(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura
Skróty z literat. ‘gender’ Podstawowa literatura. Skróty
Terminologia wyrażeń ‘gender’ zob.: Źródła do Słowników-haseł


(8.9 kB)

J.   KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ

(6.1 kB)

1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji

(4.3 kB)

Pod koniec tego rozdziału, poświęconego problematyce ‘gender’ w jego różnorodnych aplikacjach, narzucanych przez tzw. ‘standardy międzynarodowe’, firmowane powagą WHO, ONZ, UE, a z kolei przez sprawujących władzę w Polsce, służalczo je wprowadzających w życie w ślepym niewolnictwie moralnie zepsutych ośrodków zagranicznych, warto by z pewnym pożytkiem przytoczyć szereg wypowiedzi, a z kolei konkretnych pociągnięć np. w postaci nałożonych sankcji, które wywołują z jednej strony zdumienie i zdziwienie, albo i poczucie politowania z powodu samoośmieszania się ideologii ‘gender’, a w innym wypadku najgłębsze oburzenie w obliczu bezkarności i pychy lobby ‘LGBTIQ’.
– Wypowiedzi te, pozbierane z doniesień prasy, udokumentowane linkiem internetowym, podzielimy na kilka działów tematycznych.

Celem przytoczonych tu faktów i wypowiedzi jest jaśniejsze uświadomienie sobie, w jakim kierunku zmierza ideologia ‘LGBTIQ’, jak bardzo zaprzecza samej sobie, uznając np. wszystkich nieco inaczej myślących za „wyrażających się niesprawiedliwym językiem”, względnie używających „mowy nienawiści”, wmawiając całemu światu, że oni – i tylko oni są ludźmi pokoju i tolerancji, a przede wszystkim że tylko oni są ludźmi ‘normalnymi’.

W niejednym wypadku trudno nie dostrzec, do jakich absurdów – naukowych i wielorakich innych prowadzi ideologia ‘równościowa’. Są to każdorazowo świadectwa świadomego odejścia człowieka od siebie samego jako stworzonego z Bożej Woli, która zawsze życzy tylko życia – „życia w obfitości” (J 10,10). To „życie-w-obfitości” ma polegać w przypadku człowieka – żywego „Obrazu i Podobieństwa Boga” (por. Rdz 1,26n), w przeciwieństwie do całego stworzenia nie-człowieczego – na zaofiarowanej mu w jego męskości względnie kobiecości możności uczestniczenia w tym, Czym i Kim jest sam Bóg: Miłość-Życie (por. 2 P 1,4).

(2.3 kB)

a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół

(3 kB)

1) Na biurko prezesa TVP trafiła skarga na brak rzetelności dziennikarskiej odnośnie do treści wypowiedzi, zawartych w Liście Pasterskim biskupów Polski na temat ideologii ‘gender’ (27.XII.2013) (zob.: Ustawianie widza).

(24.4 kB)
Objaśnienie

Zamiast pochylić się nad wypunktowanymi przez Episkopat Polski w Liście Pasterskim zagrożeniami ideologii gender, „Wiadomości” TVP przeprowadziły na Kościół frontalny atak. Skarga w sprawie braku rzetelności dziennikarskiej trafiła do prezesa stacji. Zarzut główny: „Kościół znalazł sobie sztucznego wroga, zasłonę dymną i nie wie, o czym mówi”.

2) Niegodny atak na ks. prof. Dariusza Oko (zob.: Kolenda-Zaleska brutalnie atakuje ks. Oko).

„Ks. Dariusz Oko nie zachowuje się jak duchowny, ale ‘niespełniony polityk czy też owładnięty obsesją potomek inkwizytorów. (...) Może przełożeni ks. Oko się zastanowią, czy krewki duchowny nie powinien sobie zrobić dłuższej przerwy od publicznych wystąpień i poświęcić czas na studiowanie dokumentów i słów nowego papieża ...”.

3) Kardynał-elekt, abp Fernand Sebastián Aguilara – do sądu (zob.: Homoseksualiści pozywają kardynała-elekta do sądu).

Arcybiskup, który 22 lutego (2014 r.) zostanie oficjalnie kardynałem, został zaatakowany przez międzynarodowe media za wypowiedź, której udzielił dla hiszpańskiej gazety: „Homoseksualizm jest upośledzoną formą ekspresji seksualnej, ponieważ [seks] ma strukturę i cel, którym jest prokreacja”.

4) Gej pozwał do sądu archidiecezję za „dyskryminację” (zob.: Gej pozwał do sądu archidiecezję ...).

Homoseksualista Mark Zmuda pozwał archidiecezję Seattle do sądu. Powodem jest zwolnienie go z katolickiej szkoły po zawarciu ‘małżeństwa’ homoseksualnego, choć złamał przez to zawartą umowę. Mark Zmuda był wicedyrektorem Katolickiej Szkoły w stanie Waszyngton (Eastside Catholic High School w Sammamish). Został zwolniony gdy wyszło na jaw, że zawarł ‘małżeństwo’ homoseksualne. Gdy podpisywał umowę o pracę ze szkołą, zobowiązał się do przestrzegania nauki Kościoła katolickiego.

5) „Pro-life to ludobójstwo!” (zob.: Atak Femenu).

Półnagie aktywistki Femenu zaatakowały w niedzielę w Madrycie w Hiszpanii spokojny marsz Pro-Life. Aktywistki miały tak pomalowane twarze, by wyglądać jak szkielety z napisem „Twoja moralność, moja śmierć” na ciele. Wymalowane niczym szkielety wołały, że „Pro-Life to ludobójstwo”. Według organizacji „Si a la vida” (Tak dla życia) w pokojowo przebiegającym marszu wzięło udział nawet 100 tys. osób.

6) Półnagie feministki zaatakowały arcybiskupa (zob.: Półnagie feministki zaatakowały arcybiskupa).

Dwie półnagie aktywistki Femenu zaatakowały Narodowy Marsz dla Życia, który odbył się w czwartek w Quebecu w Kanadzie. Gdy tylko arcybiskup miasta Quebec, kard. Gerald Lacroix, zaczął odczytywać błogosławieństwa Papieża ze słowami wsparcia dla Marszu, kobiety zaatakowały. Próbowały wyrwać arcybiskupowi mikrofon, ale zostały zatrzymane przez policję. „Moje ciało, moje zasady”, „pie****ć waszą moralność” – wywołały.

7) Gender studies? Nie dajmy się zwariować! (zob.: Gender studies? Nie dajmy się zwariować!).

Istnieje granica bzdury. Tezy gender studies są oczywistą bzdurą i nie można z nim poważnie dyskutować. Gender studies to nie jest ‘łysenkoizm’ – bo śp.Trofim Łysenko przynajmniej przeprowadzał (i starannie fałszował...) doświadczenia. Nawet szamanizm ma w porównaniu z gender studies jakieś podstawy naukowe.
– A dlaczego to-to istnieje na uniwersytetach? Bo ‘Wielki Wschód’ polecił to-to otwierać (i via UE daje na to pieniądze). Więc lewacy posłusznie otwierają. Natomiast nikt normalny tam nie zagląda! Tekstów ‘genderystek’ nie da się czytać, bo używana jest w nich ‘naukawa’, czyli kompletnie niezrozumiała, terminologia. Człowiek normalny musiałby spędzić miesiąc na przetłumaczeniu tego na język polski – by stwierdzić, że jest to po prostu bełkot, przy którym pierwszomajowe przemówienia I-szych Sekretarzy są arcydziełem precyzji i jasności sformułowań. Nikomu się nie chce zadać sobie tego trudu. Babiszony przyznają więc sobie ‘licencjaty’, ‘magisteria’, ‘doktoraty’, ‘habilitacje’ i ‘profesury’ bez żadnej kontroli. Istnienie gender studies to przejaw upadku nauki – co jest z kolei fragmentem upadku cywilizacji.

8) Homolobby przypisuje sobie cechy boskie (zob.: Homolobby przypisuje sobie cechy boskie).

Agresja jest po tamtej stronie? To oczywiste. Co spotkało prof. Pawłowicz? Ataki homobojówek na UMK, groźby. Homoterror na coraz większą skalę. Jeśli ktokolwiek wyrazi się krytycznie o gender-ideologii, o gejach, to natychmiast zaczyna się szczucie, nagonka na cała skalę, donosy do przełożonych, żądanie wyrzucenia z pracy. Metody iście stalinowskie. (...).
– U ateistów jest zasadniczo inaczej, bo jeśli oni uważają ludzi za nieco inteligentniejsze zwierzęta, to jesteśmy dla nich niczym więcej, niż takie właśnie zwierzątko, tylko mniej inteligentne, mniej zaawansowane ewolucyjnie, niż one. Oni natomiast przypisują sobie jakby cechy boskie, nie pozwalają się krytykować, jakby byli nieomylni, jakby ich ideologie były nienaruszalnym objawieniem. ....

9) Diabeł jest i chce zniszczyć ludzkość: (zob.: Diabeł jest i chce zniszczyć ludzkość).

Diabeł jest. Istnieje konkretna osoba, która jest inteligentniejsza od człowieka. Diabeł ma plan zniszczenia ludzkości i realizuje ten plan – mówi Wanda Półtawska, przyjaciółka bł. Jana Pawła II. (...) „Pamiętajcie, diabeł był przed człowiekiem. Miał gotowy plan zniszczenia ludzkości jako dzieła Bożego i niszczy i realizuje ten plan. A ludzie sterowani diabłem w ogóle nie zdają sobie sprawy, że są manewrowani jak kukiełki” – mówi Wanda Półtawska.

(2.3 kB)

b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’

(3 kB)

Jest wiele sytuacji, w których promotorzy ‘gender’ – samą tę ideologię – a tym bardziej siebie samych – jedynie ośmieszają ... Oto trochę linków do tego rodzaju sytuacji, pozbieranych z prasy:

1) Kongres Kobiet Polskich pisze list do Papieża Franciszka (zob.: Kongres Kobiet pisze list do papieża Franciszka – Zob. ponadto:
Papież odpowiada Środzie i Nowickiej (zob.: Papież odpowiada Środzie i Nowickiej))
.:

„Jesteśmy zbulwersowane i bezradne w obliczu rozpętanego szaleństwa nienawiści. Od kilku miesięcy hierarchowie, księża, katecheci, katoliccy publicyści krytykują tak zwaną ‘ideologię gender’, rozumiejąc przez nią emancypacyjne, egalitarne i partycypacyjne dążenia kobiet do pełnego poszanowania ich praw oraz równego statusu i godności – napisały sygnatariuszki listu. „Nie jesteśmy w stanie zrozumieć postawy niektórych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce”. Podpisane: Henryka Bochniarz, Magdalena Środa i Wanda Nowicka.

2) „Równość” według nowego człowieka lewicy (zob.: Jestem Bogiem).

W wigilijną Mszę św. w katedrze w Kolonii doszło do niecodziennego, skandalicznego wybryku (wciąż jednak należy te happeningi uważać za niecodzienne). 20-letnia feministka z grupy FEMEN roznegliżowała się publicznie i z hasłem wypisanym na piersi „Jestem Bogiem” rzucała uroki na wiernych oczekujących na rozpoczęcie Eucharystii. Swoim sabatowym tańcem starała się coś przekazać. (...) Kobieta ta krzyczała: „Wierzę w równość wszystkich”. No właśnie, czy wszystkich? Zacznijmy od tego, że feministki z FEMEN (i nie tylko) odbierają prawo do życia dzieciom poczętym.

3) Rodzice zatajają przed otoczeniem i swym dzieckiem jego płeć (zob.: Zatajenie przed dzieckiem jego płci).

Drastycznym przykładem obrazującym zastosowanie tej ideologii jest pomysł kanadyjskiej rodziny, która postanowiła zataić przed otoczeniem i przed swoim dzieckiem jego płeć, by ono, gdy dorośnie, samo mogło zadecydować, czy chce zostać kobietą, czy mężczyzną ...

4) Upomnienie Dworaka w TV (zob.: Jan Dworak ingeruje w nauczanie Kościoła).

Przewodniczący KRRiT Jan Dworak wezwał o. dr. Tadeusza Rydzyka, „aby zaniechał promowania postaw dyskryminacyjnych, które godzą w godność innych ludzi”. Chodzi o wypowiedź z 13 listopada ubiegłego roku (2013 r.) w Radiu Maryja, w której dyrektor rozgłośni nazwał homoseksualizm chorobą i powiedział, że chorego trzeba leczyć.

5) Nigeria atakowana za normalność (zob.: Nigeria atakowana za normalność).

Rządy i zachodnie media na całym świecie atakują Nigerię po tym, jak uchwaliła prawo, które nie pozwala na zawieranie ‘małżeństw’ jednopłciowych, ani na propagowanie homoseksualizmu. Rząd wspiera jedynie Kościół katolicki, episkopat Nigerii wydał oświadczenie z gratulacjami dla rządzących. (...) Sekretarz Stanu USA John Kerry powiedział, że nowe nigeryjskie prawo niebezpiecznie ogranicza wolność zgromadzeń, zrzeszania się i wypowiedzi. Szef potężnej Intergrupy LGBT działającej w Unii Europejskiej zażądał wprowadzenia w Nigerii prawa będącego w zgodzie z tymi z zachodniego świata i wystosował list do unijnego komisarza ds. rozwoju i pomocy humanitarnej do ‘oceny’ wsparcia finansowego udzielonego temu afrykańskiemu krajowi

6) Nielegalna blokada w Londynie: (zob.: Zablokowanie chrześcijańskiej organizacji pomagającej leczyć się homoseksualistom).

