(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Ozdobnik

2. Przypomnienia z anatomii i fizjologii

Srom – a ‘PMN’

SROM jest to czuły narząd, który precyzyjnie odzwierciedla zmiany, jakie się dokonują w stężeniach hormonalnych cyklu kobiecego.

(0,37 kB)  Gdy kobieta zdoła zidentyfikować swój wyżej wspomniany ‘Podstawowy Model Niepłodności’, dowiaduje się tym samym, że jajniki znajdują się aktualnie w stanie ‘spoczynku’. Znaczy to, że wytwarzane tamże estrogeny (szczególnie zaś najbardziej wśród nich aktywny: estradiol) utrzymują się w tym czasie (jeszcze) na niskim poziomie. Innymi słowy procesy wzrostowe jajników w kierunku owulacji nie zostały jeszcze podjęte.

Konsekwentnie zaś gruczoły szyjki macicy (reagujące na obecność estrogenów w krwiobiegu) nie wytwarzają w tym czasie jeszcze wydzieliny śluzowej.

Stanie się to dopiero wówczas, gdy wzrośnie poziom estrogenów wytwarzanych w jajniku.
Estrogeny (przede wszystkim: estradiol) docierają wówczas (w strumieniu krwi) do krypt (= gruczołów) górnej części szyjki macicy i pobudzają je do wytwarzania wydzieliny śluzowej, której cechy będą się przez jakiś czas rozwijały (aż do wystąpienia odczucia: ‘ślisko’).

(0,35 kB)  Innymi słowy dopóki estrogeny utrzymują się na poziomie niskim, na sromie pojawia się objaw na razie wciąż taki-sam-taki-sam. Będzie się on wyrażał bądź jako 1-szy, bądź 2-gi ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (czyli jako: 1-szy PMN, lub: 2-gi PMN).

Układ rozrodczy kobiety

Przez cały czas wykładu o ‘Metodzie’ trzeba się odwoływać do podstaw anatomii i fizjologii układu rozrodczego kobiety. Sama w sobie ‘Metoda’ jest jedynie naukowo rozpracowanym wyjaśnieniem i uzasadnieniem tych zjawisk, jakich kobieta płodna doświadcza u siebie na co dzień. Dla ich lepszego zrozumienia i akceptacji przez samą kobietę i oboje małżonków jest rzeczą pożądaną ukazać dla przypomnienia schemat narządów płciowych kobiety.

Same owe schematy są tutaj dostępne pośrednio – pod zaraz poniżej podanymi linkami (zob. zaraz poniżej): znajdują się one na innym miejscu naszej STRONY (w dziale: ‘Dodatki – nr 5’).

Plansze: materiały pomocnicze

Podajemy tutaj pięć podstawowych schematów układu rozrodczego kobiety. Są to kopie pomocy wykładowych, zaczerpnięte z podstawowych podręczników ‘Metody Billingsa’. Obok znajdują się zwięzłe wyjaśnienia.

Kliknij:  Podstawowe ryciny dla lepszego zrozumienia MOB

R9-1. PRZED-owulacyjna niemożność poczęcia
R9-2. Chwila pierwszej ZMIANY
R9-3. Szczytowe możliwości poczęcia
R9-4. Objaw węzła chłonnego
R9-5. Współzależność układu hormonalnego na poziomie: mózg – jajniki – szyjka

Ozdobnik (6 kB)

3. Pierwsze kroki poznawania ‘MOB’

Etap uczenia się MOB

6  Gdy kobieta zapoznaje się dopiero z ‘MOB’, zaleca się małżonkom powstrzymanie się od kontaktów płciowych przez 2 tygodnie. W tym czasie będzie można rozpoznać swój status niepłodności czy płodności bez zakłócania objawów współżyciem i pieszczotami genitalnymi (§ 14.15).

Od zaraz należy prowadzić dokładne notatki obserwacji swoich ODCZUĆ i WYGLĄDU objawów-ze-sromu (§ 10).

Na razie należy nie martwić się rozumieniem i interpretacją pojawiających się zapisów, a jedynie wiernie notować jakość odczuć-ze-sromu, ewentualnie wyglądu wydzieliny, jeśli się jakaś pojawia.
Rozumienie zapisów nasunie się samo: z perspektywy wiernie podejmowanych obserwacji.

Notatki z tego czasu pozwolą zidentyfikować:

(0,13 kB) Występujący u siebie ‘Podstawowy Model Niepłodności’, oraz:
(0,13 kB) Chwilę dokonującej się pierwszej zmiany w owym ‘PMN’.

(0,37 kB)  Uchwycenie wspomnianej ‘pierwszej zmiany’ w dotąd nie zmieniającym się ‘Podstawowym Modelu Niepłodności’ oznacza wkroczenie w zaistniałą z tą chwilą możliwość poczęcia (§ 16-17).

(0,38 kB)  Natomiast już w pierwszym cyklu mogą małżonkowie korzystać z reguły SZCZYTU, jeśli poprawnie rozpoznają dzień SZCZYTU objawu śluzu (§ 18-21).

Ozdobnik (6 kB)

4. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (1-szy PMN)

Pierwszy ‘PMN’ (1-szy PMN)

7  U wielu kobiet utrzymuje się w części przed-owulacyjnej z dnia na dzień ODCZUCIE sucho-sucho-sucho: (0.48 kB) . Na sromie nie tylko ‘nie widać śluzu’, ale jest ‘nic’.

(21 kB)
Objaśnienie

Owo niezmiennie utrzymujące się ‘sucho’ jest znakiem pierwszego ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’ (1-go PMN) danej kobiety.
Jajniki są wtedy w stanie ‘spoczynku’.
Estrogeny utrzymują się tym samym na poziomie niskim.
A w dalszej konsekwencji: krypty szyjki pozostają w tym czasie nie-aktywne (nie-pobudzane przez estradiol z jajnika).

Znakiem owego stanu ‘spoczynku’ jajników jest dla samej kobiety (i obojga małżonków) ODCZUCIE, obserwowane przez nią na zewnątrz:
na sromie jest w tym czasie (chodzi o sytuację 1-go PMN) jednostajnie ‘sucho-sucho-sucho’.

(0,36 kB)  Poczęcie jest w takich dniach biologicznie niemożliwe. Na tym polega pewność, jaką małżonkowie zyskują, gdy podejmą trud zidentyfikowania swojego ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’.

Plemniki giną w takich dniach cyklu (utrzymującego się ‘PMN’) w ciągu 1-2 godz. po współżyciu w kwaśnym środowisku pochwy (atakowane przez komórki obronne pochwy).
Wejście do szyjki macicy jest w tym czasie zaczopowane gęstym czopem. Plemniki grzęzną w nim, zostają unieruchomione i niebawem obumierają.

Dopóki plemniki nie zastaną w drogach płciowych kobiety sprzyjającego im śluzu wytwarzanego w (górnych) kryptach szyjki macicy (jest on zasadowy, układa się w kanaliki przenikliwe dla plemników), nie mają szansy przedostawania się dalej.

