierdzia w językach  

(16 kB)
Objaśnienie


(13 kB)
Objaśnienie

Dwie Modlitewki Miłosierdzia – w językach  


(20 kB)

Przejście do strony ‘Pogotowie Duchowe’:
POGOTOWIE DUCHOWE
na email: gdy sumienie w rozterce

spis-mob1a (52 kB)


a-pl (19 kB)
WPROWADZENIE
do niniejszej strony internetowej

A. – PREZENTACJA NINIEJSZEJ ‘Strony Internetowej’
B. – RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY. Przegląd jej części
!empt (0 kB)i rozdziałów. Refleksja nad ‘losem’ strony
Cz.1. „... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ”!? – Miłość i pokój z pomocą
!empt (0 kB)‘Metody Billingsa’
R.1. Zrozumieć ‘Metodę Billingsa’ i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „Naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień
!empt (0 kB)Rozdział otwarty: swoiste „Forum”


Cz.2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”.
!empt (0 kB)W poszukiwaniu uzasadnień
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia. – Sens aktu małżeńskiego
R.2. „Z” Piotrem I „Pod” Piotrem. – Magisterium Kościoła
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? – Ocena medyczna
R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek? – Ocena antropologiczna
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje. – Wydźwięki psychologiczne
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg? – Ocena Teologiczna


Cz.3. MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ. – Powołanie do miłości tak
!empt (0 kB)w konsekracji jak w małżeństwie
R.1. Wybór życia w małżeństwie. – Ojcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne? – Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie?
R.3. Kochamy się – Tylko że... Dziecko! – Ojcze! Co teraz...!?
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość?
!empt (0 kB)Ojcze, czy pobłogosławisz?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję... – Ojcze! Wyrwij mnie z tego!


Cz.4. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ...! (Ez 16,6n)
!empt (0 kB)„Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...
R.1. I ja i Ty: Partner Absolutu – Podmiot Przymierza.
!empt (0 kB)‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’... – Czyż-by być Bożą ... Oblubienicą?
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś...? – Kto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia.
!empt (0 kB)Czy możesz mnie jeszcze kochać?
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia? – Czy przyjmiesz i ten mój grzech?
R.6. Eucharystia: Przedziwny Sakrament „przebicia”
!empt (0 kB)Zjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy. – Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu


Cz.5. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE.
!empt (0 kB)Bóg ‘zdradzający się’ jako Miłosierdzie
R.1. Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka „dla niego samego”.
!empt (0 kB)Miłość ‘Bożego Obrazu’ poddana próbie
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! – Bóg wobec grzechu swego
!empt (0 kB)Żywego ‘Obrazu’
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia. – Cena Bożego Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem. – Sprawiedliwość czy Miłosierdzie?
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany. – Czy można Boga ‘pocieszyć’?
R.6. Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka”. – Wyzwolić naszą miłość
R.7. Miłosierny Jezu, ufam Tobie. – Zarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski abyśmy otrzymali Miłosierdzie...”
!empt (0 kB)(Hbr 4,16). – Fragmenty Dzienniczka św. S.Faustyny w układzie tematycznym


Cz.6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ”.
!empt (0 kB)W Łasce Sakramentu na co dzień
R.1. Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby.
!empt (0 kB)Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa hetero-seksualne: żałosna imitacja
!empt (0 kB)małżeństwa. – Miłosierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
R.3. W ideologii gender: wszechogarniającego gender-queer-mainstreaming.
!empt (0 kB)„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
R.4. W przygotowaniu do pełni Objawienia Sakramentalności Małżeństwa.
!empt (0 kB)Boże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu małżonków
!empt (0 kB)i w rodzinie!
R.5. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu Stworzenia: Uwidzialnienie
!empt (0 kB)niewidzialnej Miłości Boga. – Toś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem
!empt (0 kB)Małżeństwa: Pra-Sakramentu Stworzenia
R.6. Przymierze Małżeńskie dwojga a Przymierze Boga z człowiekiem odczytane
!empt (0 kB)z Pentateuchu Mojżesza. – „Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
R.7. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach Prorockich.
!empt (0 kB)„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma Męża” (Iz 62,4)
R.8. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa jako Sakramentu.
!empt (0 kB)Zapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia!
R.9. Sakrament małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia Oblubieńca-z-Krzyża.
!empt (0 kB)Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze Jedno:
!empt (0 kB)w małżeństwie i rodzinie


Cz.7. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA
!empt (0 kB)MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM. I przyjąć rozwiązanie Twoje
!empt (0 kB)– w godnym przygotowaniu do małżeństwa:
!empt (0 kB)Sakramentu Małżeństwa
R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy Siebie „do końca” na Krzyżu.
!empt (0 kB)Wierność-Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi?
!empt (0 kB)Oblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa.
!empt (0 kB)Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
!empt (0 kB)oraz wierności Twojemu Słowu