Sąd Apelacyjny Wielkiej Brytanii uznał, że należy przyjrzeć się bliżej udziałowi Borisa Johnsona, burmistrza Londynu, w zablokowaniu kampanii społecznej przygotowanej przez chrześcijańską organizację charytatywną, która zachęcała do porzucenia praktyk homoseksualnych.

7) Więzienie za obronę życia: (zob.: Więzienie za obronę życia).

Kanada: Mary Wagner odbywa karę więzienia za obronę życia poczętego. Działaczka pro-life trafiła do więzienia w 2012 roku tylko dlatego, że stojąc w pobliżu centrum aborcyjnego, oferowała poradę i pomoc wchodzącym do niego kobietom.

8) Disney zabierze fundusze: (zob.: Skauci Ameryki nie dopuszczają homoseksualistów do funkcji harcmistrza).

Firma prowadząca znany na całym świecie Disneyland na Florydzie w USA postawiła amerykańskiej organizacji skautowskiej dla chłopców ultimatum, że jeżeli do 2015 roku otwarcie przyznający się do homoseksualizmu mężczyźni nie będą mogli zostawać harcmistrzami, odbierze organizacji swoje dotacje. Takie podejście skautów narusza bowiem politykę ‘niedyskryminacji’. O sprawie informuje portal Life Site News.

9) Niewygodni lekarze pro-life: (zob.: Ginekolodzy odmawiają zabicia Poczętych).

Tym razem Rada Europy upomniała Włochy za to, że w tym kraju „zbyt dużo lekarzy odmawia wykonywania aborcji”. Według raportu przygotowanego przez włoski rząd, od 80 do 90 procent włoskich ginekologów odmówiło w 2012 roku zabicia poczętych dzieci.

10) Zamach na świętość życia: (zob.: Amnesty International  domaga się aborcji).

My Body, My Rights” (tłum. ‘Moje ciało, moje prawa’) to nowa kampania Amnesty International, która wymierzona jest w świętość życia. W ten sposób ta międzynarodowa organizacja kolejny raz opowiada się za nieograniczonym dostępem do zabijania poczętych dzieci..

11) Argentyna: Gender po argentyńsku: (zob.: Z chłopczyka stał się dziewczynką).

Chodzi o 6-letnie dziecko, któremu pod koniec września tego roku zmieniono dokument tożsamości. Z chłopczyka stał się dziewczynką. Na początku sami pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego (Registro Nacional de las Personas) byli zaskoczeni prośbą matki i ostatecznie zdecydowali się jej odmówić. Przypadek dotyczył bowiem dziecka poniżej 14. roku życia. – Matka jednak nie dała za wygraną i korzystając z poparcia organizacji zrzeszających homoseksualistów, odwołała się do najwyższych władz państwowych, do samej prezydent Cristiny Fernandez de Kirchner. W wyniku jej interwencji Narodowy Sekretariat ds. Dzieciństwa, Dorastania i Rodziny (Senaf) zwrócił się do urzędu o rewizję negatywnej decyzji. W swojej argumentacji powołał się na Konwencję Praw Dziecka. Decyzja ta, według przedstawicieli Sekretariatu, „narusza prawo do niebycia dyskryminowanym z powodu wieku i płci, prawo do zachowania swojej tożsamości i bycia wysłuchanym we wszelkich sprawach, które go dotyczą”.

12) Ksiądz odmówił Komunii lesbijce (zob.: Ksiądz odmówił Komunii lesbijce).

Parker powiedziała lokalnej telewizji, że o. Kneib wezwał ją do siebie na dzień przed pogrzebem matki jednej z nich. Powiedział, że nie może udzielić jej Komunii. „Powiedział, że nie może udzielić nam Komunii ze względu na nasz związek homoseksualny” – wyjaśniła kobieta. „Nigdy się tego nie spodziewałam” – dodała.

(20.3 kB)
Objaśnienie

13) Sąd odebrał matce synów, bo nie mieli w szkole kanapek (zob.: Sąd odebrał matce synów, bo nie mieli w szkole kanapek).

Sąd kolejny raz zabiera dzieci. Tym razem jako powód odebrania pani Magdzie trzech chłopców, sąd oparł się na materiale dowodowym, z którego wynika, że chłopcy nie mieli kanapek w szkole, a w domu jest bałagan. To kolejna historia pokazująca jaką władzę nad rodziną ma państwo. I co najgorsze, kolejny raz sąd odbiera dzieci nie mając prawie żadnych dowodów, ale enigmatyczne materiały jednego z kuratorów, który uznał, że trzeba dzieci zabrać i tyle.

14) Transpłciowiec chce 500 tys. dolarów, bo nazwano ją "pani" (zob.: Transpłciowiec chce 500 tys. dolarów).

Firma w Portland (USA) została pozwana do sądu przez kobietę, która uznaje się za neutralną płciowo. Powód? Współpracownicy zwracali się do niej per ‘pani’, chociaż prosiła, by tego nie robili. Urażona kobieta, Valeria Jones, domaga się 518 tys. dolarów odszkodowania. Jones identifykuje się jako ‘płciowo neutralną’. Gdy składała podanie o pracę do Bon Appetit Management Company, celowo pozostawiła rubrykę ‘płeć’ niewypełnioną. Kobieta narzeka, że jej współpracownicy ciągle zwracali się do niej per ‘miss’ lub ‘lady’, nawet wówczas, gdy powiedziała im, że sądzi iż nie jest „ani kobietą, ani mężczyzną’ i poprosiła o używanie „neutralnych płciowo” określeń. Jednak współpracownicy twierdzili, że Jones wygląda jak kobieta i tak też się do niej odnosili. Kobieta domagała się, by firma przeprowadziła wśród pracowników szkolenie na temat różnorodności płciowej, ale jej prośba pozostała bez odpowiedzi.

15) „Prezent” na Walentynki (zob.: Aborcja jako prezent).

‘Planned Parenthood’ proponuje na świętowany w USA Dzień św. Walentego ... aborcję. Organizacja przekonuje, że aborcja jest tym, czego pragną kobiety.

16) ONZ promuje homoseksualizm Matką Teresą (zob.: ONZ promuje homoseksualizm wizerunkiem błogosławionej Matki Teresy ).

Jedna z placówek ONZ promuje homoseksualizm wizerunkiem błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Jej zdjęcie widnieje na stronie internetowej UNFE (United Nations Free and Equal), ilustrując artykuł o historii ruchu ‘LGBT’ wizerunkiem błogosławionej Kościoła katolickiego, Matki Teresy z Kalkuty, i promując legalizację związków homoseksualnych na całym świecie.

17) Homoseksualizm to „fundamentalna wolność” (zob.: Obama: homoseksualizm ...).

Prezydent USA Barack Obama powiedział, że praktyka homoseksualizmu jest jedną z „fundamentalnych wolności” człowieka. Nawiązał w ten sposób do antyhomoseksualnego prawa w Ugandzie.

18) Waszyngton chce zakazać leczenia homoseksualizmu (zob.: Waszyngton chce zakazać leczenia homoseksualizmu).

Wejdzie w życie nowa ustawa, terapeutów będzie można oskarżyć o „nieprofesjonalne zachowanie”. Projekt ustawy zakazuje lekarzom i licencjonowanym terapeutom podejmowania się leczenie homoseksualizmu u osób poniżej 18. roku życia, podaje portal pinknews. Nie ma znaczenia, czy takiej terapii chcieliby rodzice młodej osoby ani nawet ona sama. Terapia jest znana w USA jako „próba zmiany orientacji seksualnej” albo „terapia naprawcza”.

19) Nie ma postępu bez zabijania najsłabszych (zob.: Hillary Clinton a aborcja).

Ograniczenia zabijania dzieci nienarodzonych hamuje postęp ludzkości – uważa Hillary Clinton, była sekretarz stanu USA i najbardziej prawdopodobna kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich. Prawdziwy ludzki postęp musi się zaczynać od umożliwienia kobietom korzystania z aborcji i antykoncepcji – dodawała.

21) Wykastrować wszystkich białych, konserwatywnych chrześcijan (zob.: Wykastrować wszystkich białych, konserwatywnych chrześcijan).

„Chciałabym osobiście wykastrować każdego mężczyznę, konserwatywnego chrześcijanina, tak by nie miał on praw reprodukcyjnych” – oznajmiła na Twitterze Laura Levites artystka, która określa chrześcijan mianem ‘drani’, którzy wystawiają jej cierpliwość na próbę. Levites publikuje w ‘Washington Examiner’. Levites ostro atakuje też twórcę firmy Hobby Lobby Davida greena, który jest wierzącym chrześcijaninem i obrońcą życia i sugeruje, że sama mogłaby kupić piłę, którą odcięłaby mu narządy płciowe ...

22) W związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych (zob.: Więcej dzieci w homomałeństwie niż w związkach hetero).

Prof. Monika Płatek (wojująca ateistka) utrzymuje, że w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej, niż w związkach różnopłciowych. Skąd ma takie dane? W telewizyjnych dyskusjach i debatach często powołuje się na rozmaite dane, które mają być dowodem na przedstawiane przez nią opinie. Tym razem znana karnistka, działaczka Kongresu Kobiet wystąpiła w debacie zorganizowanej przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW. Wśród zaproszonych gości był także Janusz Korwin-Mikke (Kongres Nowej Prawicy), dr Jacek Czabański (Solidarna Polska) i Tomasz Szypuła (Twój Ruch).

23) Indie: uznano trzecią płeć (zob.: Szaleństwo w Indiach: uznano trzecią płeć!).

Sąd Najwyższy Indii zalegalizował trzecią płeć. Chodzi o osoby transseksualne. „Wybór własnej płci to prawo każdej osoby” – stwierdził sąd. Indie stały się trzecim państwem, które podjęły taki krok.

24) Aresztowali za prawdę o aborcji i dewiacji (zob.: Aresztowali za prawdę o aborcji i dewiacji ).

Aktywista Pro-Life Peter LaBarbera został zatrzymany na kampusie uniwersyteckim. Powód? Miał ze sobą plakat, który obrazował dziecko zabite podczas aborcji, a homoseksualizm nazywał jako grzech. Grożono mu śmiercią za poglądy anty-gejowskie.

25) Trzeba pokazywać absurdy ‘gender’ (zob.: Zanussi: Trzeba pokazywać absurdy gender).

Z ‘gender’ trzeba „pokazywać jej absurdy i umiejętnie z nią polemizować, ośmieszając to, co w niej jest śmieszne” – mówi o ideologii gender Krzysztof Zanussi. Reżyser deklaruje, że z taką postawą spotyka się w środowiskach dalekich od Kościoła. „W redakcji tygodnika Polityka wręczaliśmy nagrody dla młodych naukowców. Jeden z uczestników spotkania cytował pracę napisaną w ramach gender studies, która była po prostu stekiem głupot. Praca socjologiczna przedstawiała badania, z których wynikało, że kobiety w miejscach publicznych, a szczególnie na przystankach autobusowych, czterokrotnie rzadziej dłubią w nosie niż mężczyźni” – wspomina w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

26) Uniwersytet oferuje 57 płci (zob.: Uniwersytet oferuje 57 płci).

Uniwersytet z Sydney opublikował internetową ankietę, w której zaoferował 57 płci do wyboru. Zadano jedno kiedyś proste, dziś skomplikowane ponoć pytanie: „Jaka jest twoja tożsamość płciowa?” Może ‘płynna’? Wygląda na to, że akcja uniwersytetu została zainspirowana przez Facebooka. Wcześniej w tym roku swoim amerykańskim użytkownikom udostępnił on 56 płci do wyboru. Uniwersytet w Sydney poszedł nieco dalej, dodając do tego jeszcze jedną płeć.

27) Szwedzi będą korzystać z toalety wyłącznie na siedząco (zob.: Absurdy postępu. Szwedzi będą korzystać z toalety wyłącznie na siedząco?!).

Absurdy postępu? Posłowie ze szwedzkiego regionu Sodermanland z Viggo Hansenem na czele chcą zakazać mężczyznom korzystania z toalet w pozycji innej, niż siedząca. Rzekomo chodzi o zatarcie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zdaniem parlamentarzystów, nowe prawo zapobiegnie seksizmowi i dyskryminacji kobiet.

28) Sprzeciw Kościoła wobec aborcji to... tortury (zob.: Sprzeciw Kościoła wobec aborcji to... tortury).

Podczas forum ONZ-owskiego Komitetu Przeciwko Torturom aborcjoniści przekonywali, że nauka Kościoła nt. aborcji narusza Konwencję ws. zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego traktowania albo karania.

(2.3 kB)

c. Atak na rodzinę

(3 kB)

1) USA zrównał prawa „małżeństw homoseksualnych” z tradycyjnymi małżeństwami (zob.: Zrównał prawa „małżeństw homoseksualnych” z tradycyjnymi małżeństwami).