(0,36 kB) Jeśli notatki z pierwszego cyklu pozwoliły zidentyfikować swój 1-szy PMN, można od następnego cyklu korzystać ze wskazań-reguł MOB na dni przed-owulacyjne (§ 13-16).

(0,15 kB) Innymi słowy, poczęcie jest w dniach przed-owulacyjnych niemożliwe, dopóki jest sucho (w przypadku występującego u kobiety 1-szego PMN). Pod warunkiem, że uprzednio zdołała ona utożsamić występujące u siebie owo ‘sucho’ jako swój osobisty ‘PMN’.

(0,15 kB) Chwilą wyznaczającą potrzebę zaniechania zbliżeń genitalnych (w razie nienastawiania się aktualnie na poczęcie) staje się zmiana w jakości odczucia na: już NIE sucho.
Nie wymaga to ani dotykania, ani oglądania ‘objawu’.

(0,15 kB) Każdą zmianę-odchylenie od ‘PMN’ (w tym wypadku od: ‘sucho’) notuje się:  button (pustym kółkiem).

(0,15 kB) Po każdej ‘zmianie’ i ponownym nawrocie dotychczasowego ‘PMN’ (tutaj: w postaci ‘sucho’) trzeba odczekać aż do wieczora 4-go dnia niezmiennie na nowo utrzymującego się ‘sucho’.
Te 3 kolejne dni po ‘zmianie’ notuje się z cyfrą: 1-2-3 (jak po dniu ‘SZCZYTU’ objawu, chociaż z innym uzasadnieniem; dokładniej zob. niż.: § 11, oraz zwł. § 16).

Uwaga: przedwczesna pewność siebie

Niektórym paniom wydaje się ‘MOB’ tak prosta po dopiero powierzchownym zapoznaniu się z jej zasadami, że ostatecznie nie przywiązują należytej uwagi do obserwacji: czy pojawiający się objaw utrzymuje się całymi dniami rzeczywiście bez żadnej zmiany taki-sam-taki-sam-taki-sam. W poczuciu pewności siebie, szczególnie często w przypadku wyższego wykształcenia (takie jest niestety doświadczenie), kobieta wmawia w siebie i innych to jedno: „Ja o tym wszystkim od dawna doskonale wiem i zawsze się tym kierowałam! ...”. W następstwie zbyt wielkiej pewności siebie, a może i niezbyt starannie prowadzonych (lub w ogóle nie prowadzonych) zapisów, może nietrudno dojść do przykrego zawodu owej ‘pewności siebie’.

W przypadku małżonków nie nastawiających się na razie na poczęcie wiąże się to z kolei z wymogiem niepodejmowania w sensie dosłownym żadnych pieszczot genitalnych następnego dnia PO wieczornym zjednoczeniu małżeńskim w sytuacji rozpoznanego wtedy ‘PMN’ (dokładniej niż.: § 15).

Pojawiająca się w następstwie podejmowanej intymności wilgotność z całą pewnością przesłoni poprawną ocenę objawu.
– Nie wspominamy o sięganiu w dniach możliwości poczęcia, albo z kolei w dniach utrzymującego się ‘PMN’ – po jakiekolwiek sposoby ‘zapobiegania’ czy ‘zabezpieczenia się’ ... „na wszelki wypadek ...” (zob. niż.: § 10).

Ozdobnik (6 kB)

Sugestie skrótów – Kolory zapisów

Podajemy tu zestaw skrótów, które mogą okazać się pożyteczne przy notowaniu objawów w zeszycie cyklów. Skróty te są pomyślane dla wyręczenia w ich ‘wymyślaniu’, gdy pożądane będzie zwięzłe, a czytelne prowadzenie zapisu objawów.
– Wspomniane tutaj ‘przymioty-cechy’ jedynie mogą, ale nie muszą pojawiać się u poszczególnej kobiety. Oby żadna Pani nie ‘czekała’, aż zauważy którąś z wspomnianych tutaj cech wydzieliny, gdyż może ich u siebie nigdy się nie doczekać.
– Według autentycznego instruktażu ‘Metody’ należy pilnie przestrzegać podstawowej zasady, by nie sugerować kobiecie, jak wydzielina ‘powinna by’ wyglądać, względnie być odczuwana (§ 10). Kobieta musi zdobyć się na samodzielny opis tych ODCZUĆ (ewentualnie WYGLĄDU wydzieliny), jakie pojawiają się u niej – w odróżnieniu od innej kobiety, u której cechy te będą inne. Ważne, że u konkretnej kobiety cechy występujących u niej objawów są zasadniczo z cyklu na cykl takie-same.
– Z tego względu wartość podanych tu ‘na wyrost’ skrótów jest jedynie względna, chociaż może się okazać pomocna.

Użyteczne Skróty
Nie mylić podobnych skrótów!

Kolory zapisów

Miesiączka (i wszelkie krwawienie):czerwony
Dni ‘1-go PMN’ (sucho):zielony
Dni ‘2-go PMN’ (wydzielina NIE zmieniająca się jeszcze):żółty
Dni możliwości poczęcia (rozwój śluzu dni płodności):biały
Dzień ‘1’ po dniu SZCZYTU (ostatnim z odczuciem ‘śliskości ’, jeśli nie jest sucho):żółty
Dni 2-14 po SZCZYCIE:zielony

Ozdobnik (6 kB)

5. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (2-gi PMN)

Drugi ‘PMN’ (2-gi PMN)

8  U innych kobiet stan spoczynku jajników wyraża się poprzez pojawiającą się wprawdzie jakąś nieznaczną wydzielinę, która jednak pozostaje na razie w odczuciu i z wyglądu z dnia na dzień niezmiennie taka-sama-taka-sama-taka-sama.

Jest to wówczas znak drugiego ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’ (2-gi PMN). Notuje się go w kolorze żółtym:  (0.2 kB) .
– Pojawianie się wydzieliny na razie jednostajnie takiej-samej-takiej-samej sygnalizuje kobiecie (oraz małżonkom), że w jajnikach nie zaznaczają się na razie jeszcze żadne procesy wzrostowe (estrogeny pozostają na poziomie niskim). Poczęcie jest wobec tego w takich dniach biologicznie niemożliwe.
– Pojawiająca się na sromie nieznaczna wydzielina nie pochodzi z pochwy, lecz szyjki (są to płateczki odrywające się od czopu śluzu w ujściu szyjki; czop ten nadal zatyka szyjkę od strony pochwy i nie przepuszcza plemników).

(0,39 kB)  O rozpoznaniu wydzieliny jako 2-go PMN przesądza zatem fakt, że pozostaje ona u tej konkretnej kobiety z dnia na dzień na razie niezmiennie taka sama. Dopóki nie zaznacza się w niej żadna zmiana, utrzymuje się niemożność poczęcia (plemniki giną wtedy w ciągu 1-2 godzin po współżyciu tak samo jak to przedstawiono wyż., § 7, zob. wyż.: Plemniki po współżyciu w dniu ‘PMN’ ).

Natomiast jakiekolwiek odchylenie od dotąd wciąż takiej-samej-takiej-samej wydzieliny: w odczuciu czy wyglądzie – świadczy o już podjętych w jajnikach procesach wzrostowych, czyli możliwości poczęcia.
W śluzie już zmienionym przeżywają plemniki do 3, wyjątkowo 5 dni (§ 16).

