(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

r67 (8 kB)

RZUT OKA
NA CAŁOŚĆ
NINIEJSZEJ STRONY
(7 kB)
Przegląd jej części i rozdziałów
Los niniejszej ‘strony’

Aktualizacja: 21.XI.2018

Słowo od autora

Tworzenie niniejszej strony internetowej, której pierwsze początki przypadły na ok. 1999 r., dobiegło końca (w wersji polskiej) w pierwszej połowie 2012 r., a w wersji niemieckiej na początku stycznia 2013 r.

Strona składa się z siedmiu części. Jej treść jest wielowątkowa: jej plan powstawał i rozwijał się stopniowo. Wątkiem w jakiejś mierze wiodącym i spajającym całość pozostawała w szczególniejszy sposób tajemnica „miłości” – szczególnie w jej uaktualnieniu małżeńskim, chociaż nie jedynie.
– Nie sposób było nie nawiązać do etapów poprzedzających wybór drogi życiowej małżeństwa, a zatem do okresu młodzieńczości w jego wyrazie męskim i żeńskim. Stąd obfitość wieloaspektowych rozważań dotyczących tego okresu życia.
– Jest jasne, że okres intensywnie przeżywanej młodzieńczości nie może nie pozostawać otwartym na ewentualne Boże wezwanie-powołanie: „Pójdź za Mną ...!” – czy to w życiu kapłańskim, czy w życiu zakonnym: męskim czy żeńskim.

Sama w sobie tajemnica „miłości” jest w swej istocie czymś zawsze tylko jednym. Różne są tylko jej zastosowania – zależnie od odrębnego powołania poszczególnego człowieka. Dokładniej mówiąc: żeby ‘miłość’ była i rozwijała się jako „miłość”, musi być zapatrzona i umacniana w Bożej wizji miłości. Niezależnie od tego, czy poszczególny człowiek jest wezwany do życia w małżeństwie: w sakramencie małżeństwa, czy w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym – męskim czy żeńskim; czy wreszcie w życiu bezżennym – w świecie.

Miłość bowiem staje się i jest prawdziwa wtedy, gdy wyrasta i jest zakorzeniona w jej jedynym źródle: w Bogu. Jego przecież Imieniem-Istotą jest „Miłość”. Jej zaś ‘drugą stroną medalu’ jest „Życie”. Nie ma i nie pojawi się żadna inna rzeczywistość, która by dorastała do imienia ‘miłości’.

Nie trzeba być teologiem, ani nawet szczególnie ‘wierzącym’, by w oparciu o doświadczenie na co dzień dostrzec ‘jak na dłoni’, że klęską ‘miłości’ staje się moment, gdy ktoś ‘miłości’ się spodziewa od kogoś, kto usiłuje odciąć człowieka od jego Bożego źródła.
– Na pytanie zaś: po czym człowiek może poznać, czy w danym wypadku ma przed sobą ‘miłość’ w jej prawdziwym, godnym znaczeniu czy nie, sam Bóg-Miłość dał i daje wciąż na nowo jasno do poznania.

Mianowicie Bóg podarował człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie ze swą najwyższą stworzycielską i odkupicielską Miłością, a ponadto w swym krańcowo daleko posuniętym zaufaniu-zawierzeniu swemu żywemu Obrazowi wobec kosmosu, jednoznaczny i jasny drogowskaz dla twórczego kształtowania i stosowania tajemnicy ‘miłości’ na co dzień – z przystosowaniem do warunków skonkretyzowanego powołania życiowego danego człowieka. Drogowskazem tym są Boże przykazania.

Ze strony Boga – przykazania nigdy nie były i nie staną się ‘wymuszeniem’ jakiegokolwiek działania na człowieku. Bóg stale odwołuje się do podarowanej człowiekowi wolnej woli, tzn. podarowanej mu niezwykle ryzykownej władzy ... samo-stanowienia. Prosi bardzo o kochające przyjęcie tego daru, a przecież decyzję stosowania przykazań zostawia samemu człowiekowi, chociaż wybór działań jest obwarowany sankcją – w sensie spraw definitywnych. Władzę samo-stanowienia (wolnej woli) darowuje Bóg człowiekowi nie jako cel sam w sobie, lecz jako możność funkcyjną: dla osiągnięcia dzięki niej – celu właściwie zamierzonego. Mianowicie finalnym celem daru samo-stanowienia jest stworzenie człowiekowi niejako przed-pola pod zaistnienie ... „miłości”.