Prokurator generalny USA Eric Holder oświadczył, że rząd amerykański „będzie uznawał prawa małżeństw homoseksualnych na równi z tym tradycyjnymi”. Czy świat zwariował, czy nadchodzi może Apokalipsa? .

(18.6 kB)
Objaśnienie

2) Świat narzuci nam homo-małżeństwa (zob.: Homo-małżeństwa).

Pozarządowa organizacja Amnesty International uważa, że prawo międzynarodowe po prostu wymaga legalizacji ‘małżeństw’ homoseksualnych. Zachodnie kraje nie mogą opierać się temu w nieskończoność. Takie komentarze ze strony Amnesty International pojawiły się w związku z Irlandią Północną. Tamtejsi politycy wciąż opierają się legalizacji homoseksualnych ‘małżeństw’.

3) Matka w więzieniu.(zob.: Syn nie chciał uczyć się o seksie).

W Niemczech wtrącono do więzienia matkę dziecka, które nie chciało brać udziału w często głęboko deprawacyjnych lekcjach edukacji seksualnej. Rodzice nie chcieli zmuszać go do tego wbrew woli. Wcześnie karę 7 dni odsiedział też ojciec. Chrześcijanka została w Niemczech wtrącona na osiem dni do więzienia. Gdy rodzice zdecydowali, że nie będą zmuszać dziecka do obecności na tych lekcjach, urzędnicy musieli kogoś aresztować. Niemka, Anna Wiens z Geseke, została zatrzymana przez służby 24 kwietnia. O sprawie poinformował przewodniczący inicjatywy ‘Lekcje w domu’, Armin Eckermann. „Rodzice chcieli poszanować prawa ich dziecka jako jednostki” – powiedział Eckermann.

4) Wyznanie geja (zob.: Homoseksualiści chcą zniszczyć rodzinę).

„Jestem homoseksualistą i jestem przeciwko gejowskim małżeństwom”. „Celem praw gejów jest wyłącznie zniszczenie rodziny” – mówił francuski gej, Jean-Pierre-Delaume Myard. Udzielił on wywiadu włoskiej gazecie katolickiej ‘La Nuova Bussola Quotidiana’.

6) Bitwa o naturę (zob.: Bitwa o naturę).

Próbują nam wmówić, że małżeństwo między mężczyzną i kobietą jest przestarzałe, że wierność Bożym przykazaniom jest przestarzała, że biologiczna płeć jest bez znaczenia. Polscy biskupi bardzo mocno stanęli w obronie prawa naturalnego. Zdecydowane słowa padły w czasie Pasterki w Przemyślu. Nie udawajmy, że nie widzimy ataku na prawo natury, przestrzegał ks. abp Józef Michalik. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwracał uwagę, że dziś wszystko chce się zrelatywizować: małżeństwo, Dekalog, dzień Pański, a także kłamstwo, kradzież czy nieczystość. Wmawia się nam: „Ty sam zdecyduj, co dobre i złe”.

7) Trzeba dopuścić do zawierania ‘małżeństwa’ z psem (zob.: Psychiatra: trzeba dopuścić do ‘małżeństwa’ z psem).

Ekspert psychiatrii amerykańskiej telewizji Fox News, dr Keith Ablow, twierdzi, że ‘równościowe małżeństwa’ prowadzą do kompletnych aberracji. W ten sposób odniósł się psychiatra do decyzji gubernatora Kalifornii ułatwiającą zawieranie związków przez homoseksualistów. Kalifornia nie będzie miała teraz prawa odmówić prawa do ‘małżeństwa’ czterem czy ośmiu partnerom. Możliwy staje się nawet ślub kilku osób ... z psem. Uznano bowiem, że fundamentem małżeństwa jest ‘miłość’. „A skoro fundamentem małżeństwa jest miłość, to ludzie mogą kochać także swojego psa”. – Jak sam twierdzi, za swoje poglądy otrzymywał już groźby gwałtu i morderstwa ze środowiska LGBT.

(2.3 kB)

d. ‘Genderyzm’ a dzieci

(3 kB)

1) Posłanka Kloc zgłasza „Wielką księgę cipek” do prokuratury (zob.: Wielką księgę cipek" do prokuratury).

W książkach do edukacji seksualnej „Wielka księga cipek”, „Wielka księga siusiaków” i „Duża księga o aborcji” znajdują się elementy ewidentnie obrażające uczucia religijne. „Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa. W innym miejscu Jezus jest przedstawiany nago na krzyżu, jako naga kobieta” – podkreśla parlamentarzystka.

2) Nowicka chce wyprowadzić religię ze szkół (zob.: Wyprowadzić religię ze szkół ).

Wicemarszałek Sejmu, podczas konferencji zatytułowanej „Świecka szkoła” akcentowała, że „Ten błąd, czyli wprowadzenie religii do szkół, a zatem naruszenie podstawowej zasady neutralności światopoglądowej państwa, został popełniony”. Nowicka na zakończenie spotkania wyraziła nadzieję, że prędzej czy później religia ze szkół zostanie wycofana.

3) Totalitarne rządy ‘gender mainstreamingu’ (zob.: Totalitarne rządy gender mainstreamingu).

Genderyzm to totalna, globalna rewolucja seksualna. Jego głównym narzędziem jest brutalna seksualizacja dzieci. Gdy się to uda, odetnie się je od chrześcijańskiego przekazu kulturowego – seks przesłoni wartości duchowe. Pryncypium dla genderyzmu nie jest walka z Kościołem, ale seksualizacja młodzieży. Gdy nie ma Boga, wtedy ludzie sami dla siebie stają się bogami: fundamentem życia czynią brak Boga. Genderyzm to klęska rozumu ateistycznego. Jeśli nie doceniamy wartości wyższych, to zapadamy się w niższe.

4) W obronie dzieci – Jan Maria Jackowski (zob.: W obronie dzieci).

W marcu 1993 roku Parlament Europejski nakazał krajom członkowskim całkowite zrównanie prawa osób homoseksualnych i heteroseksualnych we wszystkich obszarach prawa, a w szczególności zrównanie wieku dopuszczalności stosunków seksualnych. ... W Europie, w tym również w Polsce, dziesiątki tysięcy ludzi podejmuje wysiłki w obronie dzieci. W raporcie Ulrike Lunacek jest wykorzystywana obłudnie polityka antydyskryminacyjna w celu uprzywilejowania osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w kwestii zawierania związków zrównanych z małżeństwem, adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych ...

5) ONZ akredytuje pedofilów (zob.: ONZ akredytuje pedofilów).

Grupa akademicka, która oparła swoje badania na danych dostarczonych przez pedofilów, otrzymała akredytację przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport Kinseya, choć sporządzony z pogwałceniem zasad metodologii naukowej, stał się podstawą wielu programów edukacji seksualnej, a nawet prawa dotyczącego przestępstw seksualnych w USA. Ostatecznie doprowadził do rewolucji seksualnej najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie.

6) Komitet Praw Dziecka ONZ a Konwencja (zob.: Komitet Praw Dziecka ONZ łamie Konwencję).

Wykazano, iż Komitet Praw Dziecka działający przy ONZ, notorycznie podejmuje działania wykraczające poza zakres jego kompetencji. Komitet nie może ani wykraczać poza ustalone ramy swej działalności, ani domniemywać swoich kompetencji. Przepisy Konwencji nie przyznają Komitetowi prawa wydawania prawnie wiążących decyzji, które by ingerowały w wewnętrzne sprawy państw-stron Konwencji, ani też prawnie wiążących interpretacji KPD.

7) Nielegalne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej (zob.: Nielegalne działania MEN?).

W związku z interwencją mazowieckiego kuratora oświaty (KO) oraz ministra edukacji narodowej (MEN) w sprawie przystąpienia przez szkoły powiatu wołomińskiego do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pragnie podkreślić, że w świetle art. 7 obowiązującej Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem interwencja, którą z inicjatywy MEN podjął względem placówek oświatowych powiatu wołomińskiego Mazowiecki KO, nie tylko nie znajduje podstaw prawnych (jest nielegalna), ale wprost narusza obowiązujące przepisy.

8) Śmierć 16-latka. Winne państwo Tuska (zob.: Samobójstwo 16-latka. Winne państwo Tuska).

Los chłopca targającego się na swoje życie nie wpłynie na sumienia polityków montujących genderową ideologię w Prawie Rodzinnym. Wszyscy pytają, kto zawiódł: nieporadna matka, dyrektor ośrodka dla młodzieży, instytucja MOPS? Wreszcie pojawiły się głosy, że to sam Donald Tusk jest winien samobójstwa Sławka. Chłopcu oznajmiono, że zostanie odebrany rodzicom, zostaną mu zabrane siostry i bracia. Był to cały jego świat. Miał pozostać sam, w obcym środowisku. Nie wytrzymał: popełnił samobójstwo. Nie można już dłużej mówić, że nikt nie jest winien takim przypadkom albo że patologia tkwi w rodzinie. – Skąd się więc wziął diaboliczny pomysł na rozwiązywanie choćby i najgorszych syndromów bezradności w drodze rozdzielania rodzin?

9) Prof. Maria Ryś: „Standardy edukacji seksualnej to seksualizacja dzieci” (zob.: Standardy edukacji seksualnej to seksualizacja dzieci).

Prof. Maria Ryś: Przez lata starałam się pomóc kobietom po aborcji. Nie spotkałam większego cierpienia na tym świecie niż kobieta cierpiąca wskutek zaburzeń postaborcyjnych. Wielu kobietom nie udało mi się pomóc ... – A jak prawa reprodukcyjne mają się do ‘gender’? W podstawowym dokumencie (na str. 50) czytamy o najważniejszych priorytetach: są nimi nie tylko dostęp kobiet do opieki zdrowotnej, ale także szczególne uwzględnienie prawa reprodukcyjnego i seksualnego, zapewnienie możliwości legalnej aborcji, zapewnienie pełnego dostępu do edukacji seksualnej dziewcząt i chłopców ...

10) „Zbrodnia” wrocławskiego Przedszkola: dzieci uczą się o cnotach bł. Jana Pawła II (zob.: Dzieci uczą się o cnotach bł. Jana Pawła II).

Radio ‘Tok FM’ wpadło na trop nowej strasznej zbrodni publicznej placówki oświatowej: Przedszkole im. bł. Jana Pawła II we Wrocławiu chce dzieci namawiać, by żyły cnotami papieża. To rozwścieczyło bezbożników z Fundacja ‘Wolność od religii’ i skłoniło dziennikarzy Agory do wyruszenia do walki z ‘kultem jednostki’: dzieci miały pochylać się nad wybranymi cnotami bł. Jana Pawła II, by dostrzec, jak Karol Wojtyła wzrastał do świętości jako mały chłopiec, młodzieniec, biskup, kardynał, papież.

11) ) Jerzy Jachowicz: Media a „Palikot w spódnicy” (zob.: Jerzy Jachowicz: Media a Palikot w spódnicy).

Dopowiem: Panią Prof. Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego, znaną feministkę, główną wdrażającą ‘gender’ na UW, spotkało wyróżnienie poprzez nadanie jej przydomku „Palikot w spódnicy”. Ponadto zasłużyła się w zreformowaniu interpretacji Biblii, gdzie pisze: „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli” (Kpł 20,13): w tych słowach znalazła uzasadnienie dla swej opinii, iż homoseksualiści są mili Stwórcy, czyli Panu Bogu.

12) Dzieci z in vitro bez prawa do wiedzy o swym pochodzeniu (zob.: Dzieci z in vitro bez prawa do wiedzy o swym pochodzeniu).

Tylko połowa dzieci poczętych InVitro w wieku 7 lat wie, że ich mama nie jest ich genetyczną matką. Tym mniej dzieci wie, że ojciec nie jest ich genetycznym ojcem: pochodzą od dawcy spermy. Taką wiedzę ma tylko jedna czwarta poczętych taką metodą siedmiolatków. Prawodawcy uznają jednak, że wiedza o własnym pochodzeniu jest fundamentalna. Stąd też w wielu krajach (choćby w Szwecji, Norwegii, Holandii, Nowej Zelandii czy Austrii) zaczyna obowiązywać zakaz anonimowego dawstwa spermy i komórek jajowych.

(18.7 kB)
Objaśnienie

13) Rewolucyjny potencjał genderyzmu (zob.: Rewolucyjny potencjał genderyzmu-queeryzmu).

Grzegorz Strzemecki: Celem polityki queer jest de-konstrukcja płci i seksualności, de-strukcja z opresji normatywnej. Opracowanie Dudy programu Rządowego pokazuje, że genderyzm-queeryzm jest państwowym narzuconym obowiązkowym światopoglądem. Pogwałcona zostaje rzekoma neutralność światopoglądowa państwa w imię rządowej wywrotowej ideologii. Z powołaniem się na Judith Butler – ideologia ta dąży do obalenia biologicznego biegunowości płci, podstawy instytucji rodzicielstwa, rodziny, małżeństwa, odrzucając ‘opresyjną normatywność’.

14) Rodzice: „Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!” ... (zob.: „Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!” – „Zamknij mordę!”).

