Powrót do
Wersji polskiej-niemieckiej:

 Start (30 kB)
(13 kB)
(89 kB)
Objaśnienie
(13 kB)
(11 kB)

(20 kB)
Objaśnienie(31 kB)
Objaśnienie(19 kB)
Objaśnienie

(20 kB)

SPIS  TREŚCI
Kilka wariantów ściągnięcia strony lub jej części
zob. u samego dołu niniejszej strony


Przejście do strony:
Pogotowie na email
gdy sumienie w rozterce

Prywatna strona internetowa
WEWNĘTRZNA BUDOWA STRONY: INFORMACJE I LINKI
(38 kB) UŻYTECZNE LUŹNE UZUPEŁNIENIA I DOKUMENTY
Kolumna 1


INFORMACJE OGÓLNE
oraz
LINKI WEWNĘTRZNE1. Kontakt z Czytelnikami
2. Z korespondencji CZYTELNIKÓW
3. Przegląd Linków wewnętrznych niniejszej Homepage
4. Alfabetyczny spis HASEŁ niniejszej Homepage
5. Schematy i Obrazy z życia Dziecka w łonie Matki oraz
dla wyjaśnienia Metody Billingsa
6. Film USG oraz zdjęcia z ŻYCIA w łonie Matki. Human Life International
7. Animowane ujęcia dla wyjaśnienia Metody Billingsa. Centrum WOOMB, Melbourne
8. Wybór linków do STRON religijnych i świeckich
10. Adres autora
Email do autora
.
11. Skrytka:
czasowo zamieszczone pliki do ściągnięcia

12. Pomoc do Pisma św.:
(książka-podręcznik, ks.PL):
a) W formacie WORD:
„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”
Charyzmat Natchnienia Biblijnego

b) Ten sam podręcznik w formacie PDF:
„Słowo Twoje jest PRAWDĄ”
Charyzmat Natchnienia Biblijnego

13. Strony ‘Sercańskie’:
a) Księża Sercanie
b) Młodzi Sercanie
c) Duszpasterstwo ‘TALENT’
d) Wydawnictwo Księży Rozmiar: 58 bajtówSercanów ‘DEHON’
14. Nowa Str. Sercańska:
profeto.plSercański Portal Ewangelizacyjny
Ewangelizacja, dostęp do Facebook, RSS, Video, rekolekcje on-line, Msza św. on-line, Homilie, Newsletter ...
Redaktor Naczelny:
ks. Michał Olszewski, SCJ: michal.olszewski@profeto.pl jest egzorcystą. Możliwość współpracy autorskiej.

Wciągające artykuły.
15. Biblia – Podstawowe Dokumenty Kościoła
16. Basic prayers: to download
17. Wybór paru grup slajdów
(14.5 kB)
Kolumna 2
WPROWADZENIE
do niniejszej strony internetowej

A. – PREZENTACJA NINIEJSZEJ ‘Strony Internetowej’
B. – RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY. Przegląd jej części i rozdziałów. Refleksja nad ‘losem’ strony
Cz.1. „... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ”!? – Miłość i pokój z pomocą ‘Metody Billingsa’
R.1. Zrozumieć ‘Metodę Billingsa’ i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „Naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień
Rozdział otwarty: swoiste „Forum”
Cz.2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”. – W poszukiwaniu uzasadnień
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia. – Sens aktu małżeńskiego
R.2. „Z” Piotrem I „Pod” Piotrem. – Magisterium Kościoła
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? – Ocena medyczna
R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek? – Ocena antropologiczna
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje. – Wydźwięki psychologiczne
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg? – Ocena Teologiczna
Cz.3. MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ. – Powołanie do miłości tak w konsekracji jak w małżeństwie
R.1. Wybór życia w małżeństwie. – Ojcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne? – Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie?
R.3. Kochamy się – Tylko że... Dziecko! – Ojcze! Co teraz...!?
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość? – Ojcze, czy pobłogosławisz?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję... – Ojcze! Wyrwij mnie z tego!
Cz.4. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ...! (Ez 16,6n) – „Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...
R.1. I ja i Ty: Partner Absolutu – Podmiot Przymierza. – ‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’... – Czyż-by być Bożą ... Oblubienicą?
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś...? – Kto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia. – Czy możesz mnie jeszcze kochać?
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia? – Czy przyjmiesz i ten mój grzech?
R.6. Eucharystia: Przedziwny Sakrament „przebicia” – Zjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy. – Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu
Cz.5. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE. – Bóg ‘zdradzający się’ jako Miłosierdzie
R.1. Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka „dla niego samego”. – Miłość ‘Bożego Obrazu’ poddana próbie
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! – Bóg wobec grzechu swego Żywego ‘Obrazu’
Kolumna 3
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia. – Cena Bożego Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem. – Sprawiedliwość czy Miłosierdzie?
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany. – Czy można Boga ‘pocieszyć’?
R.6. Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka”. – Wyzwolić naszą miłość
R.7. Miłosierny Jezu, ufam Tobie. – Zarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski abyśmy otrzymali Miłosierdzie...” (Hbr 4,16). – Fragmenty Dzienniczka św. S.Faustyny w układzie tematycznym
.
Cz.6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ”. – W Łasce Sakramentu na co dzień
R.1. Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby. – Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa hetero-seksualne: żałosna imitacja małżeństwa. – Miło-sierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
R.3. W ideologii gender: wszechogarniającego gender-queer-mainstreaming. „... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
R.4. W przygotowaniu do pełni Objawienia Sakramentalności Małżeństwa. – Boże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu małżonków i w rodzinie!
R.5. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu Stworzenia: Uwidzialnienie niewidzialnej Miłości Boga. – Toś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem Małżeństwa: Pra-Sakramentu Stworzenia
R.6. Przymierze Małżeńskie dwojga a Przymierze Boga z człowiekiem odczytane z Pentateuchu Mojżesza. – „Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
R.7. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach Prorockich. – „Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma Męża” (Iz 62,4)
R.8. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa jako Sakramentu.
– Zapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia!
R.9. Sakrament małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia Oblubieńca-z-Krzyża.
– Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze Jedno: w małżeństwie i rodzinie
.
Cz.7. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM. I przyjąć rozwiązanie Twoje – w godnym przygotowaniu do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa
R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy Siebie „do końca” na Krzyżu.
– Wierność-Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi?
– Oblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa.
– Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania oraz wierności Twojemu Słowu