Trzy pierwsze cykle w przypadku 2-go PMN

W przypadku, gdy małżonkowie uczą się dopiero MOB, a ich ‘PMN’ nie wyraża się jako dni ‘suche’ (= 1.PMN), lecz jako dni z pojawiającą się jakąś wydzieliną (= 2.PMN), i gdy z kolei cykle danej kobiety są przeciętnej długości (poniżej 35 dni), powinni oni w fazie PRZED-owulacyjnej nie podejmować zjednoczenia małżeńskiego przez pierwsze 3 cykle (w przeciwieństwie do występującego u innej kobiety 1-go PMN; zob. wyż. § 6 i 7).

Trzeba bowiem, żeby kobieta nabyła najpierw dobrej wprawy w rozróżnianiu występujących u siebie wydzielin i nauczyła się identyfikować występującą u siebie wydzielinę, która pozostaje na razie rzeczywiście niezmiennie taka sama. Pozwala to uzyskać pewność w zidentyfikowaniu występującego u siebie swego 2-go PMN.
– Tym bardziej wymagane jest nabycie rzeczywistej wprawy w uchwyceniu dokonującej się jakiejkolwiek pierwszej zmiany w dotąd niezmiennie takiej-samej wydzielinie. Ta bowiem może się wyrażać np. jedynie jako zmiana w-odczuciu – bez uchwytnej jakiejkolwiek zmiany dostrzegalnej w obserwacji wzrokowej.

(0,2 kB)  Wydzielinę, która pozostaje na razie niezmiennie taka-sama-taka-sama, notuje się w pierwszym cyklu w kolorze białym: (0.1 kB) .

Jeśli w następnym cyklu pojawia się w części przed-owulacyjnej wydzielina dokładnie taka sama, zapisuje się ją obecnie w kolorze żółtym: (0.2 kB).
– Jeśli kobieta stwierdzi, że jest to wobec tego rzeczywiście jej 2-gi PMN, potwierdzony niezmiennie takim-samym odczuciem, można podejmować współżycie począwszy od 4-go cyklu, stosując wskazania na dni przed-owulacyjne (§ 14-16).

(0,38 kB)  Natomiast od zaraz można stosować regułę szczytu, jeśli tylko kobieta zidentyfikowała dzień szczytu objawu śluzu (§ 18-21).

Nie cechy wydzieliny, a zmiana w odczuciu

O zidentyfikowaniu wydzieliny jako 2-go PMN przesądza zatem nie taka czy inna jej konkretna cecha, lecz fakt, czy wydzielina ta pozostaje u tej kobiety z dnia na dzień nadal (jeszcze) niezmiennie taka-sama-taka-sama.

(0,13 kB)  Jakiekolwiek pierwsze odchylenie od dotąd jednostajnie takiej-samej wydzieliny: w odczuciu lub w wyglądzie świadczy o już podjętych procesach wydzielniczych w jajnikach, czyli o już zaistniałej możliwości poczęcia.

Jak wspomniano (np. § 7), wydzielinę w jakiś sposób już zmienioną notuje się w kolorze białym: (0.1 kB) .
– W śluzie już zmienionym (w stosunku np. do dotychczasowego 2-go PMN) przeżywają plemniki do 3, wyjątkowo 5 dni (§ 16).

Zdradliwa ‘lepkość’ ...

Nasuwa się kolejna bardzo praktyczna uwaga. Dotyczy ona tym razem pierwszej zmiany-w-odczuciu w stosunku do dotychczasowego ‘PMN’, szczególnie gdyby ta ‘zmiana’ miała polegać na pojawieniu się odczucia ‘lepko’.

Wbrew ewentualnej dezinformacji trzeba rozumieć wskazanie ‘MOB’ odnośnie do ‘pierwszej’ zmiany w sensie dosłownym.
– Toteż gdy po dniach suchych (1.PMN) pojawi się np. lepko (czyli nastąpiła już pierwsza zmiana w zestawieniu z dotychczasowym PMN), oznacza to, że poczęcie stało się z tą chwilą już możliwe!
– Wspomniana ‘lepkość’ bynajmniej nie przemawia za tzw. śluzem ‘niepłodnym’. Są to natomiast fragmenty czopu śluzu z szyjki, który ulega rozpuszczeniu przez zmieniony śluz fazy wysokiej płodności i pojawia się na zewnątrz jako ... odczucie czy wygląd oczywiście ‘lepko’ (zob. ten aspekt w oparciu o bezpośrednią korespondencję prof. Billingsa z autorem:   Śluz lepki PRZED-owulacyjny  – ‘W poszukiwaniu odpowiedzi’ pkt 2).
– Znakiem możliwości poczęcia jest wtedy zawsze na zewnątrz pojawiające się odczucie wilgotności, chociaż wewnątrz jest ‘lepko’. Kobieta tę wilgotność oczywiście odczuwa, jeśli tylko zechce ją zauważyć.
– Bóg informuje zawsze uczciwie, czy wzbudzenie życia jest dzisiaj możliwe; a w innym wypadku – że poczęcie w dniu dzisiejszym jest niemożliwe!

(0,39 kB)  Wbrew wszelkim zniekształceniom należy trzymać się autentycznego wykładu metody Billingsa. O ocenie charakteru wydzieliny: jako wydzieliny dni płodności czy niepłodności (tj.: możności względnie niemożności poczęcia) – przesądza zawsze jego dynamika: zachowanie się objawu w odczuciu z zewnątrz na przestrzeni pewnego czasu. Taka obserwacja wykaże, czy w dotychczasowej wydzielinie zachodzi ‘już’ jakaś ‘zmiana’, czy też jeszcze nie (w ścisłej odpowiedzi szyjki na wahania stężeń estrogenów pochodzących z jajnika).
– Z tego względu należy dobrze zrozumieć następujące określenie:

WYDZIELINĄ wskazującą na NIEMOŻNOŚĆ POCZĘCIA (w przypadku 2-go PMN) jest taka wydzielina, która pozostaje przez jakiś czas NIEZMIENNIE TAKA SAMA (stanowiąc zatem  PMN = Podstawowy Model Niepłodności; tutaj: 2-gi PMN).

Jakakolwiek ZMIANA (odchylenie od PMN): w odczuciu czy w wyglądzie dotychczasowej wydzieliny świadczy o tym, że w kanale szyjki macicy pojawiły się już strużki śluzu dni płodności [spowodowane wzrostem estrogenów]. Zadaniem tego śluzu jest pośredniczenie w procesie poczęcia (ten śluz, już zmieniony, jest zasadowy. Jego molekularnie zmieniona ultrastruktura staje się przenikliwa dla plemników. Czop z wejścia do szyjki już się przemieścił).


Ozdobnik (6 kB)

6. Trzeci ‘Podstawowy Model Niepłodności’
(‘PMN MIESZANY’)

Trzeci ‘PMN’ (PMN ‘Mieszany’)

9  W cyklach długich (powyżej 35 dni), tzn. z długo zawieszoną owulacją, może występować kombinacja 1-go i 2-go PMN w tym samym cyklu.