Niemieccy rodzice stawiają opór szkolnej seks-edukacji, pokojowy przemarsz w Stuttgarcie: „Dzieci potrzebują miłości, a nie seksu!” – Agresywni kontrdemonstranci geje-lesbijki: „Wasze dzieci będą takie jak my” ! W stronę rodziców sypały się różne przedmioty i gaz pieprzowy, rzucano w twarz prezerwatywy! Policja nieskutecznie chroniła legalnych demonstrantów. Organizator ogłosił przez megafon: „Nie chcemy eskalacji. Przyszliśmy na pokojową demonstrację. Rozejdźmy się zanim ucierpią najmłodsi!”

(2.3 kB)

e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja

(3 kB)

1) Wielka Brytania: mordowanie ze względu na płeć (zob.: Wielka Brytania wśród barbarzyńców).

Dziennikarze „Daily Telegraph” zdobyli dowody, że dwóch lekarzy przeprowadziło aborcje ze względu na płeć dziecka. Prokuratura zrezygnowała z dochodzenia. Sprawą zajęło się Christian Legal Centre (Chrześcijańskie Centrum Prawne): Rezygnowanie z karania lekarzy za stosowanie takich praktyk jest niedopuszczalne. – Pokrętne tłumaczenie Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycznego: Jeżeli płeć dziecka wpływa negatywnie na psychikę matki, dopuszczalna jest aborcja selektywna. Obecne prawo powinno być znowelizowane, a ściganie lekarzy przeprowadzających aborcje ze względu na płeć dziecka nie leży w interesie publicznym ...

2) Dzieci nie proszą o śmierć (zob.: Dzieci nie proszą o śmierć).

Z dr Krzysztofem Szmyd, Hospicjum dla Dzieci, Wrocław: zalegalizowanie w Belgii eutanazji dzieci trudne do zrozumienia. Ludzie dorośli, którzy są odpowiedzialni za dzieci, postanowili złamać prawo. – Gdy trafia do kliniki dziecko chorujące na nowotwór złośliwy, wtedy lekarz wraz z rodzicami wyjaśnia mu, że trzeba podawać leki, po których może czuć się źle, np. wymiotować, będzie coś bolało, trzeba będzie wykonywać nieprzyjemne zabiegi, ale dziecko się zgadza, bo rozumie, że to dla jego dobra ... Gdy z ust dorosłych padnie, że potrzeba eutanazji, dziecko to przyjmie, ale to nie będzie wybór dziecka. Będzie to decyzja dorosłych.

3) Prawda o krzywdzie najsłabszych (zob.: Prawda o skali zabijania chorych dzieci w Polsce).

Sytuacja dziecka z Wrocławskiego Szpitala, które miało być zabite a urodziło się żywe – pokazuje, jak okrutne jest prawo, mówi Mariusz Dzierżawski, założyciel Fundacji PRO – Prawo do Życia. Codziennie dwoje dzieci traci życie w wyniku procedur skazujących je na aborcję. Większość umiera w czasie wymuszonego porodu. Zagraniczni informatorzy podają, że prawie 15 proc. dzieci w wyniku indukowanego porodu rodzi się żywych. Na oddziałach ginekologicznych aborcyjnych panuje zmowa milczenia ...

4) Zabójczy podręcznik WHO (zob.: Zabójczy podręcznik WHO).

Podręcznik „Praktyki klinicznej bezpiecznej aborcji” (Clinical Practice Handbook for Safe Abortion) – WHO (styczeń 2014 r.) pozbawia złudzeń co do zbrodniczych priorytetów tej międzynarodowej organizacji. Czy ma do tego moralne prawo, uwikłana w interesy biznesu aborcyjnego, i umoczona w skandale? Autorzy zastrzegają się: Chociaż kontekst prawny może się różnić między poszczególnymi krajami, zawarte rekomendacje i ‘najlepsze praktyki’ (sic!) mają na celu umożliwienie podejmowania decyzji respektujących ‘bezpieczną aborcję’. Rekomendacje sygnowane i zaaprobowane zostały przez Komitet WHO.

5) Aborcja po ... antykoncepcji (zob.: Dwie trzecie abortujących swoje dzieci stosowała antykoncepcję, gdy się one poczęły).

Oto owoc ‘mitu’, jakoby antykoncepcja zmniejszała ilość aborcji. Dane ujawnione przez jednego z największych providerów aborcji w Wielkiej Brytanii British Pregnancy Advisory Service: aż 66 procent kobiet, które zabiły w ich klinikach swoje dzieci, poczęło mimo stosowanej antykoncepcji. – 40% abortujących kobiet w klinikach BPAS korzystało przed poczęciem z pigułek antykoncepcyjnych, a 35% zabezpieczyło się przez prezerwatywę (czyli: ofiarą kondomów padło 54.862 dzieci) ...

6) Planned Parenthood – najbardziej rasistowska organizacja (zob.: To nie Ku Klux Klan, ale Planned Parenthood jest najbardziej rasistowską organizacją świata!).

Planned Parenthood ma najwięcej krwi czarnych na „rękach”. Od czasów Margaret Sanger celem tej organizacji są głównie dzieci mniejszości etnicznych. Aż 79% zakładów tego stowarzyszenia znajduje się w pobliżu dzielnic z mniejszościami. Liczby o aborcji są bezlitosne. Czarne kobiety to 13% Amerykanek, ale wykonują 37% aborcji. W Missisipi czarni stanowią 37 procent mieszkańców, a biali 59.9 procenta. Tutaj: 71,6% aborcji to czarne dzieci, a tylko 26,6% białe. Oto skrzętnie ukrywane dane.

7) Obama o aborcji (zob.: Aborcjoniści wykonują ‘Bożą pracę’).

Słowa Barack Obama w Waszyngtonie do zwolenników aborcji: Wykonujecie ‘Bożą pracę’! „Tak długo jak musimy walczyć, by zapewnić kobietom dostęp do jakościowej, przystępnej opieki zdrowotnej, tak długo jak musimy walczyć, by chronić prawo kobiet do dokonywania wyboru w sprawie własnego zdrowia – pragnę, byście wiedzieli, że macie prezydenta, który będzie tam z wami, walcząc na każdym kroku tej drogi. Dziękuję, Planned Parenthood. Niech Bóg was błogosławi”!

8) Aborcja jako priorytet ONZ (zob.: Aborcja to priorytet ONZ).

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon wobec raportu UNFPA (Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych), który omawia wprowadzania w życie „prawa seksualne i reprodukcyjne” według Kairu 1994 r., czyli prawo do aborcji, antykoncepcji i sterylizacji, intensywnie promowane w Krajach Rozwijających się – zwykle wbrew ich własnej polityce. Ban Ki-moon uznał: Prawa seksualne i reprodukcyjne to jedne z najbardziej Podstawowych Praw Człowieka. – ONZ po raz kolejny otwarcie wspiera cywilizację śmierci.

9) Obama przekaże setki milionów aborcyjnemu gigantowi (zob.: Obama: setki milionów dla aborcyjnego giganta).

W 2014 roku rząd USA przekaże blisko 300 milionów dol. dla Planned Parenthood: na aborcje i promocję dewiacji. W tegorocznej propozycji budżetu aborcyjny otrzyma 286,476,000 dolarów.

10) „Aborcja to dar od Boga”, „Aborcjoniści to bohaterowie” (zob.: Aborcja to dar od Boga, aborcjoniści to bohaterowie!).

1000 dolarów zapłacił Uniwersytet Michigan artystce Heather Ault, która przygotowała prezentację na temat „4000 tysiące lat wyboru”. Jednym z dzieł to plansza: Aborcja jest darem od Boga! Tłumaczenie się Uniwersytetu: wsparcie tej skandalicznej wystawy nie ma nic wspólnego z polityką. Nie jest to wystawa ‘Pro choice’, ani tym bardziej proaborcyjna. Opowiada o historii kobiet, które uczą się kontrolować swój układ rozrodczy. Artystka pokazuje, jak niebezpieczne były brudne aborcje. Dziś mężczyźni i kobiety mogą kontrolować urodzenia.

11) Aktywistka pro-aborcyjna chciałaby, by chrześcijanie, którzy wspierają życie, byli martwi (Aktywistka pro-aborcyjna chce śmierci chrześcijan).

Pro-aborcyjna aktywistka z USA Laura Levites wyrażała się publicznie parokrotnie niezwykle agresywnie wobec chrześcijan, życząc by chrześcijanie, którzy wspierają życie, byli martwi. Sugerowała, że sprawę „tych cholernych chrześcijańskich gnid” mógłby rozwiązać Agent Orange, trujący środek stosowany na wojnie w Wietnamie.

12) Polska nie jest krajem katolickiego fundamentalizmu (zob.: Senyszyn: Polska nie jest krajem katolickiego fundamentalizmu).

Joanna Senyszyn: Zabieram głos, żeby zatrzeć złe wrażenie, że jesteśmy krajem katolickiego fundamentalizmu. Obrońcy życia są hipokrytami, ponieważ nie bronią życia dzieci, które są wydalane przez organizm matki na tamponach i podpaskach. Nie wolno przedkładać godności zapłodnionych jajeczek nad uprawnione interesy mężczyzn i kobiet.

13) Francja na forum ONZ o aborcji (zob.: Francja w ONZ: aborcja jest prawem kobiety).

Francja podkreśliła podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ, że zabijanie nienarodzonych dzieci, to prawo każdej kobiety. Ma to wynikać z międzynarodowych praw człowieka! Większość państw wolała zająć stanowisko bardziej wyważone.

(6.3 kB)
Objaśnienie

14) Ginekologia-zawód tylko dla morderców? (zob.: Ginekologia-zawód tylko dla morderców?).

W Wielkiej Brytanii zamknięto drogę do kariery lekarzom-ginekologom, którzy odmawiają podania środków wczesnoporonnych, powołując się na sprzeciw sumienia. Królewskie Kolegium Położnictwa i Ginekologii ogłosiło, że nie będzie dopuszczać takich lekarzy do specjalizacji. W praktyce niemal każdy, kto jest przeciwnikiem aborcji, nie godzi się również na pigułki wczesnoporonne. Sito zastosowane przez władze Kolegium jest zatem ‘skuteczne’.

15) Nieludzkie zostawienie samym sobie (zob.: Nieludzkie zostawienie samym sobie).

Nie każda aborcja kończy się śmiercią dziecka. Statystyki brytyjskie z 2005 roku mówią o 66 dzieciach, które przeżyły aborcję i które pozostawiono bez żadnej opieki, by umarły. Według raportu, 16 z nich urodziło się w 22. tygodniu ciąży lub później i żyły nawet do 4,5 godziny po przyjściu na świat. Następne raporty już nie uwzględniają śmierci noworodków po aborcji. – Według Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy człowiek ma prawo do opieki medycznej, także dziecko, które przeżyło aborcję, to prawo posiada i nie może być pozostawione samo sobie, by umarło. Portal Pro-Llife z Irlandii przypomina przypadek z 2010 roku: dziecka zmuszonego do narodzin w 22. tygodniu ciąży, które zostało znalezione żywe po 20 godzinach. Zostało umieszczone na oddziale intensywnej terapii, ale zmarło następnego dnia. MMP

(2.3 kB)

f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia

(3 kB)

1) Lekarze bronią klauzuli sumienia (zob.: Lekarze bronią klauzuli sumienia. Będzie skarga do Trybunału).

Naczelna Rada Lekarska uznała, że ograniczanie prawa lekarza do korzystania z klauzuli sumienia narusza Konstytucję. Stanowisko ws. klauzuli sumienia wydała także Naczelna Rada Lekarska, która zamierza zaskarżyć do Trybunału przepisy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczące klauzuli sumienia. Chodzi o art. 30 i 39, które stanowią, że lekarz nie może się powołać na klauzulę sumienia i odmówić pomocy „w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki” ...

2) Waldemar Kraska: Ministerstwo inwigiluje lekarzy (zob.: Waldemar Kraska: Ministerstwo inwigiluje lekarzy).

Dyrektorzy szpitali powinni zbojkotować i nie podawać Ministrowi Zdrowia danych odnośnie powoływania się lekarzy na klauzule sumienia, mówi senator Waldemar Kraska. Ministerstwo Zdrowia wystosowało mianowicie do 406 szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi pytanie o to, ile razy lekarze powołując się na klauzulę sumienia odmówili przeprowadzenia badań prenatalnych bądź udziału w aborcji. Czemu może służyć zbieranie takich danych ...


W sprawie „klauzuli sumienia’ wybuchła straszliwa nagonka na postawę lekarzy, odmawiających wykonywania aborcji itd. Nagonka skoncentrowała się na prof. Bogdanie Chazanie, dyrektorze szpitala położniczego św. Rodziny w Warszawie (maj-lipiec 2014 r.). Decyzją polityczną – prezydent Warszawy, p. Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolniła Profesora ze stanowiska. Mimo licznych protestów z Polski i spoza Polski, i naruszonych wielu praw samego ustawodawstwa Polski (zob. więcej niż.: Atak na Deklarację Wiary oraz na prof. Bogdana Chazana).

