(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

N.    PODSTAWOWE LITANIE

Ozdobnik

1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego


Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
emptzmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca
emptPrzedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy
emptprzez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym
emptistotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego
emptmajestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo
emptniebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko
emptmiłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości
empti miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich
emptbezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały
emptnajgodniejsze,
Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie
emptserc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie
emptskarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała
emptpełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec
emptbardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni
emptwszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie
emptświata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego
emptmiłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
emptktórzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy
emptnasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości
emptnaszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci
emptposłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej
emptpociechy,
Serce Jezusa, życie i
emptzmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie
emptnasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro
emptgrzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających
emptTobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie
emptumierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich
emptŚwiętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata,
emptprzepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata,
emptwysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata,
emptzmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O.  Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ozdobnik (4 kB)

2. Litania o Bożym Miłosierdziu

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
emptzmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Miłosierdzie Boże, nieogarniony
emptprzymiocie Stwórcy,
emptufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa
emptdoskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości
emptUświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico
emptTrójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej
emptpotęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu
emptduchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas
emptz nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające
emptwszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem
emptnieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed
emptzasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas
emptz nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające
emptnas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran
emptChrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające
emptz Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam
emptNajświętszą Maryję Pannę za
emptMatkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu
empttajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu
emptKościoła powszechnego,

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu
emptsakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim
emptw sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie
emptołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do
emptwiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu
emptgrzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu
emptsprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu
emptświątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla
emptchorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc
emptudręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz
emptzrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące
emptwszystkim ludziom zawsze
empti wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas
emptłaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska
emptzbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz
emptczyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich
emptświętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane
emptźródło cudów,

Baranku Boży, któryś okazał
emptnajwiększe miłosierdzie w odkupieniu
emptświata na krzyżu,
emptprzepuść nam, Panie..
Baranku Boży, który się miłosiernie
emptofiarujesz za nas w każdej
emptMszy świętej,
emptwysłuchaj nas, Panie..
Baranku Boży, który z nieprzebranego
emptmiłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
emptzmiłuj się nad nami..

W. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
O.  Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę
empt(Ps 144,9; Ps 88,2).

emptMódlmy się. Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem.
emptPrzez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Piotr Szweda MS, Modlę się ze świętą Faustyną, Kraków 2001, 73-76


Ozdobnik (4 kB)

3. Litania do Najśw. Maryi Panny
Litania Loretańska do Matki Boskiej

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
emptzmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
emptmódl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej
emptpoczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodziny,
Królowo Pokoju,
Królowo Polski,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, zmiłuj się nad nami. empt

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

emptMódlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Pod Twoją Obronę

emptPod Twoją Obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
emptO Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa św. Bernarda

emptPomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić prośbami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.


Ozdobnik (4 kB)

4. Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
emptzmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,
emptmódl się za nami
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, emptprzepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, emptwysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
emptświata, emptzmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O.  I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


MODLITWA do św. JÓZEFA

emptDo Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
emptOpatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Ozdobnik

O.    PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY

Ozdobnik

1. Przykazania Boże

Źródła do tego paragrafu

Zapożyczone głównie z serwera ‘OPOKA’ (STRONA Kościoła Katolickiego w Polsce):
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/kompendia/kkk/ – Podstawowe dane katechizmowe
Tamże LINK do ‘KATECHIZMU’ – wraz z wprowadzonymi w międzyczasie poprawkami-uściśleniami Stolicy Apostolskiej do pierwszego wyd. ‘Katechizmu’:
http://www.katechizm.opoka.org.pl – ‘KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO’

Ozdobnik

Boże Przykazania

Dziesięć BOŻYCH PRZYKAZAŃ
Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21; por. Mt 5; itd.

Jam jest Pan, Bóg twój,
empt[którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli].
  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Ozdobnik

Największe Boże Przykazanie

Dwa Przykazania Miłości
Zob. Mt 22,23-40; 1 Kor 13


Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,
a bliźniego swego jak siebie samego.


Ozdobnik

2. Przykazania Kościelne

Przykazania Kościelne

Pięć Przykazań Kościelnych
Wersja Powszechna
Oficjalna wersja Katechizmu Kościoła Katolickiego dla Kościoła Powszechnego

1. W niedziele i w inne nakazane dni świąteczne uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac służebnych.
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
3. Przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą.
4. W dni pokuty wyznaczone przez Kościół powstrzymać się od spożywania mięsa i zachować post.
5. Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości.

