(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura(2.9 kB)
Objaśnienie

Kwiatek

ZRÓŻNICOWANE SPOSOBY ŚCIĄGNIĘCIA CZĘŚCI
NINIEJSZEJ STRONY
(download)

*       *       *
17.XII.2013

(9.3 kB)


Wychodząc naprzeciw osobom, które by pragną ściągnąć fragmenty lub całość niniejszej obszernej strony, pomyślano o paru sposobach osiągnięcia tego zamierzenia. Ponieważ autor podjął się stopniowej tzw. RE-lektury całości (jej siedmiu części i ich rozdziałów), wypada spojrzeć na datę jej przebiegu.

(9.7 kB)


A. Części-rozdziały w formacie ‘PDF’ – po podjętej RE-lekturze
(od XI.2013)


W miarę postępującej RE-lektury udostępniamy kolejne części i rozdziały nieniejszej STRONY w formacie ‘PDF’. Format ten pozwala przeglądać tekst w dowolnym powiększeniu. Niestety przy konwersji z internetu giną wtedy linki wewnętrzne, pomijając zakłócone formatowania.


Część PIERWSZA, Metoda Billingsa (rozdz. 1-3)
0. Prezentacja strony i rzut oka na całość
1. Metoda Billingsa (tytuły podane skrótowo)
2. Metody Naturalne
3. Prawidłowo rozumieć MOB

Część DRUGA, Dobro-zło (rozdz. 1-6)
1. Ład aktu zjednoczenia
2. Pod Piotrem - z Piotrem
3. Zapobieganie a medycyna
4. Gdzie tu człowiek
5. Wydźwięki psychologiczne
6. Co na to Bóg

Część TRZECIA, Stan życia, miłość (rozdz.1-5)
1. Małżeństwo czy Kapłaństwo-Zakon?
2. Kapłaństwo – Życie Bogu poświęcone
3. Współżycie przedślubne: dziecko ...
4. Współżycie – niezależnie od poczęcia
5. Alkohol – Palenie

Część CZWARTA, Być Oblubienicą Boga (rozdziały 1-7)
1. Partner Absolutu – Podmiot Przymierza
2. Czyżby być Bożą ... Oblubienicą?
3. Dziecko bólu: gdzie jesteś?
4. Sakrament Miłosierdzia
5. Potępienie czy dar Odkupienia?
6. Eucharystia
7. By modlitwy nie brakło. Mały Katechizm

Część PIĄTA, Miłosierdzie (rozdz. 1-8)
1. Bóg stwarza człowieka ‘dla niego samego’
2. Próba na miłość – nie zdana
3. Mieszane reakcje Boga na grzech
4. Sprawiedliwość a Miłosierdzie
5. Bóg Cierpiący-Zasmucany-Pocieszany
6. Ukrzyżowany u drzwi – puka
7. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
8. Fragmenty Dzienniczka św. Faustyny

Część SZÓSTA: Małżeństwo-Sakrament (rozdz. 1-9)
1. Narzeczeństwo: dar próby
2. Homoseksualizm, partnerstwa
3. W ideologii Gender: queer-mainstreaming
4. Przed objawieniem Sakramentalności Małżeństwa
5. Małżeństwo pra-Sakrament stworzenia
6. Przymierze małżeńskie – Przymierze Boże
7. Boże Oblubieńcze zwierzenia: Prorocy
8. Małżeństwo w świetle Ewangelii
9. Sakrament Małżeństwa w Oblubieńcu-z-Krzyża

Część SIÓDMA: Bóg Oblubieniec-z-Krzyża (rozdz.1-2)

1. Boży Oblubieniec-z-Krzyża w oddaniu siebie na Krzyżu

2. Elementy Kościoła Domowego Kościoła pierwotnego

Część SIÓDMA (rozdz.3)
(złożony z 16 file’ów. Spis u samego dołu)

3. Młodzieńczość w obliczu Małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa

Zebrane OBRAZY-zdjęcia
(0.6 kB)Obrazy i zdjęcia strony

WYBRANE ARTYKUŁY artykuły z PORTALU,
kolumna 4 – format: PDF
:


1. Wierność spowiednika wierze Apostolskiej
(0.6 kB)POD Piotrem i Z Piotrem

2. Spowiedź małżonków oraz partnerstw z grzechów
(0.6 kB)popełnianych przy przeżywaniu intymności płciowej

3. Świadectwo dr Glorii Polo z Kolumbii
4. List z tamtego świata
5. Rozważanie Modlitewne Męki Chrystusa:
(0.6 kB)Koronka Drogi Krzyżowej