(3 kB)

2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi

(4.3 kB)

a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od tysiąca lat

(3 kB)

1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na „TĘ Ziemię”

Uświadomienie sobie bezmiaru wielorakiej potęgi, z jaką społeczeństwu – aktualnie już też w Polsce – narzucana jest siebie pewna, zdobywczym pochodem jeden bastion za drugim zdobywająca ideologia ‘gender’ – w swej finalnej wersji jako ‘LGBTIQ’, względnie jeszcze inaczej: ‘queer mainstreaming’, może działać na prostego człowieka, obywatela „TEJ Ziemi” porażajżąco. Czy istnieje jakaś siła, która by umożliwiła przeciwstawienie się temu ‘tsunami’, jakie z niebywałą potęgą zalewa wszystkie piony władz administracyjnych naszej Ojczyzny? A tym bardziej wszystkie szczeble pionu edukacyjnego, gdzie kształtuje się najmłodsze pokolenie tego narodu?

Jesteśmy spadkobiercami chlubnej przeszłości naszej Ojczyzny i naszego narodu. Nie możemy, tzn.: nie wolno nam dać sobie wmówić, że ‘mnie ... nie obchodzą dalsze losy Polski! Niech się z Polską dzieje co dziać się ma. Mnie to nie wzrusza. Bylem ja miał spokój! Bylem miał z czego żyć!’. Nie mogę nie wziąć na siebie tej cząstki odpowiedzialności za Polskę i jej jakość, jaką zwierzyła mi Boża Opatrzność. Na jakim bądź stanowisku i w jakich warunkach mi żyć wypadło, jestem synem czy córą tego narodu, Tej Ojczyzny, „TEJ Ziemi”.

Jak żarliwie modlił się o nowe zstąpienie Ducha Świętego – Ojciec święty Jan Paweł II, syn „TEJ Ziemi”, gdy na ‘Placu Zwycięstwa’ w Warszawie, w pierwszym dniu swej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (2 czerwca 1979 r.), starał się podnieść ku ufności i odwadze w walce o dobro doczesne i ostateczne swoich braci i siostry, Polaków – w kraju i gdziekolwiek po świecie:

(0,35 kB)  „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa ...
Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa.
A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć – bez Chrystusa. (...)

(0,35 kB)  I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.

(0,37 kB)  Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów POLSKI – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. (...)
Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W NIM stają się dziejami zbawienia”.
(Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny: 2-10.VI.1979, 3a-b)

Po tych słowach wprowadzających w dzieje Polski Chrystusowej i Maryjnej, naznaczonej za trwanie w wierności względem Chrystusa, Maryi, Kościoła, Krzyża, Papieża – zgodnie z motto, jakie po wsze czasy przyświecało zaangażowanym synom i córom tego narodu: „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem – Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”, Jan Paweł II nawiązał zdecydowanie do korzeni naszej Ojczyzny:

„Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła.

(0,39 kB)  Otóż tego, co Naród Polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa.

(0,38 kB)  TEN stary DĄB tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus’ (Piotr Skarga, Kazania sejmowe, IV, Kraków 1925, I.70, s.92).

(0,39 kB)  Trzeba iść po śladach tego, czym – a raczej KIM – na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie Weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się ...” (tamże)

Św. Jan Paweł II kontynuował:

„... Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego Narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie ...

(0,2 kB)  Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa.

(0,2 kB)  Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samym gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim Krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu ...

(0,2 kB)  Przyklęknąłem przy tym Grobie [= Nieznanego Żołnierza] ..., aby oddać cześć każdemu ziarnu, które – padając w ziemię i obumierając w niej, przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w pocie czoła na roli, przy warsztacie... Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, która nie cofa się przed daniem ŻYCIA nowemu Człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy ...

(0,2 kB)  Skąd przychodzą te słowa? ... Tak głosi ‘Akt millenijny’ złożony ... na Jasnej Górze: ‘Wszystko, co Polskę stanowi’.
To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na ‘Placu Zwycięstwa’.

(0,36 kB)  I WOŁAM, ja syn Polskiej Ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł papież, wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z Wami wszystkimi:

(0,37 kB)  Niech zstąpi Duch Twój !
Niech zstąpi Duch Twój !
I odnowi oblicze ziemi.
TEJ Ziemi !” (tamże, 3a-b.4)

2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności

Ileż na przestrzeni wieków Ojczyzna nasza przeżyła straszliwych doświadczeń! Miały one co jakiś czas zmieść imię ‘Polski’ z mapy Europy! Ojczyzna jednak ... przetrwała. Bywało, że zabrakło Polsce ... państwowości. Ale były Polskie matki, byli Polscy ojcowie, były Polskie małżeństwa, Polskie rodziny: wierne Bogu – i dlatego wierne Ojczyźnie.

Był stale, wiernie z narodem – Kościół Chrystusowy. Kościół zaś był mocno zakorzeniony w polskim małżeństwie, w polskiej rodzinie; w polskim społeczeństwie: w narodzie.

Ojcowie nasi ... grzeszyli. I my ... też grzeszymy. Trudno o człowieka, który by nie był grzesznikiem. Nawiązuje do tego tak jednoznacznie uczeń umiłowany Chrystusa:

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
(0,2 kB)  Jeśli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako WIERNY i Sprawiedliwy
[= Boża PRAWDA, w znaczeniu biblijnym: Wierność Boga SŁOWU raz danemu człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie:
JESTEM Twoim Odkupicielem: chcę Ci przebaczyć, i ułatwić Ci osiągnięcie kiedyś – DOMU OJCA]

odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
– Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą,
i nie ma w nas Jego nauki” (1 J 1,8nn).

(11.3 kB)
Objaśnienie

(0.16 kB)  Jak to dobrze, że chociaż synowie i córy tego narodu – podobnie jak innych narodów, zgrzeszą, nie wypierają się popełnionego grzechu. Potrafią przyznać się do swej grzeszności – i w akcie ufnej skruchy, z przemyślaną decyzją nawrócenia i przebłagania Boga Trójjedynego, Matki Niepokalanej – naszej Królowej, a także skrzywdzonych bliźnich – prosząc o przebaczenie: Boga i bliźnich – z całym zaangażowaniem woli ku naprawieniu wyrządzonych krzywd: Bogu i Bliźnim.
Wiele rodzin i osób – często, a nawet bardzo często się spowiada. Bywają oczywiście i letni chrześcijanie.

(0,38 kB)  Zasadą pozostaje, że sakrament spowiedzi świętej jest traktowany bardzo poważnie: jako sakrament pracy nad sobą i pojednania: z Bogiem i ludźmi. Stąd też na ogół nie ma zbyt wielkich problemów w pomocy penitentom w spowiedzi świętej rzeczywiście integralnej.

Można by przytoczyć słowa Jana Pawła II w nawiązaniu do ‘grzeszenia’ – ale i podejmowania szczerego nawrócenia:

(0.15 kB) „... Podczas gdy bardzo ludzka jest postawa człowieka, który zgrzeszywszy uznaje swą słabość i prosi o przebaczenie winy,
to nie sposób zgodzić się z rozumowaniem kogoś, kto z własnej słabości czyni kryterium prawdy o dobru, tak że może czuć się usprawiedliwiony przez samego siebie bez uciekania się do Boga i Jego miłosierdzia.
– Tego rodzaju postawa prowadzi do rozkładu moralności całego społeczeństwa, ponieważ poddaje w wątpliwość obiektywność prawa moralnego w ogóle
i neguje absolutny charakter moralnych zakazów, dotyczących określonych czynów ludzkich, a ostatecznie wprowadza zamęt w dziedzinę wszelkich sądów o wartościach” (VSp 104).

Jak to dobrze, że w parafiach, placówkach duszpasterskich, gdzie z zaangażowanym oddaniem starają się kształtować sumienie i serce Ludu Bożego kapłani: diecezjalni, zakonni, często siostry zakonne – co najmniej raz w roku odbywają się rekolekcje: przez kilka dni, a w przypadku co ileś lat przeżywanych misji parafialnych przez cały tydzień. Zdawać by się mogło, że skutki duchowe pracy misjonarsko-rekolekcyjnej bywają mierne, a frekwencja Ludu Bożego ... nikła, niekiedy niepokojąco nikła.

Nadal utrzymują się typowe ‘nałogi narodowe’, ludzie nadal popełniają grzechy: wciąż takie same grzechy.
– Co by jednak było, gdyby tych Bożych środków, prawdziwych Bożych darów dla poszczególnych ośrodków życia religijnego, umacniających zarazem dalsze trwanie w tradycji Chrystusowej i Maryjnej w tym „dębie”, z którego wyrastają z wieku na wiek owe coraz dalsze, świeżością życia i miłości rozkwitające latorośle – ... nie było?

Do tego dochodzą nie słabnące, wszędzie urządzane pielgrzymki piesze do licznie po kraju rozsianych sanktuariów, poświęconych czy to Chrystusowi, np. tajemnicy świętego Krzyża, czy wybranym Świętym, poczynając przede wszystkim od Matki Chrystusa Maryi.
– Na czołowe miejsce wysuwają się niewątpliwie wielowiekowe pielgrzymki piesze urządzane do Częstochowy, duchowej stolicy Narodu. W czasach zaborów pielgrzymowanie na Jasną Górę było przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. Pielgrzymki kończyły się niekiedy rozstrzelaniem wszystkich ich uczestników ...

Życie religijne Polski doznaje jednak raz po raz nowych impulsów. Do nich zaliczała się m.in. Wielka Nowenna przygotowawcza narodu Polskiego przed 1000-leciem Chrztu Polski (1956-1966). Po czym delegacje wszystkich parafii Polski przyjeżdżały na Jasną Górę przy coraz innej okazji: czy to po Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który następnie wędrował od rodziny do rodziny, czy to od diecezji do diecezji, czy to po księgę Pisma świętego, czy Świecę i Ramy Obrazu, gdy sam Obraz był w czasach komunistycznych ‘uwięziony’ przez władze państwowe (Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej została dwukrotnie przez władze komunistyczne uwięziona. Po pierwszym uwięzieniu była przechowywana w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 20 czerwca 1966. Uwolnienie Obrazu nastąpiło 12 czerwca 1972 r. – zob.: Gierek uwięził kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej).

Inne podobne przeżycia, umacniające poszczególne parafie i rodziny w więzi z Chrystusem i Maryją, łączyły się np. z nawiedzeniem od diecezji do diecezji, od rodziny do rodziny – obrazu „Jezu ufam Tobie”, względnie np. relikwii tego czy innego ze współczesnych znamiennych świętych: czy to Polskich, czy też Świętych z innych krajów (np. św. Gianny-Asi Molla-Beretta; św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św . Faustyny Kowalskiej, itd.).

A cóż powiedzieć o tym – od drugiej połowy ub.w. rozwijającym się błogosławionym ‘ruchu oazowym’, związanym z działalnością Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego? Ruch ten obejmuje wielowarstwowo: odrębnie oazy dzieci, młodzieży, dorosłych, małżeństw, rodzin. Zorganizowany jest w co najmniej większości parafii całej Polski, a częściowo i za granicą. Nie ma wątpliwości, że przyczynia się do budzenia sumień i przesycania życia na co dzień duchem Ewangelii Chrystusowej.

Nikt nie twierdzi, że każdy Polak jest chrześcijaninem, w tym przede wszystkim katolikiem, ani że katolik w Polsce jest ... święty. Niektóre okolice są bardzo opanowane przez świadków Jehowy. Albo też inne grupy wyznaniowe czy religijne. Są całe rzesze katolików ‘z imienia’, słabo praktykujących, albo nawet w ogóle nie praktykujących.

Szczególnie poważne podziały duchowe wiążą się zapewne z sytuacją, gdy jakaś osoba związana jest z przynależnością do którejś z partii politycznych. Niektóre z nich zdecydowanie balansują między wiarą a niewiarą. Tak było przede wszystkim w niedawnej przeszłości w przypadku przynależności do określonych partii komunistycznych, czy też już po odzyskaniu pewnej większej wolności (w roku przełomu: 1989) – w przypadku przynależności zwłaszcza do niektórych nowo powstałych partii politycznych, które mniej lub więcej otwarcie walczą z religią.

W tym wypadku trzeba z przykrością stwierdzić (chociaż i tutaj lepiej nie podejmować pochopnie uogólnień), że kto występował przeciw Bogu, Kościołowi i religii chrześcijańskiej, w praktyce nie mógł być prawdziwym patriotą i nie przyczyniał się prawdziwego dobra Ojczyzny, lecz Ojczyznę swoją ... niszczył. Podobny wniosek zdaje się nasuwać obserwacja życia w innych państwach i narodach.

W tym wypadku sprawdzałoby się parokrotnie już poprzednio przypomniane powiedzenie, chociaż nie chcielibyśmy w żadnym wypadku uznawać tego stwierdzenia jako propagandy swoistego ‘nacjonalizmu’, ani tym bardziej nie mamy na myśli ‘państwa wyznaniowego’:

Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem
Polska będzie Polską, a Polak – Polakiem”

Polski Naród to ma do siebie, że w jego dziejach nigdy nie było wojen religijnych. Żaden z królów Polski nie stosował słynnej formuły łacińskiej, powszechnie przyjętej i stosowanej w innych państwach Europy: „Cuius regio, eius et religio = Czyj kraj, tego jest religia”. Ludzie wzajemnie się tolerowali i szanowali, również w przypadku różnic religii czy wyznania. Niezwykle wyjątkowo zdarzały się indywidualne akty napadów czy innych form nietolerancji na tle religijnym.