Pięć Przykazań Kościelnych
Zaaprobowane przez Stolicę Apostolską Przykazania Kościelne dla Polski
(362 Zebranie Konfer. Episkopatu: 22.VI.2013 r.)

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Uwagi do Przykazań Kościelnych dla Polski
Konferencja Episkopatu Polski nr 318 (24.VI.2002 r.) oraz nr 324 (21.X.2003 r.)
Oraz nowe sformułowane 4.Przykazania Kościelenego, uzgodnione na 362 Zebraniu Plenarnym
Episkopatu Polski (22.VI.2013) po jego aprobacie przez Stolicę Apostolską

Uwaga: Konferencja Episkopatu Polski uznała za obowiązującą najnowszą wersję Przykazań Kościelnych podaną przez Katechizm Kościoła Katolickiego (nr. 2041-2043), uzupełnioną o poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary (tzw. Corrigenda) z kwietnia 1998 r. (nr. 2042-2043), a także dokumentu przyjętego na II Polskim Synodzie Plenarnym „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II”, nr 79.
Zob. do tego LINK   http://www.opoka.org.pl  oraz   http://www.episkopat.pl

Najważniejsze ustalenia Episkopatu Polski w sprawie aktualnego brzmienia Przykazań Kościelnych:

...  1. Świętowanie.
...  Skupia się ono począwszy od praktyki Apostołów na gromadzeniu się Ludu Bożego
emptw każdy Dzień Pański, tj. w każdą Niedzielę. Dzień ten staje się szczególnym
emptprzeżywaniem uobecnionej na Mszy św. Tajemnicy Odkupienia przez Krzyż
empti Zmartwychwstanie Syna Bożego.
...  Oprócz uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Wielkanoc) i każdej
emptniedzieli, wierzący świętują swoje związanie z Bogiem jeszcze w szereg innych dni
emptustanowionych czy to dla uczczenia Odkupiciela, czy też Matki Najświętszej i Świętych.
...  O sposobie chrześcijańskiego świętowania w dni nakazane (tj. z zobowiązaniem
emptw sumieniu do uczestnictwa we Mszy świętej i niewykonywania ciężkiej pracy)
przypomniał
emptJan Paweł II w swym Liście Apostolskim Dies Domini (= Dzień Pański, 1998 r.) oraz
emptw encyklice Ecclesia de Eucharistia (Kościół rodzi się z Eucharystii, 2003 r.).

...  2. Obowiązujące Dni Świąteczne w Kościele w Polsce (LIST Episkopatu Polski
emptz 21.X.2003)
, tj. dni wolne od pracy, z zobowiązaniem do uczestniczenia we Mszy
emptświętej niezależnie od każdorazowej Niedzieli:

... Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.XII.)
... Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1.I.)
... Uroczystość Objawienia Pańskiego (6.I.)
... Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało; czwartek po Niedzieli
emptTrójcy Świętej)

... Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.VIII.)
... Uroczystość Wszystkich Świętych (1.XI.)

...  3. Dni świąteczne Zalecone – nie nakazane. Tzn.: gorąca zachęta do ich
emptświątecznego obchodzenia z pełnym uczestnictwem we Mszy św. i przystąpieniem
emptdo Eucharystii:

...  Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny (8.XII.)
...  Św. Józefa (19.III.)
...  Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.VI.)
...  Matki Bożej Gromnicznej (2.II.)
...  Poniedziałek Wielkanocny
...  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu
...Ducha Świętego)

...  Św. Szczepana (26.XII.)

...  4. Stolica Apostolska zgodziła się na prośbę Episkopatu Polski:

...  Na przeniesienie Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (czwartek, 40 dni po
...Wielkanocy)
na najbliższą następującą Niedzielę;
...  Żeby w Polsce nie były Świętami Nakazanymi (ze względu na dni robocze)
...dotychczasowe dni świąteczne:

... Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny (8.XII.)
... św. Józefa (19.III.)
... św. Apostołów Piotra i Pawła (29.VI.)

Natomiast Świętem Nakazanym (również w dniu pracy) pozostaje uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli: 6.I.)