Mianowicie lekki wzrost estrogenów (w jajniku) może pobudzić komórki pochwy do rozrostu i złuszczania, powodując nieznaczną wydzielinę (pochodzenia pochwowego, a nie z szyjki).
– W tym czasie jednak czop śluzu nadal mocno zatyka wejście do szyjki.

(0,37 kB)  We wspomnianych cyklach długich mogą występować dni suche (1.PMN) – przeplatane dniami z wydzieliną (2.PMN).

Niekiedy sam ów ustabilizowany 2-gi PMN występuje w dwóch nieznacznie różniących się modyfikacjach.
– Notatki z 2 tygodni obserwacji bez współżycia pozwolą w przypadku przez dłuższy czas zawieszonej owulacji rozpoznać ów PMN ‘MIESZANY’ (dokładniej zob. niż.: § 24).

(7,9 kB)

C.   WARUNKI KIEROWANIA SIĘ ‘METODĄ BILLINGSA’
– ZAPIS CYKLÓW –

(6 kB)

1. Decyzja przystosowania się do wymagań
‘Metody Billingsa’

Warunki korzystania z ‘MOB’

10  Warunkiem korzystania z MOB jest dostosowanie się do paru założeń wstępnych. Są one wymagające, ale przez to stają się źródłem odświeżającej mocy obopólnej miłości.
– Przyjęcie tych warunków przesądza zarazem o szczerości zamierzeń małżonków i ujawnia przejrzystość ich zamierzeń.

Wypada bowiem podkreślić jeden raz więcej, że MOB w najmniejszej mierze nie odbiera komukolwiek wolności woli i postępowania: MOB jedynie informuje. Jest to informacja wiążąca, niepodważalnie udokumentowana, ale zatrzymująca się na progu wolnej woli poszczególnego człowieka.
– Stąd też przyjęte przez MOB wskazania-reguły można co prawda przyjąć i dostosować do nich swoje zachowania, ale równie dobrze można je świadomie zignorować. Byle ewentualnie następnie nie twierdzić, że w przypadku tzw. ‘niepowodzenia’ winna temu stała się MOB wbrew oczywistości faktów. Godność osoby wymaga wtedy szczerego wyznania, iż działoby się to w następstwie świadomie zignorowanych wskazań ‘metody’.

(0,35 kB)  Znaczy to jednocześnie, że poniżej wymienione uwagi stają się czynnikiem przesądzającym o woli rzeczywistego korzystania z ‘Metody Billingsa’, czy też o jej z góry założonym przekreśleniu dla siebie.

‘MOB’ a zapobieganie

(0,37 kB)  Korzystanie jednocześnie z MOB – a stosowanie jakichkolwiek zabiegów przeciwrodzicielskich wzajemnie się wyklucza. Chodzi o prawdę w wymiarze zarówno biologicznym, jak i etycznym.
Ten warunek oznacza zatem, że chodzi tutaj o podjęcie jednoznacznego wyboru: ‘albo jedno’ – ‘albo drugie’.

Pozycja – Odczucie i obserwacja wzrokowa

(0,38 kB)  Obserwacja objawów polega na uświadomieniu sobie, gdy kobieta znajduje się w pozycji wyprostowanej, co aktualnie odczuwa w zewnętrznych narządach płciowych: na sromie.

Chodzi o zewnętrzne narządy płciowe (środkowo-dolną część sromu; okolicę między wargami mniejszymi-większymi w kierunku krocza; krocze [łac.: perineum] to odcinek: pochwa-odbyt).
– Kobieta musi się zastanowić, czy srom jest aktualnie w odczuciu suchy, czy też odczuwalna jest jakaś wydzielina.
– Dopiero wtórne znaczenie przysługuje obserwacji wzrokowej.

(0,2 kB)  Stwierdzenie to jest ważne szczególnie w przypadku występującej patologii. Wydzielina patologiczna może poważnie dezorientować obserwacje kobiety. Stąd też zwłaszcza w takiej sytuacji zaleca się maksymalne wyłączenie obserwacji wzrokowej, a koncentrowanie się na notowaniu odczuć-ze-sromu.
– Tak jakby kobieta była niewidoma. Metoda Billingsa służy doskonale parom małżeńskim osób niewidomych.

(0,38 kB)  W części przed-owulacyjnej istotne jest stwierdzenie, czy odczucie z zewnątrz pozostaje (jeszcze) takie-samo, czy też uległo już zmianie.

Pierwsza zmiana-odchylenie od dotychczasowego ‘PMN’ świadczy o rozpoczętym odtąd rozwoju objawu śluzu (estrogeny jajników wzrosły i pobudziły szyjkę do sączenia strużek śluzu).
Od tego momentu występuje możliwość poczęcia.

Obserwacja wyłącznie zewnętrzna

(0,37 kB)  Miarodajne dla MOB jest wyłącznie to, co pojawia się na zewnątrz: na sromie.
MOB zdecydowanie odrzuca jakiekolwiek badanie wewnętrzne: w samej pochwie.

a. Badanie wewnętrzne jest z jednej strony całkowicie zbędne.

Wszystkie reguły-wskazania ‘metody’ nawiązują wyłącznie do tego, co kobieta odczuwa-zauważa na zewnątrz, a nie wewnątrz.

b. Z drugiej strony wszelkie badanie wewnętrzne jest zdecydowanie przeciwwskazane:

1) medycznie (łatwość spowodowania infekcji); oraz:
2) etycznie (nietrudno wtedy o działania sprzeczne z wymogami etycznymi, zwłaszcza jeśli promotor radzi, żeby takie badanie przeprowadzał ... mąż u żony).

Promotorzy pewnych odmian metod termicznych żarliwie zalecają podejmowanie bardzo głęboko – u samego wejścia do szyjki.
– Trzeba jednak zaraz stwierdzić, że wyniki tego rodzaju badania: u wejścia do szyjki macicy, są bardzo nie-miarodajne dla potrzeb planowania poczęć [np. miękkość-twardość ujścia szyjki; jej rozwarcie itd.]. MOB stanowczo odrzuca podejmowanie tego rodzaju badania.

(0,38 kB)  Sprawdzanie objawu wewnątrz pochwy wykazuje w dniach płodności objaw odwrotny w stosunku do rzeczywistego statusu szans poczęcia w tej fazie cyklu.

Wewnątrz pochwy jest w fazie pojawiającej się wydzieliny dni płodności ... lepko. Lepkość ta jest pozostałością śluzu lepkiego po-owulacyjnej fazy poprzedniego cyklu, który dopiero co się zakończył.

(0,3 kB) Tymczasem pierwszą cechą pojawiającego się już śluzu dni płodności jest jego płynność. Rozwija się on od lepkości – do śliskości.

(0,3 kB) Jako wydzielina bardzo płynna przepływa śluz z górnych krypt szyjki macicy z łatwością przez pochwę (jak kropla wody po szklance) i rozprzestrzenia się od razu na zewnątrz, powodując pojawienie się charakterystycznego odczucia ‘wilgotno’ – a stopniowo ‘ślisko’.