Tu zaczyna się działanie twórcze – względnie wielorako niszczycielskie u poszczególnego człowieka, czyli ludzkiej osoby (a nie: ‘rzeczy’). Ilekroć poszczególny człowiek odcina siebie (albo i drugich) od Bożych korzeni miłości-życia, ślady jego działania będą znaczone anty-miłością – i anty-życiem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: ‘miłością’, a z kolei ‘życiem’ – ponad wątpliwość nie jest w stanie obdarzyć ten, którego imię-istota brzmi: „Ten ZŁY”. Jest on równoważnie określany jako: Szatan, lub jeszcze inaczej: Diabeł.
– Stąd tytuł ogólny niniejszej strony internetowej:

„By   miłość   –   MIŁOŚCIĄ   była.
Miłości – rozwiązania ludzkie, a Boże”

(13 kB)

Oto schemat wspomnianych siedmiu ‘części’ – wraz z tytułami ich rozdziałów:


Kwiat: 4 kB
Część I. „ ... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ !
Miłość i Pokój z pomocą ‘Metody Billingsa’ ...”
Rozdz. 1. ZROZUMIEĆ ‘METODĘ BILLINGSA’ I CHCIEĆ Z NIEJ SKORZYSTAĆ
Rozdz. 2. METODY „NATURALNE”
Rozdz. 3. BLISKOŚĆ MAŁŻEŃSKA NA CO DZIEŃ
(ten 3-ci rozdział jest zarazem ‘FORUM’ pytań par narzeczeńskich i małżeńskich w nawiązaniu do omawianej tematyki).

Część II. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU ‘DOBRA CZY ZŁA’.
W poszukiwaniu uzasadnień
Rozdz. 1. ŁAD I POKÓJ AKTU ZJEDNOCZENIA.
emptSens aktu małżeńskiego
Rozdz. 2. ‘Z’ PIOTREM I ‘POD’ PIOTREM.
emptMagisterium Kościoła
Rozdz. 3. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: CO NA TO MEDYCYNA?
emptOcena medyczna
Rozdz. 4. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: GDZIE TU CZŁOWIEK?
emptOcena antropologiczna
Rozdz. 5. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: ICH LUDZKIE KONSEKWENCJE.
emptWydźwięki psychologiczne
Rozdz. 6. DZIAŁANIA ‘CONTRA’: CO NA TO BÓG?
emptOcena Teologiczna

Część III. „MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ”:
Powołanie do miłości tak w konsekracji jak w małżeństwie
Rozdz. 1. WYBÓR ŻYCIA W MAŁŻEŃSTWIE.
emptOjcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
Rozdz. 2. MOŻE KAPŁAŃSTWO? ŻYCIE ZAKONNE?
emptJakie, Ojcze, jest TWOJE życzenie?
Rozdz. 3. KOCHAMY SIĘ – TYLKO ŻE ... DZIECKO!
emptOjcze! Co teraz ...!?
Rozdz. 4. WSPÓŁŻYCIE PRZEDMAŁŻEŃSKIE: CZY NAPRAWDĘ MIŁOŚĆ?
emptOJCZE, czy pobłogosławisz?
Rozdz. 5. KOCHAMY SIĘ! ALE PALĘ–PIJĘ–STOSUJĘ. ...
emptOjcze! Wyrwij mnie z tego!