Zob. wszystko: Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (4 marca 2003 r.). Konferencja Episkopatu Polski postanowiła (12.III.2003 r.), że zmiany te wejdą w życie od I Niedzieli Adwentu 2003 r. (tzn. od 30.XI.2003 r.).

...  5. Dni i okresy Pokuty. Czwarte Przykazanie Kościelne mówi o dniach i okresach
emptpokuty. Prawo Kościelne ujmuje to następująco:

„Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie Prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie złączyli się między sobą, zostają nakazane Dni Pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów” (CIC, kan. 1249).

Oraz:

„W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne Piątki całego roku i czas Wielkiego Postu(CIC, kan. 1250).

„Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we Wszystkie Piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś Uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa” (CIC, kan. 1251).

Niezależnie od tego, Episkopat Polski zachęca wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od potraw mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce (jako prawo zwyczajowe NIE nakazane pod grzechem).

Dla wyrażenia Pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, które jest celem podejmowanych praktyk pokutnych. Powstrzymywanie się od zabaw w okresie pokuty pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
... Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie
emptprzez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów
emptmięsnych i post.
... Czasem pokuty w Kościele są poszczególne Piątki całego roku i czas
emptWielkiego Postu.
empt
... Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy
emptukończyli 14 rok życia we wszystkie Piątki i Środę Popielcową.
... Post (jeden posiłek do syta, dwa posiłki lekkie) obowiązuje w Środę Popielcową
...i w Wielki Piątek wszystkich między 18-60 rokiem życia.


Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.

... Powstrzymywanie się od Zabaw obowiązuje we wszystkie Piątki
empti w czasie Wielkiego Postu. Staje się to zarazem przypomnieniem dla
emptuczestników zabaw oraz ich organizatorów, by uszanowali dni pokuty,
emptszczególnie w okresie Wielkiego Postu.

...   6. Piąte Przykazanie Kościelne. Przypomina ono Wierzącym o potrzebie utrzymania
emptSług Ołtarza oraz samego Kościoła, nie dotowanego przez władze państwowe, a
emptsłużącego Dobru Wspólnemu Ludu Bożego, a pośrednio także społeczności cywilnej.
emptJednocześnie Kościół święty wyraża tą drogą swą wdzięczność za zrozumienie tych
emptpotrzeb i ofiary składane na potrzeby Kościoła.


Nowe sformułowanie 4-go Przykazania Kościelnego dla Polski
(zaaprobowane przez Stolicę Apostolską
po 362 Konferencji Episkopatu Polski, 22.VI.2013 r.)

Brzmi ono odtąd:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”

Poprzednia wersja brzmiała:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”

Dotąd zakaz udziału w zabawach dotyczył wszelkich okresów pokutnych, czyli także każdego piątku. Nowa interpretacja czwartego przykazania kościelnego będzie nakazywać powstrzymywanie się wiernych od udziału w zabawach tylko w okresie Wielkiego Postu.
– Jak wyjaśnił bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, powodem dla którego uległo zmianie sformułowanie czwartego przykazania kościelnego jest dotychczasowa praktyka częstego przenoszenie uroczystości rodzinnych czy szkolnych na piątek ze względów praktycznych.

Zob. do tego m.in.:
http://slesicki.w.interia.pl/przykazania.htm – lub np.:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/przykazania.html


Ozdobnik

3. Podstawy wiary

Podstawowe Artykuły Wiary

Podstawowe Artykuły Wiary
Często stosowane niewłaściwe określenie:
Sześć ‘Prawd’ Wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


Ozdobnik

Osiem Błogosławieństw

Osiem Błogosławieństw
Mt 5,3-12; Łk 6,20-23

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
emptnasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą
emptnazwani.
8. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do
emptnich należy Królestwo Niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z Mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie(Mt 5,11n).


Ozdobnik

4. Inne formuły Katechizmowe

Cnoty Boskie

Trzy cnoty Boskie
‘Cnoty teologalne’

1. Wiara.
2. Nadzieja.
3. Miłość.


Ozdobnik

Cztery cnoty główne

Cztery cnoty główne
‘Kardynalne’

1. Roztropność.
2. Sprawiedliwość.
3. Umiarkowanie.
4. Męstwo.


Ozdobnik

Najważniejsze dobre uczynki

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa.
2. Post.
3. Jałmużna.