Bez dotykania-pobierania

(19 kB)
Objaśnienie

(0,36 kB)  Chodzi o uświadomienie sobie, jakie jest odczucie-ze-sromubez dotykania siebie, bez pobierania wydzieliny i bez jej badania np. na chusteczce higienicznej. Nie-przyjęcie tego wskazania oznacza przekreślenie dla siebie MOB.

Kobieta musi przyjąć do wiadomości, że w razie nie-dostosowania się do tego zasadniczego wymogu ‘MOB’ – tym samym odrzuca MOB i nie kieruje się już metodą Billingsa, wyraźnie od niej odstępując.

Jeśli natomiast kobieta uczciwie pragnie korzystać z MOB, musi:
a) niczego nie dotykać;
b) żadnej wydzieliny nie pobierać na chusteczkę higieniczną, ani tym bardziej wydzieliny nie rozciągać, itp.;
c) pod żadnym warunkiem nie sprawdzać obecności i jakości wydzieliny w samej pochwie.

Niedostosowanie się do tych wymogów przekreśla sens korzystania z ‘metody Billingsa’.

(0,2 kB) Stąd też ‘Metoda’ służy znakomicie małżeństwom osób niewidomych.
(0,2 kB) Niestety niemało pań nie chce zawierzyć miarodajnemu znaczeniu swoich odczuć-ze-sromu. Tymczasem dopóki kobieta nie zdecyduje się w tym kierunku, metoda jest nieprzydatna: dla niej i dla jej małżeństwa.

(0,37 kB)  Śluzu nie należy rozciągać. Rozciągliwość śluzu jest objawem zwodniczym, toteż nie należy się na nim koncentrować.

Jeśli pojawią się nitki śluzu, muszą one zwisać same (jakby białko jaja kurzego). Niekiedy tworzą one pętle, które potem same znikają.

Dynamika odczuć-ze-sromu

(0,37 kB)  Nieistotne są same w sobie ‘podręcznikowo’ wymieniane cechy śluzu. Wiążące jest to, co stwierdzić musi sama odnośna kobieta (również lekarz nie może orzec, czy pobrana ‘próbka’ wydzieliny jest śluzem dni płodności; jeśli tak czyni, słowo jego jest NIE-miarodajne: lekarz nie jest w stanie ‘odczuć’ zamiast kobiety, czy wydzielina się zmienia, czy nie).

Sama tylko kobieta może orzec, czy występująca u niej wydzielina zmienia i rozwija się w odczuciu, czy przeciwnie: utrzymuje się na razie na tym samym etapie rozwojowym.

Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie

(0,35 kB)  Jedna kobieta wyraża odczucie-wygląd pojawiającej się u siebie wydzieliny tak, a druga w inny sposób. Nie należy sugerować się opisem objawów występujących u innej kobiety, ani żadnym wydrukowanym zapisem karty cyklu jakoby ‘normą’ dla siebie.

W autentycznym pouczeniu o MOB od dawna z całą świadomością nie wymienia się żadnych konkretnych cech wydzieliny, jaka może pojawiać się w rozwoju cyklu kobiecego (w sensie: jak by ona ‘powinna’ była wyglądać, względnie być odczuwana).
– Pouczenie powinno zmierzać do zachęcenia kobiety, żeby sama określiła cechy występującej u siebie wydzieliny, oraz sposób jej odczuwania. W tym celu powinna kobieta użyć w opisie własnych słów.
– Osoba wdrażająca w ‘MOB’ nie powinna w żaden sposób podsuwać kobiecie określeń, które by rzekomo miały ułatwić jej przedstawienie swych odczuć, ewentualnie wyników swej obserwacji wzrokowej. Jakiekolwiek sugerowanie kobiecie przymiotów, jakimi wydzielina ‘powinna by’ się odznaczać, byłoby niedopuszczalnym błędem i przekreślało kompetencję nauczyciela ‘metody’.

(0,36 kB)  Mądrość i kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu w MOB doprowadziły do wniosku, że podanie w pouczeniu o ‘metodzie’ jakiegoś konkretnego przymiotnika dla opisania pojawiającej się wydzieliny (np. przymiotnika: ‘mazisty’, ‘kłaczki’ [= wiórki kokosu]; itp.) może stać się dla niejednej kobiety blokadą przy próbie zidentyfikowania występującej u siebiej wydzieliny jako na razie takiej-samej-takiej-samej.

Konsekwentnie zaś tego rodzaju sugestia może przekreślić rozpoznanie chwili pierwszej zmiany w stosunku do dotąd występującego jej ‘Podstawowego Modelu Niepłodności’.
– Sugerowane przymioty-cechy (sugestie słowne czy wydrukowane w instruktażu) mogą u danej kobiety nigdy nie wystąpić. Kobieta będzie daremnie czekała na ich pojawienie się. Jednocześnie zaś nie będzie zauważała, że objaw na razie wciąż ‘taki-sam’ będzie się wyrażał u niej w odczuciu i wyglądzie całkiem innymi cechami, miarodajnymi w jej przypadku.
(Przykładowo: pierwsza zmiana z 1-go ‘PMN’ w śluz dni płodności może polegać u danej kobiety na samym tylko odmiennym odczuciu-ze-sromu, chociaż we wzrokowej obserwacji nie zauważy ona w ogóle żadnej jakiejkolwiek wydzieliny na zewnątrz).

Cechy ‘PMN’ u tej samej kobiety – a odchylenie od niego

(0,37 kB)  Cechy rozpoznanego u siebie ‘PMN’ (‘Podstawowego Modelu Niepłodności’) pozostają u tej samej kobiety z cyklu na cykl w zasadzie wciąż takie same. Są one właściwością jej cyklów.

Natomiast u innej kobiety – cechy jej ‘PMN’ będą inne, związane z jej organizmem. Będą one charakterystyczną właściwością jej cyklów. Będą one jednak z kolei u tej właśnie kobiety w jej kolejnych cyklach wciąż takie same.

(0,37 kB)  Jakakolwiek zmiana-odchylenie w stosunku do dotąd notowanego odczucia-ze-sromu świadczy o tym, że poziom estrogenów wzrósł, pobudzając krypty szyjki do sączenia strużek śluzu dni płodności.

Ów śluz zmieniony pojawia się niemal natychmiast na zewnątrz i powoduje zmianę w stosunku do dotychczasowego odczucia-ze-sromu.
– Chociażby zaś objaw był w danym przypadku bardzo skąpy i nieuchwytny we wzrokowej obserwacji, kobieta odczuje jego obecność.
– Nadal w pełni aktualny pozostaje wymóg ‘MOB’: niczego nie dotykać, niczego nie pobierać na chusteczkę ...!
– Śluz już zmieniony: w odczuciu, albo ponadto w wyglądzie – jest już przenikliwy dla plemników!

Ozdobnik (6 kB)

2. Prowadzenie notatek z cyklów

Zapis objawów

11  Obserwacji podejmuje kobieta okazyjnie w ciągu dnia – bez niezdrowej skrupulatności, w miarę jak wykonuje swoje codzienne zajęcia i trzeba będzie podjąć konieczne zabiegi higieniczne.