Część IV. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ ... (Ez 16,6n)!
„Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...”!
Rozdz. 1. I JA I TY: PARTNER ABSOLUTU – PODMIOT PRZYMIERZA.
empt‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
Rozdz. 2. BOŻA PROPOZYCJA A CZŁOWIECZE ‘NIE’ ...
emptCzyżby być Bożą ... Oblubienicą?
Rozdz. 3. DZIECKO BÓLU ! GDZIE JESTEŚ ... ?
emptKto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
Rozdz. 4. BŁOGOSŁAWIONY ‘TRYBUNAŁ’: SAKRAMENT MIŁOSIERDZIA.
emptCzy możesz mnie jeszcze kochać?
Rozdz. 5. ROZPACZ POTĘPIENIA CZY DAR ODKUPIENIA ?
emptCzy przyjmiesz i ten mój grzech?
Rozdz. 6. EUCHARYSTIA: PRZEDZIWNY SAKRAMENT „PRZEBICIA”.
emptZjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
Rozdz. 7. ZEBY NIE ZABRAKŁO MODLITWY.
emptModlitwy i zrąb Małego Katechizmu

Część V. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE.
Bóg ‘zdradzający się’ jako MIŁOSIERDZIE
Rozdz. 1. BÓG: MIŁOŚĆ-ŻYCIE W STWARZANIU CZŁOWIEKA „DLA NIEGO
emptSAMEGO”.
emptMiłość ‘Bożego OBRAZU’ poddana próbie
Rozdz. 2. NIE CHCĘ, BOŻE, ŻEBYŚ WE MNIE BYŁ!
emptBóg wobec grzechu swego Żywego ‘OBRAZU’
Rozdz. 3. W KIERUNKU UJAWNIENIA MIŁOSIERDZIA.
emptCena Bożego Miłosierdzia
Rozdz. 4. MIĘDZY SPRAWIEDLIWOŚCIĄ A MIŁOSIERDZIEM.
emptSprawiedliwość czy Miłosierdzie?
Rozdz. 5. BÓG CIERPIĄCY – ZASMUCONY – URADOWANY.
emptCzy można Boga ‘pocieszyć’ ?
Rozdz. 6. JAKO UKRZYŻOWANY JEZUS „STOI U DRZWI I PUKA”.
emptWyzwolić naszą miłość
Rozdz. 7. MIŁOSIERNY JEZU, UFAM TOBIE.
emptZarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
Rozdz. 8. „PRZYBLIŻMY SIĘ Z UFNOŚCIĄ DO TRONU ŁASKI ABYŚMY
emptOTRZYMALI MIŁOSIERDZIE...” (Hbr 4,16)
emptTematycznie ułożone fragmenty z „Dzienniczka” św. S. Faustyny

Część VI. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ ...” (Ef 5,21).
W Łasce Sakramentu na co dzień
Rozdz. 1. DNI NARZECZEŃSTWA: BŁOGOSŁAWIONY DAR GORĄCEJ PRÓBY
emptJezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas – i z nami ?
Rozdz. 2. HOMOSEKSUALIZM I WOLNE PARTNERSTWA HETEROSEKSUALNE:
emptŻAŁOSNA IMITACJA MAŁŻEŃSTWA
emptMiłosierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
Rozdz. 3. W IDEOLOGII GENDER: WSZECHOGARNIAJĄCEGO
emptGENDER-QUEER-MAINSTREAMING.
empt„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
Rozdz. 4. W PRZYGOTOWANIU DO PEŁNI OBJAWIENIA SAKRAMENTALNOŚCI
emptMAŁŻEŃSTWA
emptBoże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu
emptmałżonków i w rodzinie!
Rozdz. 5. MAŁŻEŃSTWO JAKO PRA-SAKRAMENT
emptSAKRAMENTU STWORZENIA: UWIDZIALNIENIE NIEWIDZIALNEJ
emptMIŁOŚCI BOGA
emptToś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem małżeństwa:
emptPra-Sakramentu Stworzenia
Rozdz. 6. PRZYMIERZE MAŁŻEŃSKIE DWOJGA A PRZYMIERZE BOGA
emptZ CZŁOWIEKIEM ODCZYTANE Z PENTATEUCHU MOJŻESZA
empt„Będziesz MIŁOWAŁ Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
Rozdz. 7. BOŻE „OBLUBIEŃCZE” ZWIERZENIA MIŁOŚCI W KSIĘGACH
emptPROROCKICH
empt„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma MĘŻA” (Iz 62,4)
Rozdz. 8. ELEMENTY EWANGELII RZUTUJĄCE NA TEOLOGIĘ MAŁŻEŃSTWA
emptJAKO SAKRAMENTU
emptZapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia !
Rozdz. 9. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA WSZCZEPIONY W DRZEWO ŻYCIA
emptOBLUBIEŃCA-Z-KRZYŻA
emptNaucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze JEDNO:
emptw małżeństwie i rodzinie
empt

