(2 kB) tit-pogot1a (58 kB)
(97 kB)
gdy-sumienie (14 kB)
(2 kB)
line-5 (1 kB)

  Jak trudne to chwile, gdy sumienie w rozterce ... !  

(9 kB)

Możliwość zwrócenia się emailem
w potrzebie duchowej:


ks. Paweł Leks, SCJ
paww.leks@gmail.com


(12 kB)


Spełnij PROŚBĘ pap. Franciszka
o Różaniec ‘ZA KOŚCIÓŁ’
z dołączeniem modlitwy
do św. Michała Archanioła

  Kliknij:  

Różaniec
oraz Modlitwa do Michała Archanioła
za Kościół


 Tamże zob. relację o wizji papieża Leona XIII: utarczki Szatana 
 z Chrystusem w sprawie zniszczenia Kościoła świętego
 


ros1a (8 kB)


(10 kB)

TĘCZA

Przed nami roztacza się PORTAL niniejszej strony internetowej „POGOTOWIA na EMAIL – gdy sumienie w rozterce” (nie na „tełefon”). Wzrok pada na charakterystyczną grafikę „LOGO” tej strony. Jest ono wypełnione serią coraz innych elementów graficznych. Mieszczą się one na tle zdjęcia przedstawiającego niezbyt częste zjawisko podwójnej tęczy. Tęcza unosi się nad jeziorem, w którym odbija się jak w lustrze.

Tęcza uchodzi od niepamiętnych czasów za wzruszający znak przymierza, jakie Bóg w swym niepojętym Miłosierdziu ofiaruje Rodzinie Człowieczej. Tak działo się począwszy od straszliwego kataklizmu w postaci POTOPU. Wyginęła wtedy praktycznie cała ówczesna ludzkość. Uratowała się garstka osób z najbliższej rodziny Noego. Słowo-Boże-Pisane wydaje o nim przedziwne świadectwo: „Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. Chodził on (w przyjaźni) przed obliczem Boga” (Rdz 6,9; ‘Potop’: Rdz 6-9. Zob. z naszej strony: http://www.lp33.de/strona-lp33/p6_6b.htm#noef ).

(9 kB)

Sens niniejszej strony

Celem niniejszej strony oraz ściśle z nią związanej posługi emailowej jest próba wyjścia naprzeciw osobom przeżywającym wielorakie trudne, niekiedy bardzo dramatyczne przeżycia duchowe. Zahaczają one zwykle głęboko o sprawy związane z odniesieniami w pionie: Bóg – a moje ‘ja’. Te zaś wyrażają się w sposób nieuchronny w odniesieniach do ‘bliźnich’.

Na strony „Pogotowie na email, gdy sumienie w rozterce”  trafiają w swych poszukiwaniach po internecie zwykle osoby pogrążone w głębokim kryzysie wewnętrznym, graniczącym nierzadko z rozpaczą, a przynajmniej z głęboką depresją. W nierzadkich przypadkach osobom tym coraz trudniej oprzeć się natrętnym, przemożnie się narzucającym myślom samobójczym.

Problemy osób bywają wielorako zróżnicowane. Punktem zapalnym mogą stać się systematycznie się oziębiające wzajemne odniesienia małżonków, którzy niemal już się rozchodzą, albo któreś z nich od małżeństwa i rodziny ... już odeszło. Dzieci zaś słusznie pragną mieć zarówno tatę, jak i mamę ...

Innym razem pojawiają się mniej lub bardziej ostro przeżywane trudności i frustracje wieku młodzieńczego: trudności z własną słabością etyczną, to znów żywiołowe poszukiwanie sensu życia, ślepe zapatrzenie się w zły przykład najbliższego środowiska koleżeńskiego, które jako ideał ukazuje wszystko inne, byle NIE – Chrystusa.

Dochodzi do zagłuszania problemów sumienia w następstwie systematycznego ignorowania dobrze sobie znanych Bożych propozycji w postaci Dziesięciorga Przykazań. Zaczyna się ucieczka do atrakcyjnie i modnie prezentujących się narkotyków, alkoholu i dopalaczy.
– Ktoś inny poddaje się fascynacji perfidnie zastawionych pułapek ideologii podbarwionych tajemniczością magii czy wróżb oraz honorowym obnoszeniem się tatuażem.
– Inni ulegają tajemnym praktykom, które graniczą z mniej lub bardziej świadomie zawartym paktem z Szatanem. Dzieje się to w pewnych przypadkach z wyraźnie do ZŁEGO skierowanym błaganiem, by spełnił takie czy inne osobiste pragnienie, którego Bóg zdaje się nie wysłuchiwać w dotąd do Niego zanoszonych modlitwach.