Z zasady najpierw pojawia się doznawane ODCZUCIE objawu-ze-sromu, po czym następuje obserwacja WZROKOWA dla zweryfikowania owego ‘doznania’.
– Zapamiętane ważniejsze cechy należy notować zwięźle na karcie cyklu (zasadniczo: najwyżej 2-3 przymiotniki).
– Najlepiej, gdy żona podyktuje swoje objawy do zapisania każdego wieczoru mężowi (dialog małżeński; obopólna odpowiedzialność).

(0,37 kB)  Do zapisu objawów używa się najprościej cienkiego zeszytu rachunkowego.

Dni cyklu wpisuje się w kolumnie w dół, a objawy itd. w zapisie poziomym.
– Stronicę można podzielić kreską pionową przez środek. Po zostawieniu 2 wolnych kratek poziomych u góry (adres, rok, ilość porodów itd.) oddziela się linią poziomą kolejne tygodnie cyklu w co 7 kratek. Dzięki temu zapis pozwala ogarnąć tygodnie cyklu jednym spojrzeniem wzroku.

(0,38 kB)  Zapis staje się o wiele bardziej poglądowy, gdy objawy notuje się za pomocą kolorów:

czerwonego (krwawienie),
zielonego (sucho),
żółtego (wydzielina dni niepłodności),
białego (puste kółko; wydzielina dni płodności, oraz wszelkie niejasności).
białego z wpisanym znakiem ‘x’ (dzień szczytu objawu śluzu).

(0,36 kB)  Wyżej podano sugestie użycia czy to znaków-symboli, czy też pożytecznych skrótów (zob. wyż.:  Użyteczne skróty – oraz:  Kolory zapisów ).

Sugerowany tutaj zestaw skrótów do opisu przymiotów pojawiających się odczuć i wyglądu wydzieliny itd. jest pomyślany jedynie jako ewentualna pomoc przy zapisie objawów, wyrażonych ostatecznie własnymi słowami (żeby zapis był zwięzły, a czytelny), a nie inaczej. Dzięki takim skrótom staje się kolumna zapisu bardziej zwięzła i przejrzysta. Ktoś musiałby, być może, zastanawiać się długo, jakiego użyć skrótu na jakieś słowo, szczególnie gdyby brzmiało podobnie do innego, które również wypadałoby notować w formie stałego skrótu.
– Pamiętamy o dopiero co omówionych zastrzeżeniach oraz o mądrości osób odpowiedzialnych za wdrażanie w Metodę Billingsa (zob. wyż., § 10: Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie). Sugestie skrótów do słów, jakimi posługuje się jedna kobieta dla wyrażenia występujących u siebie objawów, nie powinny w żadnym wypadku stać się blokadą dla rozpoznania objawów występujących u innej kobiety, podczas gdy u jeszcze innej kobiety – będą one jeszcze inne.
– Jeśli sugerujemy tu pewne gotowe skróty, bierzemy pod uwagę sytuację naszego kraju, gdzie Metoda Billingsa nie jest wykładana w punktach poradnictwa małżeńskiego, względnie wspominana jest w sposób nie odpowiadający jej autentycznej, autoryzowanej formie.

(0,35 kB)  Pierwsze 3 dni po SZCZYCIE notuje się z cyfrą 1-2-3. Są to nadal dni możliwości poczęcia.


(0,37 kB)  Można skorzystać ze wzoru przedrukowanych tu zapisów – łącznie z ukazanymi na nich, przemyślanymi rubrykami oraz sugerowaną ich kolejnością.

(0,37 kB) Zapis powinien być zwięzły, czytelny.

Należy zaznaczać na nim także wydarzenia zdrowotne i stosowane leki.
– Jeśli ktoś ma do dyspozycji komputer, można zaadaptować do zapisu cyklów arkusz na EXCEL-u (łatwość konsultacji przez email).
Na PORTALU naszej strony znajduje się szablon na 10 cyklów do zapisywania na Excel’u – wraz z zestawem sugerowanych wyżej skrótów itd. (zob. wyż.: Szablon do zapisu MOB na Excelu)
– Niezależnie od tego wypada prowadzić notatki na co dzień w zeszycie w kratkę (najlepiej w cienkim zeszycie). Raz po raz zdarzają się sytuacje, gdy komputer może nie być dostępny.

Notatki ze zbliżeń

Autor ‘Metody’, prof. John Billings, nie wspomina o notowaniu zbliżeń płciowych – poza tymi najbliższymi z początku i końca dni możliwości poczęcia.

Trudno jednak zaprzeczyć, że dla własnego wglądu mimo wszystko wypada notować każde zbliżenie, szczególnie to podjęte w dniach przed-owulacyjnych. W przypadku nie planowanego poczęcia staje się taka notatka jego wyjaśnieniem.
– W razie nie planowanego poczęcia należy wyznać zgodnie z prawdą, że zawiodła nie biologia. I nie Bóg jest nieuczciwy.
‘Zawiódł’ ... człowiek: ci dwoje, wyposażeni w swoją wolną wolę; w każdym razie nie MOB.
– Stąd zachęta, by notować każde zbliżenie; również to etycznie niepoprawne (własnym systemem znaków).

Rubryki i zapis

Jak już wspomniano, zapis można prowadzić następująco i w następującej kolejności:

Dni cyklu (1 kratka), dni kalendarzowe (2 kratki), dni tygodnia, kolory symboli objawów, współżycie, zapis odczuć i wyglądu objawów (najwyżej 3-4 przymiotniki, jeśli pojawia się jakaś wydzielina).
– Koniecznie notować należy stosowane lekarstwa – szczególnie leki ginekologiczne: są one często hormonalne!
– Niezależnie od tego, wypada notować wydarzenia (z życia małżeńskiego i rodzinnego).

Pierwszym dniem cyklu jest umownie pierwszy dzień miesiączki.

Każdy cykl należy notować od nowa, od góry, w oddzielnej kolumnie; przejrzyście i szczerze.

(0,2 kB)  Zapis powinien być ładny i przejrzysty.

Zaleca się bardzo, żeby na każdym zapisie znalazł się krótki komentarz, zwłaszcza w nawiązaniu do zjednoczenia w dniu pewnego ‘ryzyka’ poczęcia, z którego oboje zdawali sobie sprawę. Czytelny zapis z takimi uwagami może oddać nieocenioną przysługę z perspektywy dłuższego czasu życia małżeńskiego.

(0,2 kB)  Samo prowadzenie zapisu wymaga zapewne nieco trudu – miłości, ale tym bardziej ... wdzięczności: Bogu i wobec siebie nawzajem.

Jest znamienne, że osoby z wykształceniem prowadzą zapisy niekiedy raczej niechlujnie i byle jak. Na takim zapisie trudno się oprzeć i nierzadko trudno z niego cokolwiek wyczytać.
– Tymczasem chodzi o obdarzanie poczuciem pewności przy kształtowaniu wzajemnych odniesień małżeńskich.

Ostrzeżenie przed nie-autentycznym opracowaniem MOB

Metoda Billingsa dostarcza informacji zarówno w przypadku zdrowia, jak i choroby; i chociażby cykle kobiety były bardzo rozregulowane.