6. Przeżyła aborcję przez roztwór soli
7. Czy mogę liczyć na rozgrzeszenie... ? Udział w walce
(0.6 kB)z Krzyżem – Udział w wyborach osoby odrzucającej
(0.6 kB)Boże Przykazanie

WYBRANE ARTYKUŁY artykuły z PORTALU,
kolumna 4 – format: PDF
:


8. Uczestnictwo w manifestacji pro-aborcyjnej
(0.6 kB)a szansa na rozgrzeszenie

9. Chrystus: życie mojego życia.
(0.6 kB)Chiara Corbella i Enrico Petrillo

10. Pornografia: wielkie wyzwanie
11. Ku rozwadze rodziców – Ku rozwadze
(0.6 kB)dzieci-młodzieży

12. O.Ksawery Knotz, OFMCap. Seks jakiego nie
(0.6 kB)znacie: recenzja prywatna

13. Krwią pisana miłość przebaczająca
14. Nienaruszalność Życia – In Vitro –
(0.6 kB)zagadnienia pokrewne


(7,8 kB)


B. Dla zainteresowanych nie zniekształconą prezentacją ‘MOB’


a) Zob. w formacie ‘PDF’ – w postaci zwięzłej broszurki przygotowanej do druku – w 3 językach do wyboru:

Wersja polska:
Miłość piękna – miłość trudna
Wersja niemiecka:
Diese schöne, diese schwierige Liebe
Wersja angielska:
This beautiful, this difficult love


b) Dla zainteresowanych rzeczywistym nauczeniem się ‘MOB’ wskazane jest ściągnięcie całości części I-szej niejszej strony (cz.I, rozdz. 1-2-3)– z dołączonym rozdziałem z części II-giej – o mechanizmie działania środków zapobiegania ciąży (cz.II, rozdz. 3). Kliknij:


Wersja polska
MOB: cała cz.I (r.1-3) oraz rozdz.3 z cz.II
Wersja niemiecka
Die BOM: ganzer 1.Teil (Kap.1-3) und Kap.3 vom 2.Teil

(7,8 kB)


C. Gdy trudno czytać z ekranu – dostępny jest format WORD (*.doc)


W odpowiedzi na P.T. Czytelników z osłabionym wzrokiem (trudności dłuższego czytania z ekranu komputerowego), udostępniamy tekst kolejnych części strony w formacie WORD (*.doc; wersja Office-2003).
– Utracone przez to zostają bezpowrotnie: obrazki, powiązania linków wewnętrznych, kolory. Formatowania tekstu zostają mocno uproszczone. Tekst nadaje się jednak do wydruku – w formacie: A-5 (zeszytowym).
– Foldery są skompresowanej. Proste kliknięcie powoduje dekompresację i ukazuje gotowe do użycia teksty. Najlepiej przekopiować je do utworzonego przez siebie folderu.


UWAGA.
Skonwertowane tu na format ‘WORD’ (*.doc) teksty pochodzą sprzed stopniowo podejmowanej RE-lektury.
Toteż nie odzwierciedlają one w pełni aktualny tekst internetowej strony autora.

Cz.I. „... Że i o tym, Panie, pomyślałeś!”
Prezentacja Strony – Rzut oka na całość Strony
R.1. Zrozumieć Metodę Billingsa i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień

Ściągnij:
Część Pierwsza

Cz.II. Intymność w obliczu wyboru „dobra” czy ”zła”
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia
R.2. "Z" Piotrem i "POD" Piotrem
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? (mechanizm
Rozmiar: 58 bajtówdziałania środków przeciwrodzicielskich)

R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek?
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg?

Ściągnij:
Część Druga

Cz.III. Młodzieńczość a miłość
R.1. Wybór życia w małżeństwie
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne?
R.3. Kochamy się – tylko że ... dziecko!
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: czy naprawdę miłość?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję ...