Zaś królowi Zygmuntowi Augustowi przypisuje się słowa, jakie miał wypowiedzieć, gdy sugerowano mu, żeby polskich ‘protestantów zmusił do przejścia na katolicyzm:

Rex sum populorum, sed non conscientiarum”
„Jestem królem nad narodami, a nie nad sumieniami”

(2.3 kB)

b. Zobowiązujący charakter Millenijnego Oddania

(3 kB)

1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata

Na początku niniejszego rozdziału nawiązywaliśmy do Millenijnego „Aktu Oddania się Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi” (zob. wyż.: Millenijne oddanie się Maryi w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi). Przypomnieliśmy sobie wypowiedziane wtedy słowa – obecnie świętego Papieża-Polaka, Jana Pawła II (wrócimy do tego jeszcze na końcu rozdziału: Oddanie Polski w Niewolę Macierzyńskiej Miłości Maryi):

(0,38 kB)  „Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki.
Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia.

(0,37 kB)  Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale również okrzykami radości i zwycięstwa! (...)
Jeśli ... chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj.
Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej!

(0,37 kB)  A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi” (Pierwsza Pielgrzyma Jana Pawła II do Polski, Częstochowa, 4.VI.1979 r., pt. 3).

Ojciec święty Jan Paweł II dopowiedział wtedy w nawiązaniu do Aktu Jasnogórskiego:

(0,39 kB)  „... Oddanie w Macierzyńską Niewolę Bogarodzicy – ZA WOLNOŚĆ Kościoła w świecie i w Polsce.
Jest on [= ten Akt] wołaniem serca i woli, wołaniem całego chrześcijańskiego jestestwa osoby i wspólnoty o pełne prawo do głoszenia zbawczej misji, o misji tej wszechstronną skuteczność, o jej nowe zakorzenienie w idącej (i już obecnej) epoce dziejów świata – przez Maryję! ...” (Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Częstochowa, 4.VI.1979 r., pt. 3).

Ojciec święty przypomniał w tych słowach ponownie motyw, jakim kierował się Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, gdy w okresie swego uwięzienia za przyjętą postawę „Non possumus – Na to pójść nie możemy”  podjął z Bożego i Maryjnego natchnienia myśl o przygotowaniu Narodu Polskiego do ‘Tysiąclecia Chrztu Polski’  (966-1966).

Jednocześnie zaś kard. Wyszyński działał pod tchnieniem Chrystusowej miłości bliźniego. ‘Miłość’ bowiem w jej Bożym – i tak dopiero ludzkim znaczeniu nie może ograniczać uwagi do siebie samego, ani egoistycznie do własnego Narodu. A Narodowi temu przewodniczył – jako jego duchowny ojciec – kardynał-prymas Wyszyński w tym przełomowym okresie Polski – ponownie okupowanej.
– Kard. Wyszyński ogarniał miłością bliźniego w duchu Chrystusowym najpierw cały świat, a niejako dopiero wtórnie Polskę (sprawdź jeszcze raz: Wolność Kościoła w świecie i w Polsce.). Cały świat przecież był i jest wciąż zagrożony utratą życia ... wiecznego.

18.9 kB)
Objaśnienie

(0.15 kB)  A zatem ‘Akt Millennijnego Oddania’ dotyczył pierwszoplanowo całego świata. W tym ‘całym świecie’ mieści się tym samym również ... Polska: naród polski.

(0.16 kB)  Kardynał Wyszyński – w zjednoczeniu z całym episkopatem i wierzącym Ludem narodu polskiego, nie wymuszał na nikim niczego. Natomiast proponował żarliwie ten ‘Akt’ – a nawet zobowiązywał Polskę do niego – w imię ‘A-B-C’ wdzięczności należnej Chrystusowi-Odkupicielowi oraz Maryi, Matce i Królowej narodu Polskiego – za zwycięskie przeżycie pierwszego ‘Tysiąclecia Polski Chrystusowej i Maryjnej’.

(0.15 kB)  Polska dotąd dochowała wierności Bogu, Kościołowi, Ewangelii, krzyżowi i Maryi. Mimo iż przez wszystkie wieki, przede wszystkim zaś w 20-tym wieku, znajdywała się pod ogromną presją siłowo narzucanej ateizacji; dokładniej: anty-teizacji (Ateizm: Boga nie ma; jeśli chcesz, możesz sobie w Boga ... wierzyć. Anty-teizm: ja ci w Boga wierzyć NIE pozwalam).

Kardynał Wyszyński żarliwie zachęcał, zobowiązywał i prosił Naród, by w dowód żywej i serdecznej wdzięczności za szczęśliwie przeżyte pierwsze tysiąclecia dochowania wierności Chrystusowi – tenże Naród podjął się radosnego, pełnego serdecznej miłości „Oddania się w niewolę macierzyńskiej miłości Maryi”.

2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania przykazań

(0,25 kB)  Istotą tego „oddania-w-niewolę-miłości-wsłuchanej-w-Maryję” nie jest w żadnym wypadku nałożenie na siebie ze strony Polski jakiegoś ‘nowego’ jarzma, ani jakiegoś nowego zobowiązania.

(0,38 kB)  Chodzi jedynie o zaakceptowanie nowym, radosnym sercem, z nowym przemyśleniem i odnowioną miłością, umocnioną zobowiązaniem do wdzięczności za właśnie kończące się pierwsze tysiąclecie obecności na „Tej Ziemi” Chrystusa i Maryi – dokładnie tych samych Bożych „Dziesięciorga Przykazań”, jakie naród przyjął na siebie z radosną ufnością wtedy, gdy Mieszko I-szy przyjmował wraz z narodem Chrzest święty w roku 966. Polska przyrzekła wtedy układać życie indywidualne, rodzinne, państwowe i społeczne zgodnie z treścią Ewangelii i Dekalogu.

Taka była myśl i najgłębsza treść owego ‘Aktu Jasnogórskiego Oddania’.

(0,25 kB)  Treść owego podjęcia z nowego tytułu Ewangelii Chrystusa wraz z Dziesięciorgiem Bożych przykazań była jednak – i pozostaje dla kolejno nastających pokoleń umotywowana bardzo charakterystycznie.

Mianowicie Polska, która dobrze zna gorzki smak ‘niewoli i terroru’ obcej, nie Bożej ideologii, oddaje się tym razem dobrowolnie, tzn. z świadomie przemyślanego wyboru – co prawda w „niewolę”. Tym razem będzie to jednak ‘niewola kochającego oddania macierzyńskiej MIŁOŚCI Maryi”.

(0,2 kB)  Maryja zaś została z świadomego wyboru NARODU Polskiego – Królową i Matką Polski. Dzieje narodu wykazują, jak bardzo serio Maryja ten – taki wybór przyjęła.

(0,25 kB)  Taka ‘niewola’, mianowicie zobowiązanie z nowego tytułu do kochającego wdrażania w życie Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusa – nie tylko nie będzie bolała, lecz przeciwnie: będzie radosnym przeżywaniem wolności-z-motywu-miłości. W myśl słów Jezusa, Syna tej właśnie Jego Niepokalanej Matki:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię.

(0,13 kB)  Weźcie MOJE jarzmo na siebie –
i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny Sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

(0,2 kB)  Albowiem jarzmo MOJE jest słodkie,
a Moje brzemię – lekkie” (Mt 11,28nn).

3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce

Za żarliwą, w okresie uwięzienia przemyślaną sugestią kardynała Wyszyńskiego – otwiera się Naród Polski ponadto na wspomniany dwu-aspektowy, niezmiernie mobilizujący motyw.

(0,2 kB)  Za cenę obranej owej „niewoli-w-macierzyńskiej-Miłości-Maryi”, czyli zobowiązując się z nowego tytułu do kochającego przestrzegania Bożych przykazań – Polska pragnęłaby stać się, w podłączeniu się do ofiary-z-siebie Syna Bożego „dla zgładzenia grzechu świata” (J 1,29; oraz: Mk 10,45; Rz 3,25; Ga 2,20; 1 J 2,2), na szalę dobra-i-zła-w-oczach-Bożych rzuconą swoistą przeciwwagą, która przyczyniłaby się do uproszenia u Bożego Miłosierdzia „wolności Kościoła: w świecie i w Polsce”.

(0,37 kB)  Jak bardzo wyraziście jest tu sformułowany – na pierwszym miejscu nie-egoistyczny aspekt miłości w odniesieniu do „całego świata” – i tak dopiero z kolei również miłość do Polski, Ojczyzny tegoż narodu.
– Wszystko zaś winno stać się przez pośrednictwo macierzyńskiej miłości Niepokalanej Matki Słowa Bożego Wcielonego, Jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa.

(0,39 kB)  Mianowicie skoro Ojciec Niebieski nie zawahał się oddać Maryi, to znaczy Jej kobiecej posłudze – swego Bożego Syna (zob. do tego: RM 39.46), nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek zawahanie czy wątpliwość w oddaniu siebie całych Niepokalanej Matce Jezusa Chrystusa.

Dodatkowe słowa ‘Aktu Jasnogórskiego’ wyjaśniają treść owej ‘wolności Kościoła w świecie i w Polsce’ szczegółowiej. Akt ten stanie się:

(0,3 kB)  „wołaniem osoby i wspólnoty całego chrześcijańskiego jestestwa o pełne prawo do głoszenia zbawczej misji,

(0,3 kB)  wołaniem osoby i wspólnoty całego chrześcijańskiego jestestwa o wszechstronną skuteczność tej misji,

(0,3 kB)  wołaniem o jej nowe zakorzenienie w ... już obecnej epoce dziejów świata.

(0,3 kB)  A wszystko to winno to stać się przez Maryję”.

(3 kB)

3. Polska wobec terroru ‘gender’

(4.3 kB)

a. Wolność – w którym kierunku ?

(3 kB)

1) Ateizm – antyteizm

W naszych rozważaniach uświadomiliśmy sobie już, że po (teoretycznym) zakończeniu zniewolenia narodu w okowach ideologii marksizmu-leninizmu, gdy wbrew wcześniejszym prognozom niemal naraz otworzyły się granice Polski od strony zachodniej, do Polski zaczęło wlewać się natychmiast – potężną falą: wiele dobra, ale tym bardziej wiele zła.

(0,36 kB)  Przez minione dziesięciolecia naród Polski musiał stawiać czoła wielorakiej presji anty-teizmu komunistycznego. Ideologia ta nie pozwala wierzyć w Boga (w przeciwieństwie do jedynie a-teizmu: ktoś w Boga nie wierzy, ale nie przeszkadza mu fakt, że inni w Boga wierzą).

(18 kB)
Objaśnienie

(0,2 kB)  Niemała część synów i cór narodu uległa: zapisywała się do określonej partii, by utrzymać się na ‘stanowisku’, mieć za co żyć ... Woleli (na razie) nie myśleć o tym, co wobec tego obierają na fazę po zakończeniu życia tu na ziemi.

(0,13 kB)  Wielu innych nie uległo zastraszeniu ze strony rządzącej partii. ‘Nagrodą’ za to było: życie nieraz w skrajnej nędzy, z zablokowaną drogą do matury, z ‘wilczym bilet’, mocą którego kogoś nie wolno było przyjąć do żadnej pracy, na żadne studia, ani nawet do matury ...

(0,13 kB)  Byli tacy, którzy prowadzili życie ‘podwójne’: na zewnątrz uchodzili za ludzi partii, a życie sakramentalne kontynuowali w wielkiej skrytości.

(0,13 kB)  Znaczna większość narodu przetrwała w niezłomnej wierności Chrystusowi, Kościołowi, prawdziwej Ojczyźnie. Ci podtrzymywali dobre Imię Polski jako „Polonia semper fidelis – Polska zawsze wierna”.

(0,38 kB)  Otwarcie się Polski na zachód pociągnęło za sobą zasadniczą zmianę. Wiele synów i cór tego narodu nie było na nią duchowo przygotowanych. Okazało się, że stosunkowo łatwiej było dochować wiary i wierności tysiącletniej tradycji narodu żyjąc w bloku wojującego anty-teizmu. Tutaj ‘przeciwnik wiary’ był łatwo i bezpośrednio widoczny.
– Znacznie trudniej rozpoznać wroga Boga i wiary, gdy on przybiera postać ‘Anioła Światłości’. Tak szatana określił św. Paweł, Apostoł Narodów (zob.: „Sam bowiem Szatan podaje się Anioła Światłości. Nic przeto dziwnego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków”: 2 Kor 11,14n).

Takim właśnie jest a-teizm ‘pełzający’. Dopiero obserwacja z dłuższej perspektywa pozwala rozpoznać pod jego pozornie przyjazną, zdawać by się mogło ‘ludzką’ twarzą – oblicze coraz bardziej jednoznacznie dokładnie tego samego anty-teizmu, jakim cechowała się ideologia wojującego komunizmu anty-teistycznego.
– Z tym że ‘zachodni’ typ anty-teizmu ukrywa się pod zachęcającą fasadą ofiarowania wolności-do-wszystkiego czego dusza zapragnie. Z zasadniczym zastrzeżeniem: wolność ta staje się coraz bardziej wyraźnym nie-dopuszczeniem Boga do człowieka, ani na odwrót.

