(0,7kB)    (0,7 kB)

Kwiatek (5.2 kB)

Rozdz. 4
Zebrane użyteczne TABELE do WORD'a


Poniżej ukażemy dla wygody jeszcze raz, względnie dopiero po raz pierwszy, szereg TABELI, na których są zestawione czy to skróty klawiszowe przydatne do pracy na co dzień na programie WORD, czy też wybrane znaki narodowe zasadniczych języków europejskich. Ukazujemy te znaki osobno dla klawiatury PROGRAMISTY (amerykańsko-polskiej), a odrębnie dla POLSKO-POLSKIEJ klawiatury nr 214 (według terminologii Microsoft).
– Ponieważ niektórzy użytkownicy pragnęliby zapewne tabele te sobie wydrukować, ukazujemy TŁO na niniejszej stronie białe, by oszczędzić czy to tuszu, czy tonera i ułatwić czytelność wydruku.

Wypada jeszcze dodać, że wydobywanie znaków w językach obcych poprzez ukazane kody klawiszowe mimo wszystko nie zawsze zostaje w pełni osiągnięte. Jest to jeden z punktów raczej słabych, względnie co najmniej: wrażliwych programu WINDOWS-XP. Nie jest wykluczone, że uzyskiwanie ukazanych znaków zależy w jakiejś mierze od tego, czy na ikonie ‘OPCJE REGIONALNE’ w PANELU STEROWANIA – zainstalowanych jest więcej różnych klawiatur jednocześnie, czy też system Windows-XP obsługuje w danej chwili wyłącznie JEDNĄ wybraną klawiaturę. W tym wypadku wydobywanie wspomnianych znaków jest dla WORD'a niewątpliwie znacznie łatwiejsze.
1. Proponowane skróty dla zmiany klawiatur


Alt + Shift + 0 Klawiatura PROGRAMISTY: amerykańsko-polska
Alt + Shift + 1 Klawiatura POLSKA nr 214 (polsko-polska)
Alt + Shift + 2 Klawiatura niemiecka
Alt + Shift + 3 Klawiatura innego języka ...

Zob. do tego wyż.: Przełączanie na inną klawiaturę
2. Klawiatura PROGRAMISTY (amerykańsko-polska)


Klawiatura PROGRAMISTY-polska z palcówką (17 kB)

Zob. do tego wyż.: Klawiatura PROGRAMISTY (amerykańsko-polska)3. Klawiatura POLSKO-polska (nr 214)


Klawiatura Polsko-Polska nr 214 (8,8 kB)

Zob. do tego wyż.: Klawiatura Polska nr 214 (polsko-polska)4. Pewne znaki szczególne


Tabela 2a. Znaki specjalne – a
« Alt + 174 [ 91
» Alt + 175 ] Alt + 93
Alt + 0145 { Alt + 123
Alt + 0146 } Alt + 125

Tabela 2b. Znaki specjalne – b
\ Alt + 92 Alt + 3
/ Alt + 47 | Alt + 124
< Alt + 60 { Alt + 123
> Alt + 62 } Alt + 125
Alt + 26 Alt+ 0150
Alt + 27 Alt + 0151
Alt + 24 Alt + 25

Zob. do tego wyż.: Wybrane znaki specjalne5. Użyteczne AUTOTEKSTY: propozycje


Tabela 3: Autoteksty przez: F3
Znak umowny Alt (lewy) + F3 Z klawiatury Z klawiatury
‘’ 1 Alt + 0145 Alt + 0146
„” 2 Alt + 0132 Alt + 0148
«» 3 Alt + 174 Alt + 175
[] 4 Alt + 91 Alt + 93
() 5 ( )
{} 6 Alt + 123 Alt + 125
... 7 Alt + 60 Alt + 62
myślnik Alt + 0150 .
długi myślnik Alt + 0151 (2x znak: -)
Adres własny pierwsza lit.nazwiska nagłów.list. jedna litera

Zob. do tego wyż.: Użyteczne AUTOTEKSTY – sugestie6. STYLE i skróty klawiszowe – propozycje


Proponowane STYLE i skróty klawiszowe
STYLE akapitów i skróty klawiszowe
Nr Nazwa Treść KlawProgr KlawPl-214 Opis
1a Normalny akapit Alt + 1 Alt + 1 Arial, 10 pkt. Justowanie. Wcięcie 1-go w.: 0,7 cm
1b Normalny-5 akapit Alt + 3 Alt + 3 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
2a 0-0 akapit Alt + 4 Alt + 4 Akapit do lew. brzegu, bez wcięcia
2b 0-5 akapit Alt + 5 Alt + 5 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
3a Wciety-0 cytaty Alt + 6 Alt + 6 Z lewej bez wcięcia. Akapit wcięty 0,4 cm
3b Wciety-5 cytaty Alt + 7 Alt + 7 To samo. Po akapicie: 1 odstęp (6 pt)
4 Centrow tytuł Alt + 8 Alt + 8 CenturionOld 13 pt, kursywa. centrow, przed i po akap.: 1 odstęp
5 Odwoł.przyp. numerek Alt + ' Alt + ą Arial 12pt, indeks górny
6 Tekst przyp. tekst Alt + ; Alt + ł Arial 9pt, justowanie, wcięcie 1-go w.: 0,3 cm
7 Nagłówek 1 tyt.główny Alt + 9 Alt + 9 Times New Roman 18pt, centrowanie, przed i po po 12 pt
8 Nagłówek 2 tyt.rozdz. Alt + 0 (zero) Alt + 0 (zero) Avalon 16 pt, centrowanie, przed-po: 12 pt
9 Nagłówek 3 tyt.paragr. Alt + \ Alt + + CenturionOld 12 pt, centrowanie, przed-po:6 i 12 pt
10 Nagłówek 4 podpt paragr. Alt + = Alt + ' Bahamas, 13 pkt, centrowanie, przed i po: 6pt
11 Nagłówek 5 lewy norm Alt + ] Alt + ś Technical 13pt, normalny, wyrównanie. w lewo
12 Nagłówek 6 lewy kurs. Alt + [ Alt + ż Garamond,14 pkt, kursywa, wyrównanie. w lewo