Ściągnij:
Część Trzecia

Cz.IV. Oblubienico Ty Moja, Ukochana! „Żyj! Rośnij ...!”
R.1. I Ja i Ty: Partner Absolutu – podmiot Przymierza
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’ ...
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś ... ?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia?
R.6. Eucharystia: przedziwny Sakrament „Przebicia” ...
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy

Ściągnij:
Część Czwarta

Cz.V. Miłujące Boże Miłosierdzie. Bóg zdradzający się
Rozmiar: 58 bajtówjako Miłosierdzie

R.1. Bóg: Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka ‘dla niego
Rozmiar: 58 bajtówsamego’
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był!
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany
R.6. Jako Ukrzyżowany – Jezus „stoi u drzwi i puka”
R.7. Miłosierny Jezu, Ufam Tobie (nabożeństwo)
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski, abyśmy
Rozmiar: 58 bajtówotrzymali Miłosierdzie ...” (Hbr 4,16)

Ściągnij:
Część Piąta

Cz.VI. „Wzajemnie sobie poddani w bojaźni
Rozmiar: 58 bajtówChrystusowej”

R.1. Dni narzeczeństwa: błogosławiony dar gorącej próby
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa
Rozmiar: 58 bajtówhetero-seksualne: żałosna imitacja małżeństwa
R.3. W przygotowaniu do pełni Objawienia
Rozmiar: 58 bajtówSakramentalności małżeństwa
R.4. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu
Rozmiar: 58 bajtówStworzenia: uwidzialnienie niewidzialnej Miłości Boga
R.5. Przymierze małżeńskie dwojga a Przyjmierze Boga
Rozmiar: 58 bajtówz człowiekiem odczytane z Pentateuchu Mojżesza
R.6. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach
Rozmiar: 58 bajtówProrockich
R.7. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa
Rozmiar: 58 bajtówjako Sakramentu
R.8. Sakrament Małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia
Rozmiar: 58 bajtówOblubieńca-z-Krzyża

Ściągnij:
Część Szósta

Cz.VII. Pozwól Jezu, Oblubieńcze-z-Krzyża, spojrzeć na małżeństwo Twoim Wzrokiem

R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy na Krzyżu –
Rozmiar: 58 bajtówSiebie ”... do końca”
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan
Rozmiar: 58 bajtówMłody jest z nimi?

R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu
Rozmiar: 58 bajtówMałżeństwa
Rozmiar: 58 bajtów(rozdział długi: podzielony na paragrafy: A-N –
Rozmiar: 58 bajtóww 16 plikach)


(7,8 kB)


D. Tematy szczegółowe ‘gorące’ – do ekspresowego ściągnięciaMiłosierdzie Boże (cz.V: 8 r.)
Modlitwa ‘zanurzania’

Sakr. spowiedzi: treść wyznania Rozgrzeszenie ‘generalne’

Grzechy przy współżyciu małż.
Seks a zjednoczenie

O.Ksawery Knotz: Seks Małżeński...
Sakramentalne przeżyw. bliskości

Hasła strony
Modlitwy: przygot. do Spowiedzi itd.

Zaślubiny Oblubieńca-z-Krzyża
Trójca w Męce Syna Bożego

W walce o czystość
Wojtyła o miłości
Wygląd sexy: ubiór

Koronka do Boż.Miłosierdzia
Sprawiedliwość czy Miłosierdzie

Integralność wyznania
Dzieci nie urodzone: gdzie są?

Właściciel czy zarządca seksualności
Działanie środków przeciw-rodzic.

Homoseksualizm, partnerstwa
Wykład Metody Billingsa (Cz.I, r.1)

Linki wewn.: zdjęcia-modlitwy ...
Adres autora

Kościół Domowy Pierwotny
Kapłaństwo i Małżeństwo Kła pierw.

Miłość przez seks?
Jeszcze raz: seks oralny
Pieszczoty


Modlitwa przebaczenia
Miłość w próbie

Ważność spowiedzi świętej
Przeproszenie Zabitych

Grzech ‘seksu’
Prezerwatywa: działanie medyczne

Małżeństwo jako Sakrament – z Ef 5
Schematy dla zrozumienia MOB

Strony o duchowości
Strony religijne i świeckie

Dwoje-Jedno-Ciało wg Biblii
Postępować jak się podoba

Próba na wierność Słowu: alkohol
Łapanka na seks
Wierność za cenę krwi


(8.3 kB)


(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)Ryc. Ty to naprawdę ściągasz?
Zróżnicowane sposoby ściągnięcia części niniejszej strony

A. Części-rozdziały w formacie ‘PDF’ – po podjętej RE-lekturze
B. Dla zainteresowanych nie zniekształconą prezentacją ‘MOB’
C. Gdy trudno czytać z ekranu – dostępny jest format WORD (*.doc)
D. Tematy szczegółowe ‘gorące’ – do ekspresowego ściągnięcia