(0,36 kB)  Takie przyniósł z sobą oblicze a-teizm Zachodu. Jest to ideologia typowego tzw. „deizmu” [jest to pojęcie filozoficzne; chodzi o ‘zezwolenie’ Bogu na dalsze Jego istnienie, byle ‘z daleka’, w zaświatach: człowiek nie pozwoli temu Bogu ingerować w swoje życie].
– System ten nie walczy z Bogiem wprost, jednakże tylko w tym znaczeniu, że ‘pozwala’ Bogu ... istnieć. Inaczej mówiąc: deizm ‘toleruje’ istnienie Boga – wszakże pod zasadniczym warunkiem:

„Boże, skoro już musisz istnieć, to sobie po prostu ... bądź!
Ale: pozwalamy Ci (!) żyć jedynie z daleka od człowieka:
(0.6 kB)poza krańcami kosmosu.
WARA Ci od mieszania się w ludzkie sprawy!

(0.6 kB)Nie pozwolimy, byś nam miał dyktować, jak mamy postępować.
(0.6 kB)Nie dopuścimy, byś nas obarczył swymi ‘Przykazaniami’.
(0.6 kB)Na ziemi urządzimy się – sami: bez Twoich Przykazań.

My Ciebie, Boże, po prostu nie potrzebujemy:
(0.6 kB)obejdziemy się doskonale bez Ciebie.
Jak (jeszcze) chcesz wegetować, żyj sobie sam: tam gdzieś – z dala od nas: w poza-światach.

Przyjmij, Boże, do wiadomości:
(0.6 kB)WARA Ci ingerować w nasze ludzkie sprawy”!

2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’

W ten sposób Polska stanęła jeden raz więcej oko w oko w obliczu sytuacji, kiedy trzeba dokonać jednoznacznego wyboru. Wybór ten pociągnie za sobą bezpośredni wydźwięk w rozrachunku zarówno dla dalszego istnienia ‘TEJ’ Ojczyzny, jak i w sensie spraw ostatecznych poszczególnych synów i cór ‘TEJ’ Ziemi.

Wypada przypomnieć słowa św. Jana Pawła II – z jego „Listu do Młodych całego świata”. Ojciec święty rozprowadza w nim przedziwną rozmowę bogatego młodzieńca z Jezusem. Chłopiec postawił Jezusowi precyzyjne pytanie: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie – wieczne” (Jan Paweł II powiada, że współczesny młodzieniec postawiłby to samo pytanie nieco inaczej: jaki ma SENS życie? – LM-1985,4).
– Św. Jan Paweł II podkreśla aktualność tego pytania – również na dziś:

(0,37 kB)  „Każde inne pytanie o sens i wartość naszego życia byłoby – wobec Chrystusa – niewystarczające i nieistotne. Chrystus bowiem ... jest świadkiem tych ostatecznych przeznaczeń, jakie człowiek ma w Bogu samym. Jest On świadkiem nieśmiertelności człowieka. (...)
W swoim zmartwychwstaniu Chrystus stał się ... trwałym ‘znakiem sprzeciwu’ wobec wszystkich programów, które nie są zdolne wyprowadzić człowieka POZA granicę śmierci ...” (LM-1985-5).

Po czym Jan Paweł II dopowiada, cytując fragment Słowa-Bożego-Pisanego z Listu do Hebrajczyków:

„Pozostawione samemu sobie doświadczenie ludzkie mówi to samo, co Pismo święte:
‘postanowione jest człowiekowi raz umrzeć’.
Pisarz natchniony dodaje:

(0,37 kB)  ‘... a potem ... sąd’.

Chrystus zaś mówi: ‘JA jestem Zmartwychwstaniem i Życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie’ ...” (LM-1985-5).

W ten sposób pojawia się nieuniknione pytanie, obok którego człowiek myślący, świadom swego człowieczeństwa, a konsekwentnie: w poczuciu odpowiedzialności za społeczność w której mu żyć wypadło, nie może przejść obojętnie. Byłoby to zresztą jedynie nieodpowiedzialnym i na nic się nie przydającym zepchnięciem istotnego zagadnienia odnośnie do sensu życia na peryferie, a nie jego rozwiązaniem.
– Pytanie to było już też tytułem jednego z poprzedzających paragrafów: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł” (Mt 16,26. – Zob. wyż.: „Cóż bowiem za korzyść ...”)?

(6.6 kB)

Poprzednio przypomnieliśmy sobie też już o grzechu z gatunku tego, jakiego stali się winni budowniczowie miasta i wieży ‘Babel’ (zob. wyż.: Kolejna odsłona grzechu ‘Babel’). Kultura wlewająca się do naszej Ojczyzny i usiłująca zmyć z powierzchni ‘TEJ Ziemi’ za jednym ‘tsunami’ całą tradycję i dziedzictwo tysiąclecia Polski Chrystusowej i Maryjnej – a tak z kolei w najlepszym tego słowa znaczeniu: ojczyźnianej, jest w dużej mierze straszliwą pokusą uaktualnienia na nasze czasy tego rodzaju grzechu, jakiego dopuścili się starożytni budowniczowie ‘Babel’.
– Trudno odmówić sobie powtórzenia na tym miejscu poprzednio już przytoczonego rozważania papieskiego:

(0,37 kB)  „... Ludzie postanowili, że zbudują miasto, zjednoczą się w społeczeństwo i staną się silni i możni bez Boga,
jeśli nie wprost wbrew Bogu ...
Stajemy w obliczu wyłączenia Boga poprzez otwarte sprzeciwienie się Jego przykazaniu,
poprzez rywalizację z Nim, złudne dążenie do bycia ‘jako On’.
– W opowieści o wieży Babel wyłączenie Boga nie wydaje się bardzo wyraźnym z Nim konfliktem,
jest raczej zapomnieniem i obojętnością wobec Niego, jak gdyby (...) Bóg miał nie zasługiwać na uwagę ...

(0,38 kB)  Wyłączenie Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga:
w ciągu całej ludzkiej historii było zawsze i jest grzechem – przejawiając się w różnych formach,
który może dojść aż do zaprzeczenia Boga i Jego istnienia (...).

(0,35 kB)  Grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje (...) panowania Boga w swym życiu,
przynajmniej w określonym momencie, kiedy przekracza Jego prawo” (RP 14) (zob. wyż.: Komentarz Jana Pawła II do grzechu Babel).

Tym samym stajemy ponownie obiema nogami na gruncie rzeczywistości, w jakiej obecnie znalazła się Polska, Ojczyzna synów i cór „TEJ Ziemi”. Z całą dramatyczną, ale tym bardziej chlubną tradycją swego tysiącletniego zakorzenienia w tym „starym DĘBIE, który tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus” (zob. wyż.: Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię). Czy nowoczesna kultura siłowo importowana z Zachodu ma obecnie tego „Dęba ...” – z „TEJ Ziemi” ... zmieść?

(2.3 kB)

b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”
(Możemy pójść na to – czy na to pójść nie możemy)

(3 kB)

1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura

Jako snowie i córy „TEJ Ziemi” jesteśmy mniej lub więcej świadomi niesłychanej presji, jaką najwyższe instancje decyzyjne zachodu, a raczej świata, z ONZ, WHO, UE na czele – wywierają na naszą Ojczyznę (poczynając od sprawujących w niej Władzę). Usiłują z kolei zmusić do bezdyskusyjnego przyjęcia dyrektyw ustawodawczych zgodnych ze współczesnym ‘new age – nową erą’, która prezentuje się w formie ‘nauką’ tryskającej ideologii ‘gender mainstreaming’.

a) Władcy ‘gender mainstreaming’ są skąpani jej ‘wesołym’ (= gay: wesoły; na wesoło. Tylko: czy rzeczywiście ‘wesoło’?) przeżywaniem. Chcieliby tę ‘wesołość’ [prawdopodobnie pełną wewnętrznej pustki i skrytej beznadziejności-rozpaczy] przeszczepić na cały świat, nie pomijając szczególnie ‘łakomego kęsu’ tego kraju, któremu jest na imię: POLSKA – Chrystusa i Maryjna; papieska.

(29 kB)
Objaśnienie

W jakim celu? Żeby społeczeństwo również Polskie mogło układać życie wraz z nimi odtąd ‘na wesoło’, bez skrępowania stereotypami ‘norm’ obecnie już dawno ‘przeżytej’ epoki patriarchalno-chrześcijańskiej.

(0,39 kB)  Stąd hasła-nakazy: trzeba dać się ‘porwać’ wartkiemu strumieniowi (= LGBTIQ main-streaming !), jaki tryska od niemal zapomnianego, wreszcie jednak ponownie odgrzebanego starożytno-nowożytnego bożka – imieniem: Seks. Jemu to trzeba obecnie składać należne mu, przyjemnością osłodzone – hołdy czci boskiej !

Rzecz jasna, słowo ‘religia’ nie przeszłoby przez gardło władców ideologii ‘queer mainstreaming’. Ani tym bardziej jakakolwiek wzmianka o składaniu aktów kultu ‘neo-bożkowi’ o imieniu: ‘Seks’. A przecież bożek ten, o takim właśnie mianie, był bardzo dobrze znany i czczony-praktykowany w niemal wszystkich kulturach – wszystkich czasów. Apostoł Narodów napisał o tych czasach i dziejach, a słowa jego są wciąż niezwykle aktualne:

„... W owym czasie byliście poza Chrystusem, ...
bez udziału w Przymierzach Obietnicy [Bóg co jakiś czas odnawiał swoje
Przymierze z Ludem Bożym i ukazywał obietnicę zbawienia]
,
nie mający nadziei, ani Boga na tym świecie ...” (Ef 2,12).

„To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak,
jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku,
obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.

(0,13 kB)  Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście,
popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa ...” (Ef 4,17-20).

b) Efekt odejścia od Boga, którego nieodstępnym „Obrazem i Podobieństwem”  jest bez wyjątku każdy człowiek, owocuje odejściem od podarowanej sobie godności człowieczeństwa-osoby. Człowiek dryfuje wtedy coraz bardziej w kierunku stopniowego pogrążenia siebie (i innych) w ... rozpuście. Taka jest geneza również ideologii ... ‘gender’.

(0,2 kB)  A że człowiek jest chcąc nie chcąc niezbywalnie uzdolniony do nawiązywania kontaktu z Bogiem, wszelkie świadome i dobrowolne oddalenie się od Niego ... owocuje utworzeniem sobie bóstwa sztucznego [= człowiek staje się ‘stworzycielem’ boga! Absurd w samym założeniu !].
– W następnej fazie człowiek zaczyna oddawać utworzonemu przez siebie ‘bóstwu’ [= czyli nad którym on, człowiek, panuje; a nie na odwrót] pokłony czci boskiej. Staje się to każdorazowo najwyższym możliwym upodleniem jego godności człowieczej. Taka jest również w tym wypadku – metafizyczna geneza ‘LGBTIQ’.

(0,38 kB)  Tak więc uczciwa, merytoryczna ocena każe zakwalifikować kolejną w dziejach powstałą ‘ideologię’, zwaną przez swych twórców sztucznie utworzonym mianem ‘gender-queer-mainstreaming’ – jednoznacznie: jest to typowa neo-religia, chociaż przez swych autorów nie nazwana mianem ‘religii’. Każe ona oddawać cześć ‘boską’ (!) jasno uwydatnionemu i honorami otoczonemu, przez siebie ‘stworzonemu’ neo-bogu.

(0,2 kB)  Jest nim – z ich wyboru – bożek ‘Seks’. W ideologii ‘gender-queer-mainstreaming’  bożek ten jest określany wyszukanym słowem, które ma wzbudzać brzmienie czegoś bardzo ‘naukowego’, z góry wzbudzającego wielki szacunek: jako ‘kulturowo-społeczna równość płciowa’.

(0,39 kB)  Całokształt myślenia i działania lobby oraz aktywistów ‘gender’ jest w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu owładnięte, jeśli nie wręcz opętane – wszystkim, co się wiąże z seksem w sensie działań po linii najniższych popędów.
– Popędu tego nikt z lobby nie usiłuje skanalizować. Co więcej, lobby wyraźnie zakazuje i uniemożliwia podejmowania m.in. jakiejkolwiek pomocy osobom, które popadły w homoseksualizm, a chciałyby z dna nałogowo uprawianych tych działań ... się wyzwolić.

(0,38 kB)  Wręcz przeciwnie, lobby ‘gender’ zawsze w pierwszej kolejności wymusza swoimi pokazowymi metodami – uchwalanie odpowiednich zapisów w ustawodawstwie coraz innego państwa, a nawet instytucji międzynarodowych, mocą których wszelkie postaci najbardziej zwyrodniałych zachowań i kombinacji seksualnych winny być uznane za w pełni normalne przejawy tak pojętej „kulturowo-społecznej tożsamości płciowej”, która musi znaleźć akceptację ze strony społeczeństwa, zobowiązanego do uszanowania wszelkiej ‘odmienności seksualnej’.

c) Istotą ‘genderyzmu’ staje się w ten sposób bożek ‘Seksu’, który rzekomo każe człowiekowi wyzwolić siły witalne związane z płciowością z natury ukierunkowaną na przekazywanie daru ŻYCIA – spod jakiejkolwiek kontroli jego wyższych władz, stanowiących o jego godności jako osoby. O tej godności zaś świadczy przede wszystkim sumienie człowieka.

