Spis
Wprowadzenie do podstawowych programów komputera: Windows-XP, Office-XP: WORD, Innych programów
Rozdz. 1. Uwagi ogólne
Rozdz. 2. Pasek programu OFFICE-XP
Rozdz.3. Pasek programu WORD
Rozdz.4. Zebrane użyteczne TABELE do WORD'a
Rozdz.5. Instalowanie oraz ikony WINDOWS-XP
Rozdz.6. Internet Explorer – oraz Outlook Express
Rozdz.7. USTAWIENIA KILKU WYBRANYCH PROGRAMÓW


Uaktualnienie:
27 sierpnia 2006 r.