Ponieważ zaś służba Temu, który jest ZŁY: Szatanowi, początkowo z zasady dobrze przez niego osłodzona i umajona przyjemnościami oraz poczuciem ‘uwolnienia się wreszcie od tego NIE-Dobrego Boga’ (por. słowo Jezusa do młodzieńca: Mt 19,17), dzięki czemu człowiekowi udało się u-nie-zależnić od Boga i wykazać się wobec Niego, iż o ‘DOBRU-ZŁU’ decyduję odtąd JA, a nie On: Bóg (zob. Rdz 2,17; VSp 35)

– kończy się rychło poczuciem coraz bardziej przeżywanego piekła-już-tu-na-ziemi, a ślepo wykonywanym rozkazom wydawanym przez ZŁEGO towarzyszy pogarda i nienawiść do niego i do siebie samego, wraz ze zgrzytaniem zębami w owej niewolniczej służbie ZŁEMU (por. J 8,34; Mt 18,12; 13.42; Łk 13,28) wskutek systematycznie zaciskającej się, litości nie znającej pętli wokół szyi, wraz z utratą resztek sensu życia i wmawianym przez ZŁEGO, natrętnie narzucającym się myślom, że ‘dla mnie i tak już nie ma Bożego przebaczenia! Tak czy owak dostanę się do piekła ...’,

– dotychczas w promieniach Łaski uświęcającej rozwijające się Dziecko Boże popada w rozpacz, a co najmniej w nieutuloną depresję, z której nie widać wyjścia.

Niewiele wtedy pomoże ucieczka do psychologa, względnie pukanie do drzwi lekarza psychiatry. Czyżby przepisywana ‘chemia’ środków farmakologicznych miała być w stanie uleczyć wnętrze ludzkiej duszy-ducha oraz śmiertelnie poranione sumienie, które żywiołowo – jak busola – wyrywa się do ŹRÓDŁA swego pochodzenia: do Boga, swego Stworzyciela i Odkupiciela, który człowieka stworzył jako swój żywy „OBRAZ i Podobieństwo” (Rdz 1,26n) wobec kosmosu, wskutek czego człowiek nigdy nie będzie sobą, gdy będzie niszczył siebie jako właśnie „Boży OBRAZ”?

Nic dziwnego, jeśli w takiej lub podobnej sytuacji ktoś w swym nieutulonym wewnętrznym poranieniu trafi – być może mniej lub więcej przypadkowo na którąś ze stron internetowych, chociażby niniejszego: „Pogotowia na email, gdy sumienie w rozterce”.

Poniżej umieszczonych jest sześć ‘linków’. Niosą one dokładniejsze wyjaśnienie sensu niniejszej strony. Cel jej istnienia zostanie osiągnięty za każdym razem, gdy jej treść przemówi do serca, tak iż zdobędzie się ono na odwagę, by przedstawić być może głęboką rozterkę i poranienia swego sumienia. Kto będzie chciał, może skorzystać z podanego adresu emailowego do kapłana, który pragnąłby dopomóc na miarę swych możliwości zarówno dobrym słowem, jak tym bardziej modlitwą i stałą pamięcią przy sprawowanych Mszach świętych.
– Niezależnie od adresu emailowego do autora niniejszej strony, podane jest również dogodne natychmiastowe przejście do jego głównej strony internetowej, jak i do innej strony internetowej, będącej zachętą do skorzystania z obszernej strony internetowej piszącego tu autora.

(9 kB)

Żeby przejść do głównej strony internetowej autora,
kliknij :


By miłość – MIŁOŚCIĄ była.
Miłości rozwiązania ludzkie a Boże”

Zewnętrzna zachęta do korzystania ze strony internetowej autora,
kliknij:


Chrześcijańska
Pomoc Duchowa


ch30d (27 kB)

r65 (19 kB)

Na prośbę pap. Franciszka:
odmawiaj codziennie:

flowrbar (13 kB)

1. Różaniec Maryjny.
W razie potrzeby – zob. RÓŻANIEC.

2. Pod Twoją obronę

emptPod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
emptO Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

3. Modlitwa do św. Michała Archanioła

empt„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy.
emptA Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.


Relację o wizji papieża Leona XIII (z 1994 r.): rozmowy Szatana z Chrystusem w sprawie zniszczenia Jego Kościoła, kliknij poniżej:


r65 (19 kB)

1. SUMIENIE W ROZTERCE

 

2. Autor
o sobie

 

3. Wysyłanie
emaila

4. Linki do głównej strony autora

 

5. Polecane modlitwy

 

6. Sprawy Sumienia w rozterce

Spis Treści(1.2 kB)

(5.5 kB)

(4.4 kB)
(21 kB)
(8.3 kB)

Tarnów, 26.VII.2018.
RE-lektura: 20.IX.2018.(0,7 kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)

(3.5 kB)
POGOTOWIE NA EMAIL: napis
LOGO strony

TĘCZA
Sens niniejszej strony
Możliwość emailu do autora
Przejście do głównej strony internetowej autora w wersji polskiej
Link z zewnętrznej strony z zachętą do korzystania ze strony internetowej autora
Obrazek: dziecko cieszy się że może popatrzeć nieco wyżej

Link do 1: Medytacja nad Logo-Sumieniem w rozterce
Link do 2: Autor o sobie
Link do 3: Wysyłanie emaila
Link do 4: Linki do głównej strony Autora
Link do 5: Polecane modlitwy
Link do 6: Sprawy sumienia w rozterce
Spis treści Strony
Serwer który nas gości