Jeśliby osoba informująca o metodzie Billingsa twierdziła coś przeciwnego, świadczyłoby to z góry o tym, iż jej niestety nie zna.
– Należy się pilnie wystrzegać wszelkiego nie-autentycznego opracowania metody oraz jej nie-kompetentnego instruktażu. Może to prowadzić do gorzkiego rozczarowania.

Dotyczy to również co prawda autentycznych, ale starszych opracowań metody MOB, pochodzących od samej WOOMB. Metoda ulegała z biegiem lat coraz bardziej miarodajnemu doprecyzowaniu. Stąd też osoby zainteresowane powinny każdorazowo dobrze uważać, z jakiego pochodzi źródła oraz z którego roku wydanie, na którym przedstawione są zasady MOB, na których pragnęliby oprzeć swoje odniesienia małżeńskie.

Ozdobnik (4,4 kB)

Ryc.1. Szkoleniowa

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do ryc. 1. – Cykle 1-2 (spójrz jeszcze raz uważnie na:  ryc. 1 )

Cykl 1 (1-szy PMN): Odchylenie od PMN (tutaj: sucho) w 9 dniu cyklu. Nawrót tego samego PMN (dni: 10-11) powinien utrzymywać się przez 3 pełne dni (wznowienie zbliżeń dopiero 4-go dnia wieczorem), gdyby małżonkowie oczekiwali pewności co do niemożności poczęcia w przed-owulacyjnych dniach cyklu. Tutaj objaw rozwija się dalej już po 2 dniach. Toteż małżonkowie bez rozgoryczenia odstępują chwilowo od podejmowania zbliżeń.
Szczyt wykształca się w 15 dniu cyklu. Kobieta nie notuje tu już ‘p,ni’ (przejrzysty, nitki); nadal jednak jest jeszcze ‘s’ (ślisko).

Małżonkowie podejmują zjednoczenie w 1-szej części cyklu jedynie w wieczory (prawa część kratki), wstawiając potem każdorazowo 1 dzień przerwy nazajutrz (gdyż po wieczornym współżyciu, nazajutrz pojawia się przynajmniej: ‘w’ = wilgotno).
W drugiej części cyklu ze strony ‘metody’ nie ma żadnych ograniczeń co do podejmowania zbliżeń. Objaw ‘w’ (= wilgotno) nazajutrz po współżyciu notuje się obecnie w kolorze żółtym.

Cykl 2 (2-gi PMN): Małżonkowie już uprzednio zidentyfikowali swój 2-gi PMN jako wydzielinę niezmiennie mazistą-gęstą. Wystąpiła ona i w tym cyklu (u tej kobiety; u innej ‘PMN’: wydzielina na razie jednostajnie taka sama, może mieć zupełnie inne cechy).
11-go dnia cyklu objaw jest już inny: stajemy wobec zmiany-odchylenia w porównaniu z dotychczasowym PMN. Jednakże nazajutrz wrócił ten sam PMN co poprzednio. Małżonkowie stosują ‘trzecie wskazanie na dni PMN’: „Odczekaj co będzie dalej; + 1-2-3” (zob. wyż.: Trzecia reguła na dni PMN), wznawiając zbliżenia dopiero wieczorem 4-go dnia.

Objawy okresu płodności były w obydwu zapisach trudne do uchwycenia. Kobieta notuje jedynie: sk; w (= skąpo; wilgotno). W samym jednak dniu SZCZYTU zaobserwowała ponadto ‘s’ (= ślisko). Kobieta zapisuje zatem głównie swoje odczucia-ze-sromu, gdyż nie potrafi wzrokowo uchwycić żadnej wydzieliny. Nie jest to też konieczne.


Ozdobnik (7,9 kB)

D.   REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI
‘PODSTAWOWEGO MODELU NIEPŁODNOŚCI’

Ozdobnik (6 kB)

12  Na przypadek zamierzanego odłożenia poczęcia podaje MOB cztery wskazania-reguły. Mówimy o ‘wskazaniach’, gdyż nie chodzi o wymuszanie jakiegokolwiek działania, a natomiast o naukowo i w praktyce zweryfikowane informacje na wypadek etycznie uzasadnionego zamiaru odłożenia poczęcia.

Ozdobnik (6 kB)

1. PIERWSZE wskazanie-reguła na dni ‘PMN’

Pierwsze wskazanie na dni ‘PMN’

13  Pierwsze wskazanie-reguła na dni przed-owulacyjne w przypadku nie zamierzanego poczęcia brzmi:

(0,37 kB)  Nie podejmuj współżycia w dniach obfitego krwawienia miesiączkowego.

Wskazanie to nawiązuje do krwawienia rozpoznanego jako miesiączka (tj. po uprzednio rozpoznanym dniu SZCZYTU; § 18.22-23).

(0,13 kB) W cyklu krótkim owulacja może iść w parze z kończącą się miesiączką.

Krew łatwo przesłania występujący już śluz dni płodności (wilgotność-nitki-śliskość).
– Gdy krew krzepnie, staje się lepka. Utrudnia to rozpoznanie objawu (§ 17-19).

Ozdobnik (6 kB)

2. DRUGIE wskazanie-reguła na dni ‘PMN’

Drugie wskazanie na dni ‘PMN’

14  Oto drugie wskazanie-reguła na dni ‘PMN’ w sytuacji nie zamierzonego poczęcia:

(0,37 kB)  Gdy kobieta rozpozna swój ‘Podstawowy Model Niepłodności’, mogą małżonkowie podejmować zjednoczenie w ciągu dni rozpoznanego ‘PMN’ z dwoma ograniczeniami:
(0,58 kB)
(0,2 kB)  zjednoczenie wieczorem,
(0,2 kB)  z 1-dniową przerwą nazajutrz.

Uzasadnienie:

(0,15 kB) a) Kobieta musi nazajutrz pozostawać przez jakiś czas w pozycji stojącej. Wtedy dopiero zdolna jest stwierdzić, czy objaw-ze-sromu pozostaje nadal niezmiennie taki sam, jak ten zidentyfikowany poprzednio w postaci czy to 1-go, czy 2-go PMN:

tzn.: taki sam rano, w południe, i taki sam również wieczorem.
– Wtedy dopiero może stwierdzić, czy procesy wzrostowe w jajnikach nadal jeszcze na razie nie zostały podjęte (estrogeny pozostają na niskim poziomie).

(0,15 kB) b) Wymóg przerwy nazajutrz po wieczornym zjednoczeniu wiąże się z utrzymującą się nazajutrz wilgotnością itp. w następstwie wczoraj podjętego przeżycia intymnego (zob. dokładniej zaraz poniżej: § 15).

Objaw PO współżyciu

15  Po współżyciu pojawia się charakterystyczna wilgotność, ściśle związana z doznanym przeżyciem intymnym. Wydzielina ta utrzymuje się niekiedy przez całą następną dobę (24 godz.). Składa się ona z trzech różnych wydzielin:

a) resztek płynu nasiennego,
b) wydzieliny gruczołów Bartholina kobiety (ta ułatwia samo podjęcie aktu zjednoczenia);
c) oraz wydzielin samej pochwy.