Ozdobnik

Rzeczy ostateczne człowieka

Rzeczy ostateczne człowieka

1. Śmierć.
2. Sąd Boży.
3. Niebo albo piekło.


Ozdobnik

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej
5. Mieć zatwardziałe serce przeciwko zbawiennym natchnieniom
6. Odkładać pokutę i nawrócenie do śmierci


Ozdobnik

Owoce Ducha Świętego

Dwanaście owoców Ducha Świętego

1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Uprzejmość
6. Dobroć

  7. Oględność
  8. Łagodność
  9. Wierność
10. Skromność
11. Opanowanie
12. Czystość


Ozdobnik

Dary Ducha Świętego

Siedem Darów Ducha Świętego

1. Mądrość
2. Rozum
3. Umiejętność
4. Rada
5. Męstwo
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża


Ozdobnik

5. Jeszcze inne formuły katechizmowe

Siedem grzechów głównych

Siedem grzechów głównych

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.


Ozdobnik

Siedem cnót głównych

Siedem cnót głównych

1. Pokora.
2. Hojność.
3. Czystość.
4. Miłość.
5. Umiarkowanie.
6. Cierpliwość.
7. Gorliwość i pracowitość.


Ozdobnik

Uczynki miłosierne względem ciała

Uczynki miłosierne względem ciała

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać


Ozdobnik

Uczynki miłosierne względem duszy

Uczynki miłosierne względem duszy

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych


Ozdobnik

Grzechy wołające o pomstę do nieba

Grzechy głośno krzyczące do Boga

1. Zabójstwo niewinnego
empt(por. Rdz 4,10).
2. Grzech ‘Sodomski’: homoseksualizm i kontakty lesbijskie
empt(Rdz 19,13).
3. Krzywda wyrządzona niezdolnym do samoobrony, zwłaszcza
emptsierotom, wdowom, ubogim
empt(Wj 22,22n).
4. Odmowa zapłaty należnej za wykonaną pracę
empt(Pwt 24,14n; Jk 5,4; Kpł 19,13).


Ozdobnik

6. Sakramenty święte

Siedem sakramentów świętych

Siedem sakramentów świętych

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo


Ozdobnik

Grzechy ‘cudze’

Dziewięć grzechów cudzych

1. Namawiać do grzechu
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć
3. Zezwalać na grzech bliźniego
4. Pobudzać do grzechu
5. Pochwalać grzech drugiego
6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy
7. Nie karać grzechu
8. Pomagać do grzechu
9. Usprawiedliwiać grzech cudzy


Ozdobnik

Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej

Pięć warunków ważnej spowiedzi świętej

1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu


Ozdobnik

RE-lektura: cz.IV, rozdz.7i.
Stadniki, 11.XI.2013.
Tarnów, 8.II.2019.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)N. PODSTAWOWE LITANIE

1. Litania do Najśw. Serca Jezusowego
Do Serca Twojego
2. Litania o Bożym Miłosierdziu
3. Litania do Najśw. Maryi Panny (Loretańska)
Pod Twoją Obronę
Modlitwa św. Bernarda

4. Litania do św. Józefa
Modlitwa do św. Józefa

O. PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA WIARY

1. Przykazania Boże
Źródła do tego paragrafu
Boże Przykazania
Największe Boże Przykazanie
2. Przykazania Kościelne
Przykazania Kościelne
Przykazania Kościelne – wersja powszechna
Przykazania Kościelne: adaptacja Kościoła Polski
Uwagi do Przykazań Kościelnych dla Polski
Uwaga. Słowo Konferencji Episkopatu Polski (2002)

3. Podstawy wiary
Podstawowe artykuły wiary
Osiem Błogosławieństw

4. Inne formuły katechizmowe
Cnoty Boskie
Cztery cnoty główne
Najważniejsze dobre uczynki
Rzeczy ostateczne człowieka
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
Owoce Ducha Świętego
Dary Ducha Świętego

5. Jeszcze inne formuły katechizmowe
Siedem grzechów głównych
Siedem cnót głównych
Uczynki miłosierne względem ciała
Uczynki miłosierne względem duszy
Grzechy wołające o pomstę do nieba

6. Sakramenty święte
Siedem Sakramentów świętych
Grzechy ‘cudze’
Pięć warunków ważnej Spowiedzi świętej