.
OBRAZY. SPIS OBRAZÓW-zdjęć całości strony
Kolumna 4
1. Wprowadzenie do podstaw. programów komputera
2. Rozważanie Męki Chrystusa na Godz. Miłosierdzia: 15.00 h
3. SPOWIEDŹ małżonków-partnerstw z grzechów przy przeżywaniu intymności        
4.a. Dokumenty Papieży wcześniejszych
b. Jan Paweł II:  Wybór Dokumentów
c. Benedykt XVI:  Wybór Dokumentów
d. Pap. Franciszek: Dokumenty, Homilie, Zdjęcia
5. Nie módl się za mnie: jestem potępiona!
6. O.Dr K.Meissnera-Prof.B. Suszka:
a. Frustracje w małżeńskie
b. Harmonia przy współżyciu
7. Stałam u bram nieba i piekła. Świadectwo Dr Glorii Polo
8. a) Krwią pisana Miłość Przebaczająca: Habiba ...
b) Zob. ponadto - r.2014: 
Holokaust Uczniów Chrystusa: Nigeria, Syria 2014)
9. a. Metoda Billingsa: ze Strony
Cz.I (r.1-2-3), cz.II (r.3: zapobieganie). W formacie PDF
b. Małżeństwu z pomocą. Metoda Billingsa. Tekst TYMCZASOWY:
(PDF: oczekiw.na Imprimatur)
1) Szablon EXCEL na 10 cyklów
2) Szablon EXCEL: ogólny do MOB
c. Helping Married people: Billings Method.
(English version: to print)
d-1. Der Ehe zum Angebot. Die Billings-Methode
(Deutsch: Im PDF-Format)
d-2. Die BOM: 1.Teil der Homepage + 2.Teil,3.Kap. - Deutsch
(Deutsch: im PDF-Format)
10. Wierność spowiednika Magisterium
11. O. Ksawery Knotz:
Prywatna recenzja książki
„Seks jakiego nie znacie”
12. Przeżyła własną aborcję: Gianna Jessen
13. Manifestacja pro-aborcyjna a Sakrament Spowiedzi
15. Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie? Etyka polityki
16. Miłość do Oczekiwanego aż do normalnych urodzin
17. Pornografia:
1) List Pasterski z USA

2) Pearl M., Droga do piekła
18. Seks Nastolatków: Pornodzieci-25zł
19. Dwie modlitwy miłosierdzia w wielu językach
19a. Koronki do Bożego Miłosierdzia w różnych językach
20. Episkopat Polski:
1) In Vitro: 5.III.2013;
2) Ideologia-Gender: XII.2013.
3) Boża wizja inger.w prokreację
4) Żyję przez InVitro
21. Trzy zalecane modlitwy:
a) Dwie modlitewki miłosierdzia-przebaczenia + Koronka do Miłosierdzia Bożego
b) Nowenna: Matki Bożej Rozwiązującej Węzły
c) Nowenna Różańcowa Pompejańska
(5.6 kB) (35 kB)
Objaśnienie

(5.6 kB)

(3.7 kB)

  Ściągnięcie  
  strony w kilku wariantach  
   (w części lub całości)  
  Downloads – Ściąganie strony  

(1.2 kB)

(5.5 kB)

(4.4 kB)
(21 kB)
(8.3 kB)
(0,7 kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

(3.5 kB)