(6,4 kB)

Wybrane dokumenty Pontyfikatu
FRANCISZKA

8.025 kB

Wprowadzenie

Pragniemy udostępnić wybrane dokumenty z Nauczania papieża Franciszka. Udostępnione materiały przekazujemy w formie skompresowanej jako *.zip (z pomocą WinRAR). Plik rozpakowuje się i otwiera przez 2-krotne szybkie kliknięcie: ukaże się on wtedy w formacie: *.doc. Przekopiuj go do utworzonego przez siebie katalogu. Dokument jest w takiej postaci gotowy do czytania lub do wydruku. Przyjęto tu format ‘zeszytowy’: A-5, wygodniejszy do czytania-przechowania.
Marginesy: po 1 cm, numeracja stron u góry, druk obustronny.

(6 kB)

A. Encykliki – Adhortacje – inne dokumenty

1. Franciszek, Encyklika „Lumen Fidei”: O wierze (29.VII.2013).
Ściągnij Encyklikę:
„Lumen Fidei”


2. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Evangelii Gaudium”: Radość Ewangelii – Głoszenie Ewangelii we współczesnym świecie (24.XI.2013).
Ściągnij Adhortację:
„Evangelii Gaudium”


3. Papież Franciszek, Encyklika „Laudato si’ – Troska o wspólny dom (24.V.2015).
Ściągnij Encyklikę:
„Laudato si’ ...”


4. Papież Franciszek, List Apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus – Łagodny Sędzia Pan Jezus” (15.VIII.2015: Reforma Prawa Kanonicznego o orzekaniu nieważności małżeństwa').
Ściągnij Mitis Iudex:
„Mitis Iudex’ ...”


5. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Amoris Laetitia”: Radość miłości przeżywana w rodzinach” (19.III.2016).
Ściągnij Adhortację:
„Amoris Laetitia”6. Kongregacja Wiary: „List Kongregacji Nauki Wiary pt. „Iuvenescit Ecclesia” do biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła” (15.V.2016).
Ściągnij Iuvenescit Ecclesia:
„Iuvenescit Ecclesia”


7. Papież Franciszek, Adhortacja Apostolska: „Gaudete et Exsultate”: O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (19.III.2018).
Ściągnij Adhortację:
„Gaudete et Exsultate”


8. Papież Franciszek, List: „Do Ludu Bożego: Gdy cierpi jeden członek ...” (20.VIII.2018).
Ściągnij Adhortację:
„Do Ludu Bożego”9. Papież Franciszek, Adhortacja: „Christus Vivit. Adhortacja do Młodych i całego Ludu Bożego” (25.III.2019).
Ściągnij Adhortację:
„Christus Vivit”2016
Rok Bożego Miłosierdzia


(6.6 kB)

5a. Papież Franciszek, Bulla na inaugurację Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – Roku Miłosierdzia: „Misericordiae Vultus – Oblicze Miłosierdzia” (11.IV.2015).
Ściągnij Bullę:
„Misericordiae Vultus”


6. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016 r. – w Roku Miłosierdzia: „Uczynki Miłosierdzia” (4.X.2015).
Ściągnij Orędzie na Wielki Post 2016:
„Uczynki Miłosierdzia”


7. Papież Franciszek, Orędzie na 31 Światowy Dzień Młodzieży 2016: „Błogosławieni miłosierni ...” (15.VIII.2015).
Ściągnij Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2016:
„Błogosławieni miłosierni ...”


8. Papież Franciszek, Orędzie na 24 Światowy Dzień Chorego 2016: „Zawierzyć się Jezusowi miłosiernemu ...” (15.IX.2015).
Ściągnij Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2016:
„Zawierzyć się Jezusowi miłosiernemu ...”


9. Papież Franciszek, XXXI Światowe Dni Młodzieży: 27-31.VII.2016, Kraków. Homilie Ojca Świętego
Ściągnij Homilie Światowych Dni Młodzieży 2016
„XXXI Światowe Dni Młodzieży 2016”


10. Papież Franciszek, List Apostolski „Misericordia et misera” – 20.XI.2016, Na Zakończenie Roku Miłosierdzia
Ściągnij List Apostolski Misericordia et misera
„Misericordia et misera: 20.XI.2016”11. Papież Franciszek, Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 2017: „Zdumienie tym czego dokonuje Bóg ...” (8.XII.2016)
Ściągnij Orędzie na Dzień Chorych 2017
Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 201712. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2017: Słowo jest darem. Druga osoba jest darem (18.X.2016)
Ściągnij Orędzie na W. Post 2017
Orędzie na Wielki Post 2017


13. Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2018: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (1.XI.2017)
Ściągnij Orędzie na W. Post
Orędzie na Wielki Post 2018


14. Franciszek, Encyklika „Lumen Fidei”: O wierze (29.VII.2013)
Ściągnij Motu Proprio:
„Lumen Fidei”

(5.3 kB)

B. Pierwsze wystąpienia-homilie
papieża Franciszka

1. Pierwsze wystąpienia i homilie Franciszka.
Ściągnij:
Pierwsze wystąpienia Franciszka

(5.3 kB)

C. Garść zdjęć z papieżem
Franciszkiem

Nieco zdjęć z pap. Franciszkiem.
Ściągnij:
Ściągnij zdjęcia pap. Franciszka

(5.3 kB)

D. Podróże Apostolskie Papieża Franciszka

1. Rio de Janeiro: 28. Światowy Dzień Młodzieży (22.-29. lipca 2013 r.).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Rozważania-homilie z ŚDM w Rio de Janeiro”


2. Korea Południowa: Azjatycki Dzień Młodzieży (13-18.VIII.2014).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Korea 2014: Beatyfikacja 123 Męczenników, Młodzież ...”


3. Sri Lanka-Filipiny: Papież Franciszek: Sri Lanka i Filipiny (12-19.I.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Sri Lanka i Filipiny”


4. Sarajewo: Papież Franciszek do Bośni i Hercegowiny (6.VI.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Sarajewo 2015”


5. Ekwador-Boliwia-Paragwaj: Papież Franciszek do Ekwadoru-Boliwii-Paragwaju (5.-13.VII.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Ekwador-Boliwia-Paragwaj”


6. Kenia-Uganda-Republika Afryki Środkowej: Papież Franciszek w Afryce Centralnej (25.-30.XI.2015).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Kenia-Uganda-Rep. Afryki Środk.”


7. Meksyk: Papież Franciszek w Meksyku (12.-18.II.2016).
Ściągnij Homilie Papieskie:
„Meksyk”

(5 kB)

Kraków, 20.II.2016 r.

Adres autora strony
Powrót: SPIS TREŚCIWybrane dokumenty Pontyfikatu FRANCISZKA
Wprowadzenie

A. Encykliki – Adhortacje – inne dokumenty
1. Encyklika „Lumen Fidei” (2013)
2. Adhortacja „Evangelii Gaudium” (2013)
3. Encyklika „Laudato si’: Troska o wspólny dom” (2015)
4. Motu Proprio „Mitis Iudex: Nieważność małżeństwa” (2015)
5. Adhortacja „Amoris Laetitia” (2016)
6. Kongregacja Nauki Wiary: „Iuvenescit Ecclesia” - relacja między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi” (15.V.2016)
7. Adhortacja „Gaudete et Exsultate” (2018)
8. List „Do Ludu Bożego: gdy cierpi jeden członek” (2018)
9. Adhortacja „Christus Vivit” (2019)

2016: Rok Bożego Miłosierdzia
5a. Bulla „Misericordiae Vultus” (2015)
6. Orędzie na Wielki Post 2016, w Roku Miłosierdzia Bożego
7. Orędzie na 31.Światowy Dzień Młodzieży 2016
8. Orędzie na 24. Światowy Dzień Chorych 2016
9. Swiatowe Dni Młodzieży, Kraków 2016 (27-31.VII.2016)
10. Misericordia et misera (20.XI.2016)
11. Orędzie na XXV Swiatowy Dzień Chorego 2017 (8.XII.2016)
12. Orędzie na Wielki Post 2017 (18.X.2016)
13. Orędzie na Wielki Post 2018 (1.XI.2017)

B. Pierwsze wystąpienia-homilie papieża Franciszka
Pierwsze wystąpienia i homilie Franciszka

C. Garść zdjęć z papieżem Franciszkiem
Nieco zdjęć z Franciszkiem

D. Podróże Apostolskie pap. Franciszka
1. Rio de Janeiro: 28. Światowy Dzień Młodzieży (22-29 lipca 2013 r.)
2. Korea Południowa (13-18.VIII.2014)
3. Sri Lanka-Filipiny (12-19.I.2015)
4. Sarajewo (6.VI.2015)
5. Ekwador-Boliwia-Paragwaj (5.-13.VII.2015)
6. Kenia-Uganda-Republika Środkowo-Afrykańska (25.-30.XI.2015)
7. Papież Franciszek w Meksyku (12.-18.II.2016)

Adres autora strony