Część VII. „POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA
MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM.
I przyjąć rozwiązanie Twoje – w godnym przygotowaniu do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa
Rozdz. 1. BOŻY OBLUBIENIEC W ODDANIU OBLUBIENICY NA KRZYŻU
empt– SIEBIE „DO KOŃCA”.
emptWierność Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
Rozdz. 2. CZY GOŚCIE WESELNI MOGĄ SIĘ SMUCIĆ DOPÓKI PAN MŁODY
emptJEST Z NIMI?
emptOblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
emptw okresie Apostolskim
Rozdz. 3. MŁODZI W DRODZE DO
emptMAŁŻEŃSTWA: SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.
emptZechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego
emptrozeznania oraz wierności Twojemu Słowu

Kwiat: 4 kB


but (0.5 kB)

Informacja. Niniejsza HOMEPAGE powstaje równolegle w języku polskim i niemieckim. Obie wersje językowe umieszczone są na udostępnionym nam serwerze przez „Leslie Schnee” (Niemcy):


Kliknij:
http://lp33.de
Wersja językowa:
dot empt dotObjaśnienie do tytułu i logo niniejszej ‘strony’ zob.:(flower)

(21 kB)

Po otworzeniu STARTU-PORTALU strony, gdzie pojawiają się obie wersje językowe do wyboru: polska i niemiecka, trzeba się zdecydować na jedną z wersji – i kliknąć „OBRAZ Tytułowy”. Poniżej obrazu-LOGO pojawi się duża tabela zatytułowana „SPIS TREŚCI”.
– Sam ów ‘SPIS’ składa się z 4 kolumn.

Kolumna 2-3. Dwie środkowe kolumny „Spisu Treści” zawierają właściwą STRONĘ internetową piszącego tu autora. Składa się ona z siedmiu ‘części’ oraz ich rozdziałów, rozmieszczonych w owych kolumnach ‘2’ i ‘3’. Po otworzeniu danej części i wybranego rozdziału pojawi się szczegółowszy Spis Treści: poszczególnych paragrafów rozdziału oraz jego podpunktów. Każdy z rozdziałów jest ponadto podzielony na szereg ‘file’ów’ (tj. podział rozdziału na ‘pliki’) – dla odciążenia ‘pamięci’ operacyjnej komputera i bardziej sprawnego otwierania poszczególnych fragmentów danego rozdziału. Kolejno po sobie następujące ‘pliki-file’e są oddzielone od siebie kolorem brązowym, określającym zarazem dokładnie, który z rzędu jest to plik (ich podział wg liter alfabetu: a-b-c-d-e itd.).

Kolumna 1. W kolumnie ‘1’ zamieszczone są w nawiązaniu do samej strony – informacje ogólne, takie jak: adres autora, spis linków wewnętrznych (tj. spisy obrazków, modlitw, gafik itd.), alfabetyczny spis według haseł i tematów poruszonych na stronie (ok. 1500 tego rodzaju haseł), spis wybranych linków do stron internetowych o duchowości itd.; informacja o ściągnięciu strony (download), itd.
– Są też odnośniki do paru zasadniczych stron internetowych Zgromadzenia zakonnego, którego autor jest członkiem.

Kolumna 4. Kolumna ‘4’, zwana również ‘Utilities-Użyteczności’ zawiera mniej lub więcej przypadkowo ze stroną związane artykuły, przedruki, i aktualności, które mogą okazać się pożyteczne czy to dla wiedzy, czy zwłaszcza dla postępowania etycznego. Poruszone w tej kolumnie tematy nie stanowią samej w sobie niniejszej strony, ale wiążą się z nią jako materiały uzupełniające, samodzielne nawiązania lub rozwinięcie tematów strony.
– Jednym z działów tych ‘Użyteczności’ są gotowe przedruki wielu dokumentów papieskich.
– Tutaj również znajdują się gotowe do druku broszurki o ‘Metodzie Billingsa’. Broszurki te cieszą się aprobatą międzynarodowej oficjalnej organizacji tejże metody. Teksty te są dostępne w języku polskim-niemieckim-angielskim.