OBRAZY. SPIS OBRAZÓW-zdjęć całości strony


(13 kB)


b-pl (18 kB)
2. Rozważanie Męki Chrystusa na Godzinę Miłosierdzia: godzina 15.00
3. SPOWIEDŹ małżonków-partnerstw z grzechów przy przeżywaniu intymności        
4. a. Dokumenty Papieży wcześniejszych
!empt (0 kB)b. Jan Paweł II:  Wybór Dokumentów
!empt (0 kB)c. Benedykt XVI:  Wybór Dokumentów
!empt (0 kB)d. Pap. Franciszek: Dokumenty, Homilie, Zdjęcia
5. NIE MÓDL SIĘ za mnie: jestem potępiona!
6. O. Dr Karol Meissnera OSB - Prof. B. Suszka:
!empt (0 kB)a. Frustracje w małżeńskie
!empt (0 kB)b. Harmonia przy współżyciu
7. Stałam u bram nieba i piekła. ŚWIADECTWO Dr GLORII POLO
8. a) Krwią pisana Miłość Przebaczająca: Habiba ...
!empt (0 kB)b) Zob. ponadto - r.2014:
!empt (0 kB)
Holokaust Uczniów Chrystusa: Nigeria, Syria 2014
9. a. (w przebudowie !)
!empt (0 kB)b. Małżeństwu z pomocą. Metoda Billingsa.:
!empt (0 kB)(PDF: w oczekiw.na Imprimatur)
!empt (0 kB)1) Szablon EXCEL na 10 cyklów
!empt (0 kB)2) Szablon EXCEL: przykładowy zapis na EXCEL-u
!empt (0 kB)3) Dwa zapisy szkoleniowe, Kółko,znaki
!empt (0 kB)c. Helping Married people: Billings Method.
!empt (0 kB)(English version: to print, in PDF)
!empt (0 kB)d-1. Der Ehe zum Angebot. Die Billings-Methode
!empt (0 kB)(Deutsch: Im PDF-Format)
!empt (0 kB)d-2. (na razie w przebudowie)
10. WIERNOŚĆ spowiednika Magisterium
11. O. Ksawery KNOTZ: Prywatna recenzja książki „Seks jakiego nie znacie”
12. Przeżyła własną aborcję: Gianna Jessen
13. UDZIAŁ w manifestacji pro-aborcyjnej a Sakrament Spowiedzi
15. Czy mogę liczyć na ROZGRZESZENIE ? Etyka polityki
16. Miłość do Oczekiwanego aż do normalnych urodzin
17. Pornografia: !empt (0 kB)
!empt (0 kB)1) List Pasterski z USA

!empt (0 kB)2) Pearl M., Droga do piekła
18. Seks Nastolatków: Pornodzieci za 25zł
19. a. Dwie modlitwy miłosierdzia w wielu językach
19. b.  Koronki do Bożego Miłosierdzia w różnych językach
20. Episkopat Polski:
!empt (0 kB)1) In Vitro: 5.III.2013;
!empt (0 kB)2) Ideologia-Gender: XII.2013.
!empt (0 kB)3) Boża wizja inger.w prokreację
!empt (0 kB)4) Żyję dzięki InVitro
21. Trzy zalecane modlitwy:
!empt (0 kB)a) Dwie modlitewki miłosierdzia-przebaczenia + Koronka do Miłosierdzia Bożego
!empt (0 kB)b) Nowenna: Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
!empt (0 kB)c) Nowenna Różańcowa Pompejańska


anim-5 (20 kB)


c-pl (17 kB)

1. Kontakt z Czytelnikami
2. Z korespondencji CZYTELNIKÓW
3. Przegląd Linków wewnętrznych niniejszej Homepage
4. Alfabetyczny spis HASEŁ niniejszej Homepage
5. Schematy i Obrazy z życia Dziecka w łonie Matki
!empt (0 kB)oraz dla wyjaśnienia Metody Billingsa
6. Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki. Human Life International
7. Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa.
!empt (0 kB)Centrum WOOMB, Melbourne
8. Wybór linków do STRON religijnych i świeckich
10. Adres autora
!empt (0 kB)Email do autora
11. Skrytka:
!empt (0 kB)czasowo zamieszczone pliki do ściągnięcia

.
12. Pomoc do Pisma św.:
!empt (0 kB)(książka-podręcznik, ks.PL):
!empt (0 kB)a) W formacie WORD:
!empt (0 kB)„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”. – Charyzmat Natchnienia Biblijnego
!empt (0 kB)b) Ten sam podręcznik w formacie PDF:
!empt (0 kB)„Słowo Twoje jest PRAWDĄ” – Charyzmat Natchnienia Biblijnego
13. Strony ‘Sercańskie’:
!empt (0 kB)a) Księża Sercanie

!empt (0 kB)b) Młodzi Sercanie

!empt (0 kB)c) Duszpasterstwo ‘TALENT’

!empt (0 kB)d) Wydawnictwo Księży Sercanów ‘DEHON’
14. Nowa Str. Sercańska:
!empt (0 kB)profeto.plSercański Portal Ewangelizacyjny
!empt (0 kB)Ewangelizacja, dostęp do Facebook, RSS, Video, rekolekcje on-line,
!empt (0 kB)Msza św. on-line, Homilie, Newsletter ...

!empt (0 kB)Redaktor Naczelny:
!empt (0 kB)ks. Michał Olszewski, SCJ: michal.olszewski@profeto.pl jest egzorcystą.
!empt (0 kB)Możliwość współpracy autorskiej.
Wciągające artykuły.
15. Biblia – Podstawowe Dokumenty Kościoła
16. Basic prayers in English: to download (in PDF)
17. Wybór slajdów w paru grupach
18. Garść przydatnych skrótów klawiszowych

photocase543617573 (29 kB)

(9 kB)

(5.6 kB) (35 kB)
Objaśnienie

(5.6 kB)

(5.5 kB)

  Poszczególne file'e strony w formacie PDF  
  do ściągnięcia  
   (w części lub całości)  
  Downloads – Ściąganie strony  

(1.2 kB)

(21 kB)
(0,7 kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

(3.5 kB)