Zob. do tego wyż.: Proponowane STYLE i skróty klawiszowe7. Pospolite skróty klawiszowe do WORD'a


Tabela skrótów klawiszowych pospolitych
Alt + F4 Zakończ program [dotyczy wszystkich programów WINDOWSa]
Ctrl + S Zapisz [= save]
F12 Zapisz JAKO [save as; tzn. nadać nową nazwę kopmuterową file'owi: do 8 znaków!]
Ctrl + Z Cofnij zapis
Ins Wklej
Ctrl + X Wytnij. – Następnie można wkleić to samo przez: Ctrl + V
Ctrl + A Zazacz wszystko [cały dokument]
Ctrl + C Kopiuj
Ctrl + V Wklej
Ctrl + F Wyszukuj (znajdź: np. słowo, cyfrę...)
Ctrl + G Przejdź do ... [np. strony, nr przypisu itd.]
Ctrl + H ZNAJDŹ i ZAMIEŃ [funkcja może się okazać bardzo użyteczna].
Shift + ENTER
[w 2 kolejności]
Utworzy się następny wiersz sztuczny, będący nadal tym samym akapitem (wygodne np. w formatowaniu tytułów, adresu itp.)
Shift + Ctrl + ENTER Natychmiastowe utworzenie następnej strony
Ctrl + L Akapit do lewej strony
Ctrl + R Akapit do prawej strony
Ctrl + E Centrowanie
Ctrl + J Justowanie, tzn. druk wyrównany do obydwu brzegów
Ctrl + B Czcionki pogrubione [bold = gruby]
Ctrl + I Pochylenie czcionki, kursywa [i = italica = kursywa]
Ctrl + U Podkryślenie
Ctrl + HOME Do początku dokumentu
Ctrl + END Do końca dokumentu
Shift + → Zaznaczenie 1 litery [np. żeby poprawić błąd]
Shift + Ctrl + → Zaznaczenie całego wyrazu, lub większego fragmentu
Ctrl + ↑ , ↓ Przejdź do początku poprzedniego, następnego akapitu
Kliknij 2x Zaznacz wyraz
Kliknij 3x Zaznacz akapit
8. Wybrane znaki narodowe z klawiatury PROGRAMISTY


Znaki narodowe: Klawiatura PROGRAMISTY
Znaki narodowe na klawiaturze PROGRAMISTY (14,1 kB)

Trzeba było zaniechać próby ukazania powyższych znaków w formie tabeli z pomocą kodów internetowych: niejeden ze znaków jest przez przeglądarkę internetową mylnie interpetowany. A z kolei utworzenie ‘obrazu’ tabeli z programu WORD'a, jaki tu ukazano, zajmuje sporo miejsca w bitach ...9. Wybrane znaki narodowe z klawiatury POLSKIEJ 214


Tabela znaków narodowych: Klawiatura PL 214
Znaki narodowe na klawiaturze POLSKIEJ nr 214 (12 kB)

Podobnie jak przy poprzedniej tabeli, trzeba było zaniechać próby ukazania powyższych znaków w formie tabeli z pomocą kodów internetowych: niejeden ze znaków jest przez przeglądarkę internetową mylnie interpetowany. A z kolei utworzenie ‘obrazu’ tabeli z programu WORD'a, jaki tu ukazano, zajmuje sporo miejsca w bitach ...Kwiatek (4 kB)

(0,7kB)     (0,7 kB)     (0,7 kB)
Rozdz.4. Zebrane użyteczne TABELE do WORD'a

1. Proponowane skróty dla zmiany klawiatur

2. Klawiatura PROGRAMISTY (amerykańsko-polska)

Klawiatura PROGRAMISTY-polska z palcówką

3. Klawiatura POLSKO-polska (nr 214)
Klawiatura Polsko-Polska nr 214

4. Pewne znaki szczególne
Tabela 2a. Znaki specjalne – a
Tabela 2b. Znaki specjalne – b


5. Użyteczne AUTOTEKSTY: propozycje
Tabela. Autoteksty przez: F3

6. STYLE i skróty klawiszowe – propozycje
Proponowane STYLE i skróty klawiszowe

7. Pospolite skróty klawiszowe do WORD'a
Tabela skrótów klawiszowych pospolitych

8. Wybrane znaki narodowe z klawiatury PROGRAMISTY
Znaki narodowe: Klawiatura PROGRAMISTY

9. Wybrane znaki narodowe z klawiatury POLSKIEJ 214
Tabela znaków narodowych: Klawiatura PL 214