(0,15 kB)  Podobna wilgotność pojawia w następstwie każdej pieszczoty genitalnej, chociażby w danym przypadku nie doszło do stosunku. Objaw-ze-sromu może wtedy przypominać do złudzenia śluz dni płodności.
– Stąd wskazanie na dni przed-owulacyjne, żeby po przeżyciu zjednoczenia – przeczekać przez 1 dzień. Bo:

1) Płyn nasienny musi zniknąć.
2) Kobieta musi mieć możność przekonania się, że wrócił ten sam PMN co poprzednio.

(0,13 kB)  Należy dopowiedzieć, że płyn nasienny po współżyciu podjętym w dniu utrzymującego się ‘PMN’ nie zawiera żadnych żywych plemników. Giną one w ciągu 1-2 godz. po współżyciu (§ 2.7).

Ozdobnik (6 kB)

Ryc. 2. Cykle zróżnicowane

Skróty zob.:  Użyteczne skróty

Objaśnienie do ryc. 2. – Cykle 3-5 (spójrz jeszcze raz uważnie na:  Ryc. 2 ).

Cykl 3 (Atlas., Ryc.10). Tutaj owulacja odbywa się w parze z kończącą się miesiączką. Krwawienie jest miesiączką wtedy, gdy występuje w ok. 2 tygodnie po dniu szczytu. W przeciwnym razie nie jest to krwawienie miesiączkowe!

Cykl 4 (Atl., 30). Mamy przed sobą cykl prawdopodobnie bezowulacyjny. Zauważ naprzemienne następstwo: 1-go PMN (sucho) i 2-go PMN (wydzieliny nie zmieniającej się; tutaj: mętnej, chociaż dającej odczucie: sucho).
Po zmianie w 2-gi PMN dnia 21 (zmiana na: w,m) trzeba odczekać 3 dni, mimo nawet nawrotu 1-go PMN (w dniach 23-25: sucho).
Zmiana objawu w dniach 21-22 była bardzo skąpa, nieuchwytna wzrokiem, dawała znać o sobie tylko jako odmienne odczucie: w,m.
Kolejna zmiana ukształtowała się w dniach 36-37, i znów stała się zaleceniem do odczekania 3 dni.
Pojawiło się krwawienie w dniach 60-62. Nie było to jednak krwawienie miesiączkowe, gdyż poprzednio nie wykształtował się szczyt. Tym samym zaś należy nadal kierować się wskazaniami-regułami na dni przed-owulacyjne: „Odczekaj i obserwuj, co będzie dalej  + 1-2-3” (zob. § 16).

Cykl 5 (Atl., 31/3). Zaczęło się właśnie wydzielanie śluzu (na razie śluzu dni niepłodności), gdy wydarzył się stres.
W 14 dniu cyklu nie udało się uchwycić szczytu.
Ponowny śluz dał znać o sobie w dniach 22-23. Ze względu na współżycie w dniu 21 (może stąd pojawiło się nazajutrz: w,s ?) nie ma pewności, czy to jest dzień szczytu, tym bardziej że odczucie śliskości było tym razem ledwo uchwytne. Stąd też krwawienie prawdopodobnie nie było miesiączką, lecz krwawieniem przełamującym (po obniżeniu stężenia estrogenów, bez wkraczającego progesteronu). Wymaga to nadal stosowania wskazań-reguł na dni PMN: „Odczekaj i obserwuj, co będzie dalej  + 1-2-3” (zob. § 16).


(30 kB)

RE-lektura: część I, rozdz. 1b.
Stadniki, 2.XI.2013.
Tarmów, 4.II.2017.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)2. Przypomnienia z anatomii i fizjologii
Srom – a ‘PMN’
Układ rozrodczy kobiety
Plansze: materiały pomocnicze

3. Pierwsze kroki poznawania ‘MOB’
Etap uczenia się MOB
Nr 6. Pierwsza faza poznawania MOB

4. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (1.PMN)
Pierwszy ‘PMN’
Nr 7. Pierwszy ‘Podstawowy Model Niepłodności’
Plemniki po współżyciu w dniu ‘PMN’
Uwaga: przedwczesna pewność siebie
Sugestie skrótów – Kolory zapisów
Użyteczne skróty
Kolory zapisów

5. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (2.PMN)
Drugi ‘PMN’
Nr 8. Drugi ‘Podstawowy Model Niepłodności’
Trzy pierwsze cykle w przypadku 2-go PMN
Nie cechy wydzieliny, a zmiana w odczuciu
Zdradliwa ‘lepkość’
Tabela-definicja. Wydzielina dni niepłodności przed-owulacyjnej (2.PMN)

6. Trzeci ‘Podstawowy Model Niepłodności’ (‘PMN mieszany’)
Trzeci ‘PMN’ (PMN ‘Mieszany’)
Nr 9. Podstawowy Model NIepłodności ‘Mieszany’

C. WARUNKI KIEROWANIA SIĘ ‘METODĄ BILLINGSA’ – ZAPIS CYKLÓW
1. Decyzja przystosowania się do wymagań ‘Metody Billingsa’
Warunki korzystania z ‘MOB’
Nr 10. Warunki korzystania z MOB
‘MOB’ a zapobieganie
Pozycja – Odczucie i obserwacja wzrokowa
Obserwacja wyłącznie zewnętrzna
Bez dotykania-pobierania
Dynamika odczuć-ze-sromu
Nie-sugerowanie cech objawów przy opisie
Cechy ‘PMN’ u tej samej kobiety – a odchylenie od niego

2. Prowadzenie notatek z cyklów
Zapis objawów
Nr 11. Prowadzenie zapisu cyklów
Notatki ze zbliżeń
Rubryki i zapis
Ostrzeżenie przed nie-autentycznym opracowaniem MOB
(g1-11). Ryc. 1. Dwa zapisy szkoleniowe: 1. i 2.PMN. Cykle 1-2
Objaśnienie do Ryc.1. Cykle 1-2

D. REGUŁY-WSKAZANIA NA DNI ‘PODSTAWOWEGO MODELU NIEPŁODNOŚCI’
Nr 12. Reguły-wskazania na dni ‘PMN’

1. Pierwsze wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
Pierwsze wskazanie na dni ‘PMN’
Nr 13. Pierwsze wskazanie-reguła
Tabela. Pierwsza reguła na dni PMN

2. Drugie wskazanie-reguła na dni ‘PMN’
Drugie wskazanie na dni ‘PMN’
Nr 14. Drugie wskazanie-reguła
Tabela. Druga reguła na dni PMN
Objaw PO współżyciu
Nr 15. Objaw PO współżyciu
Ryc. 2. Zróżnicowane cykle: Krótki,anowulacyjny,owul. opóźniona
Objaśnienie do ryc. 2. – Cykle 3-5


Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Dwa zapisy szkoleniowe: 1. i 2.PMN. Cykle: 1-2
Ryc.3. Zróżnicowane cykle. Cykle: 3-5
Ryc.3. Anioł Stróż: Bóg zlecił mu opiekę nad człowiekiem
Ryc.4. Niemowlę z różą obok: znakiem nadziei i miłości Rodziny