Inną, odrębnie ukazaną ‘Użytecznością’ jest udostępniona możliwość ściągnięcia poszczególnych rozdziałów kolejnych części strony. Możliwość taka może się okazać bardzo użyteczna, gdyby Drogi Czytelnik nie dysponował internetem.
– Ściągnięcie naszej strony internetowej jest udostępnione w wersji ‘PDF’: odczytywanie następuje dzięki programowi Adobe Reader, lub nowsze wersje Windows-a.


Uwagi własne Drogich Czytelników są zawsze mile widziane. Najprostszym środkiem komunikacji staje się wysłanie emaila. Na każdy list nadejdzie odpowiedź – chociażby z nieznacznym opóźnieniem. Na uwagi własne i zapytania Czytelników przewidziane są trzy możliwości:

butt  „Wyślij email”. Wystarczy otworzyć poniżej zaznaczone miejsce. Po kliknięciu wskazanego miejsca otworzy się OutlookExpress z gotowym adresem do autora. Wystarczy wpisać w odnośne pole swoje uwagi i email wysłać (kliknij: Nadanie emailu do autora).
Bardziej charakterystyczne listy-uwagi Drogich Czytelników będą mogły być publikowane – anonimowo – w przewidzianym na to miejscu (kliknij : Jakim DOBREM dzielisz się z nami, Drogi Czytelniku ?).

butt  Drugie miejsce na stronie, gdzie zamieszczane są uwagi Czytelników, to materiał zebrany w cz. 1, rozdz. 3. Tu znajdują się pytania-odpowiedzi od narzeczonych i małżonków, wplecione w tok rozważań (zob. poniż., począwszy od: Poprawne rozumienie ‘Metody Owulacji Billingsa’ (a) ).

butt  Pełny adres piszącego tu autora znaleźć można na paru miejscach strony (kliknij szczególnie tutaj: Adres autora Strony).


Los niniejszej ‘strony’

Z perspektywy wielu lat istnienia niniejszej ‘strony’ można zadać sobie pytanie, czy jest ona ‘odwiedzana’, jak jest oceniana, czy ktoś z niej kiedykolwiek skorzystał ku dobru? Zainstalowany licznik wykazuje bardzo niski wskaźnik odwiedzin (inna rzecz: różne liczniki wykazują rozbieżne wartości).

Trudno zaprzeczyć, że ładunek treściowy strony jest bogaty i niesie obfitość informacji żywotnie przydatnych każdemu, kto zamierza życie swoje nie tylko ‘odbywać-doznawać’, ale je w godny sposób – ‘przeżyć’. Jednakże: działanie po linii godności osoby ... kosztuje. Sama w ogóle etyka ... ‘kosztuje’. Taka jest cena gospodarowania talentem, któremu na imię: człowiek – osoba: nieodwołalnie wezwana do życia – wiecznego.

‘Strona’ porusza przez cały czas problemy sumienia. Jedni ludzie wsłuchują się pilnie w głos sumienia, inni usiłują go tłumić i ignorować. Bóg jest zbyt poważny i godny: On przestrzegania swych przykazań przenigdy nie wymusi ! A przecież Boża wizja miłości i życia jest śmiertelnie poważna. Równa się wyborowi wiodącemu ku życiu – wiecznemu. Tenże Bóg zawsze udziela wielorakiej pomocy. Również w wewnętrznej rozpaczy i zniechęceniu swą klęską moralną, gdy w sensie dosłownym prowokuje do tego, by serce powtarzało – z przekonaniem czy bez niego – non-stop: „Jezu, ufam TOBIE” !

Lektura niniejszej ‘strony’ zapewne nie jest łatwa. Wymaga koncentracji, cierpliwości. A tym bardziej odwagi podejmowania decyzji na miarę godności ludzkiej osoby.
– ‘Strona’ jest osnuta mniej lub więcej wyraźnie wokół Słowa Bożego. Ono zaś ma sobie właściwą wewnętrzną moc, która pochodzi od Pana życia i miłości. Jezus Chrystus mówi o „ziarnie gorczycy”, które – choć bardzo małe, rozrasta się w drzewo (por. Mt 13,31n). Św. Jan Paweł II, urzeczony kontemplacją oblicza Jezusa Chrystusa, dodaje rodzinie człowieczej na przełomie tysiącleci otuchy, powtarzając słowa, jakie Chrystus skierował do totalnie zniechęconego Piotra: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów ...!” (Lk 5,4). Mimo iż Piotr – doświadczony rybak – mógł uznać takie polecenie za niekompetentne i ... bezsensowne. Jednakże posłuchał Syna Człowieczego. I ... ‘wygrał’.

Opinie na temat niniejszej ‘strony’ oscylują, jak zwykle w obliczu ‘gorących’ tematów: od wdzięczności i zachwytu – po krańcowe oburzenie (por. np.: Pokłosie wypowiedzi – Głos nr 1 – oraz zob. następne wypowiedzi tamże). Widać, że tematyka dotyka zakresu życia, który niekiedy ... bardzo boli.

Chociażby ‘sukces’ niniejszej ‘strony’ był nijaki, a nawet dosłownie: ‘żaden’, zawierza ją autor przy całej swej nieudolności (tej komputerowej; ale nie tylko tej ...) odkupieńczej miłości Trójjedynego oraz matczynemu Sercu Maryi, wciąż w sercu powtarzając: „Jezu, ufam TOBIE” !
Autor zawierza ‘stronę’ także życzliwości tych serc, które otwierają się na dobro, jakie ‘strona’ chciałaby przybliżyć.

ks. Paweł Leks, SCJ
+

Słowo podziękowania

Autor wyraża szczerą wdzięczność każdemu, kto okazał mu chociażby odrobinę wsparcia moralnego w stopniowym tworzeniu-powstawaniu niniejszej strony. Wdzięcznością swą ogarnia autor szczególniej kilka osób, które udzieliły mu jakiejkolwiek porady technicznej – komputerowej.
Całkiem szczególna wdzięczność należy się p. Fritzowi ELFERS z Lehrte, Niemcy. Zarówno za parę zakupionych-podarowanych programów, związanych z tworzeniem STRONY, jak i wykupienie domeny internetowej w Niemczech oraz znalezienie dla niemieckiej i polskiej wersji ‘strony’ gościnnego serwera w Niemczech – u p. Leslie Schnee.
Wyrazy wielkiej wdzięczności należą się p. Leslie Schnee z Königstein bei Frankfurt am Main. Daje on autorowi niniejszej ‘strony’ darmowo niemal nieograniczone miejsce na swym serwerze: dar zupełnie nie spotykany!
Odrębne wyrazy wdzięczności chciałby autor wyrazić również p. Albertowi Wiersch z Teksasu, USA, autorowi nieocenionego programu ‘CSE HTML Validator’ dla weryfikowania poprawności kodów komputerowych. Cóż by autor niniejszej ‘strony’ począł bez tego cennego narzędzia!
Tym większa wdzięczność autora należy się Przełożonym Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego (SCJ), którzy wyrazili swego czasu zgodę na tworzenie niniejszej strony i nie stawiali żadnych przeszkód w jej dalszym rozwoju, mimo iż autor podejmuje na niej tematy bardzo ryzykowne ...
Wszystkie Drogie osoby pełne życzliwości stara się autor otaczać niezmiennie serdeczną modlitwą i błogosławieństwem wdzięczności.

ks. Paweł Leks, SCJ
+
RE-lektura: część I, file ‘p’.
Stadniki, 1.XI.2013.
Tarnów, 22.XI.2018.
Ozdobnik (4 kB)

(0,7kB)      (0,7 kB)      (0,7 kB)Ogólny stan pracy nad ‘stroną’

Słowo od autora
Przegląd części i rozdziałów strony
Adres ‘strony’ na serwerze w Niemczech
Los ‘strony’
Słowo wdzięczności