(0,38 kB)  Niestety lobby genderyzmu nie dopuszcza do jakiejkolwiek wzmianki o ‘sumieniu’. Tymczasem tam właśnie, w sumieniu, odzywa się u każdego człowieka, u ateisty również, głos samego Boga – Stworzyciela i zarazem Odkupiciela. Jakżeż tu nie przypomnieć ponownie ważkich słów św. Jana Pawła II:

„Sobór Watykański II przypomniał katolicką naukę o sumieniu, mówiąc o powołaniu człowieka, w szczególności zaś o godności osoby ludzkiej.

(0,35 kB)  Sumienie w szczególny sposób stanowi o tej godności. Jest ono bowiem ‘najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa (...) nakazem: czyń to, tamtego unikaj’.
Taka zdolność nakazywania dobra i zakazywania zła, zaszczepiona przez Stwórcę w człowieku, jest kluczową właściwością osobowego podmiotu.
– Równocześnie zaś ‘w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny’. Sumienie nie jest więc autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre i złe; głęboko natomiast jest w nie wpisana zasada posłuszeństwa względem normy obiektywnej, która uzasadnia i warunkuje słuszność jego rozstrzygnięć nakazami i zakazami podstaw ludzkiego postępowania (...).
– W tym właśnie znaczeniu jest sumienie owym ‘wewnętrznym sanktuarium’, w którym ‘rozbrzmiewa głos Boga’. Jest to ‘głos Boga’ nawet wówczas, gdy człowiek uznaje w nim tylko zasadę ładu moralnego, po ludzku niepowątpiewalną, bez bezpośredniego odniesienia do Stwórcy ...” (DeV 43 ).

d) W ramach tej neo-religii każdy musi, tzn. każdy ma prawo, żeby być traktowany ‘językiem sprawiedliwym’. Chodzi o zmuszenie społeczeństwa do uszanowania jego w coraz innych kombinacjach występującej, z byle powodu zmienianej „tożsamości płciowej”. Wspomniana „tożsamość płciowa kulturowo-społeczna” wyraża się raz w formie związku hetero-seksualnego, to znów homo-seksualnego, jeszcze innym razem jak trans-seksualizm itd.

(0,38 kB)  Wszystko jest tu płynne. Bo: nie ma Boga! Nie ma natury: nie wolno jej ‘być’! Nie ma (już) żadnego prawa moralnego naturalnego.
Głębszy tego powód? Bo: mnie tak się podoba! Moja wolna wola decyduje o czymś w rodzaju: dobro-zło, bez jakiegokolwiek obiektywnego odniesienia. JA jestem władcą, decydującym o tym, co winno – względnie nie powinno być ‘dobrem’ czy ‘złem’ (zob. do tego dopiero co wyż. o ‘sumieniu’ i jego roli: Sumienie: tekst DeV 43).

Z kolei zaś jest rzeczą obojętną (dokładniej: bo JA tak chcę !), w jaki sposób ktoś będzie uaktywniał swoje dążności do uzyskiwania ‘przyjemności-w-dotyku’ uprawianej przez siebie równości seksualnej. Ten szczegół jest wyjęty spod wszelkiej obiektywnej, zewnętrznej oceny, czy kontroli.

(0,37 kB)  Dokładniej się wyrażając: trudno znaleźć jakąkolwiek informację na temat praktyk seksualnych gejów-lesbijek-bi-trans-hetero-seksualistów. Na TEN temat nie ma nigdzie publicznej dyskusji. Dlaczego? ... Jest to zapewne tajemnica, której szczegółów ci zainteresowani wstydziliby się ujawnić. Jest to być może wyraz resztek nie całkiem jeszcze zagłuszonego, względnie już zabitego głosu tego Boga, który poza wszelką wątpliwością przemawia, może niemal rozpaczliwie krzyczy w ich przez nich gruntownie zagłuszonym sumieniu.

Tymczasem właśnie tutaj, w przypadku konkretnych praktyk seksualnych w ramach systemu ‘queer mainstreaming’ znajdują się wszelkie wyobrażalne i niewyobrażalne postacie uprawiania seksu-dla-seksu. ‘Gender’ zakłada przecież pełne uszanowanie dla wszelkiej ‘odmienności płciowej’ i wszelkich możliwych czy niemożliwych ‘pomysłów’ kształtowania odniesień seksualnych pomiędzy coraz to inaczej układającymi się ‘tożsamościami seksualnymi’. W ich ramach mieści się oczywiście w pełnym zakresie również pedofilia. A nigdy nie jest wykluczona ... nawet i zoofilia (zob. np. wypowiedź psychiatry: Psychiatra: trzeba dopuścić na "małżeństwa" z psem).

Wszystko dzieje się w ramach oddawania boskiej czci nowożytnemu ‘fallusowi’ [= starożytne przedstawienie ‘penisa’, symbolu bóstwa ‘Seks’]. Cześć ta pociąga za sobą coraz bardziej przerażającą degradację człowieczeństwa. Ale ... wszystko jest przeżywane jako ‘gay – na wesoło’  przebiegające staczanie się człowieka w przepaść – nie daj Boże: wiecznej zagłady.
– Coś podobnego nigdy by się nie pojawiło w świecie bezrozumnych ... zwierząt.

2) Parodia pierwszego przykazania

Tak utrwalany rytuał ‘gender mainstreaming’, wraz z prawnymi gwarancjami jego swobodnego praktykowania jako swoistego kultu bożka ‘Seks’ – poprzez coraz inne układanki własnej i cudzej ‘tożsamości seksualnej’, odznacza się typowymi przymiotami, właściwymi dla kultu religijnego składanego temu neo-bożkowi.

(0,24 kB)  a) Jego naczelnym przymiotem jest parodia pierwszego Bożego przykazania: „Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie” (Pwt 5,7; Wj 20,3; itd.)

Czyż nie jest znamienne, że lobbiści ‘LGBTIQ’ nie dopuszczają możliwości innej opcji myślenia i działania poza tylko tym, jakie siłowo narzucają gdzie się tylko da: wszystkim krajom i wszystkim kontynentom?
Jest to typowe stosowanie średniowiecznej zasady: „Cuius regio – eius religio: musisz wyznawać tę religię, jaką wyznaje władca kraju” (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska).

Toteż gdy np. któryś z krajów Afryki usiłuje utrzymać w mocy całkowity zakaz i karalność jakichkolwiek działań homoseksualnych u siebie, powstaje natychmiast na wszystkich szczeblach powiązanego z sobą świata ‘LGBTIQ’ krzyk, iż nie-dostosowanie się danego kraju do ‘standardów życia seksualnego’ ustalonych przez ‘WHO’ i inne organy władzy międzynarodowej – jest łamaniem ‘Podstawowych Praw Człowieka’.
– Międzynarodowe organy, opanowane przez lobby ‘genderyzmu’, będą wtedy podejmowały wszelkie wysiłki, by kraj, który ośmiela się wyłamywać z narzuconego im myślenia, powołując się np. na swoją religię i tradycję, zmusić np. bodźcami finansowymi – do zaakceptowania ideologii ‘queer mainstreaming’, chociażby to miała być ‘akceptacja’ z najwyższym obrzydzeniem – dla uzyskania tą drogą ‘świętego spokoju od nieustannego nękania, kontroli i straszenia’ narzuconymi ‘standardami’ (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska. – Zob.).

Charakterystyczna w tym względzie jest deklaracja Sekretarza ONZ, Ban Ki-moon’a, wypowiedziana 15.IV.2013 r. w Oslo podczas ‘Konferencji Praw Człowieka’, że ‘postawienie żądań osób zdezorientowanych seksualnie ponad żądaniami pozostałych osób’ jest „ważniejsze niż kultura, tradycja czy religia”, które zatem muszą „ustąpić w zestawieniu z prawem owych osób do wyrażenia swej tożsamości seksualnej” (zob.: ‘Sekretarz ONZ: tradycja i religia muszą ustąpić’). Zwrócono uwagę, że wypowiedź ta jest pierwszą tego rodzaju deklaracją „wyraźnie wypowiedzianej ‘wojny’ m.in. przeciw chrześcijaństwu” (tamże).

(0,25 kB)  b) Ściśle z tym aspektem parodii pierwszego Bożego przykazania związane są zapisy prawne o ‘anty-dyskryminacji’ i homo-fobii. Pojawienie się takich zapisów prawnych jest wymuszane na wszystkich krajach członkowskich, oczekujących jakiejkolwiek pomocy gospodarczej dla własnego rozwoju. Zapisy te wiodą do kolejnego zastosowania parodii ‘pierwszego Bożego przykazania’.

Przykładowo. Ktokolwiek by się ośmielił wyrazić jakieś zastrzeżenie pod adresem zachowań osób ‘LGBTIQ’, a tym bardziej praktykowanych przez nich, dla społeczeństwa gorszących zwyrodnień seksualnych, chronionych jednak przez zapis prawny i konstytucyjny danego kraju w postaci ‘szacunku należnego dla wszelkiej różnorodności seksualnej’, podpadnie natychmiast pod sankcje karne ustaw o „mowie nienawiści” oraz przepisów prawnych o „anty-dyskryminacji”.

Gdyby to miało dotyczyć rodziców, którzy by się wzbraniali posyłać swoje dziecko na lekcje seks-edukacji, względnie domagaliby się zwolnienia swego dziecka z tego rodzaju lekcji, dotknie ich bezapelacyjnie kara więzienia: najpierw ojca rodziny, potem matki. A gdy i to ‘nie pomoże’, dziecko zostaje rodzicom odebrane i przekazane placówce państwowej z uzasadnieniem, że ‘rodzice nie znają się na wychowaniu dziecka’.
– Sytuacja ta jest zastosowaniem kolejnej parodii Bożego przykazania o wyłączności czci Boga, w tym wypadku neo-bożka ‘Seksu’. Nie dopuszcza on do oddawania czci boskiej innemu ‘bogu’ aniżeli sobie samemu. Chrześcijaństwo, sumienie i kultura muszą zdecydowanie upaść na kolana przed neo-bogiem ‘genderyzmu’.

Jak wyżej wspomniano (zob. do tego wyż.: Cuius regio, eius et religio – a Polska), nie szkodzi, iż w indoktrynacji ‘LGBTIQ’ nie występuje określenie „religia”. Nie pojawia się też w słownictwie ‘gender’ żadna wzmianka, iż cała ta ideologia jest ostatecznie oddawaniem czci ‘boskiej’ – bożkowi ‘Seksu’.
– Wystarczy, że wymienione przymioty są dokładnym odzwierciedleniem, a raczej parodią tego, czym jest kult składany Bogu PRAWDY Objawienia – wraz z wszelkimi zobowiązaniami, związanymi z ofiarowaną człowiekowi przez Boga PRAWDY szansą dojścia do życia wiecznego, jeśli w swej wolnej woli pozostanie wierny w przestrzeganiu Bożych przykazań i Ewangelii.

Żałosną parodią Bożego objawienia i pierwszego Bożego przykazania jest wreszcie zawężenie całego myślenia do doczesności, wraz z wmówieniem człowiekowi, iż cel życia polega na uzyskiwaniu maksymalnej przyjemności w przeżywaniu seksualności, którą należy praktykować w ramach obłędnej, rozmyślnie w zasadniczy błąd wprowadzającej, w słowa humanitarnego zatroskania przyobleczonej polityki o tak zwanym „równościowym traktowaniu płci”.

3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej

Rozumiemy coraz wyraźniej, że warunkiem wstępnym przestawienia się na ‘gender-queer mainstreaming’ oraz zainicjowania kultu ‘na wesoło’ (gay !) czczonego neo-bożka ‘Seksu’, warunkiem co prawda nie sformułowanym tak jednoznacznie, ale merytorycznie bezdyskusyjnym, jest dla Polski (podobnie jak dla innych krajów):

(30 kB)
Objaśnienie

(0,37 kB)  Całkowite wyproszenie dotąd błogosławionej zbawczo-odkupieńczej obecności Chrystusa i Maryi z „TEJ Ziemi”: z terenu Polski. Chodzi o totalne wyrzeczenie się Boga. Bez pełnej akceptacji tego warunku niemożliwe jest znalezienie się pod skrzydłami ‘queer-mainstreaming.

(0,35 kB)  Kolejnym, bezdyskusyjnym warunkiem otwarcia się na ‘queer mainstreaming’  jest totalne odcięcie się od jakichkolwiek powiązań z kulturą i tradycją chrześcijańską Narodu.

Jedno i drugie, czyli: Chrystus w Polsce – oraz: kontynuacja tradycji chrześcijańskiej jest rzeczywistością, której nie da się w żaden sposób pogodzić z akceptacją ‘genderyzmu’.

Zamierzony cel poprzednio wspomnianych najwyższych instancji decyzyjnych świata i Europy, z ONZ, WHO, UE na czele – jest jasno zakreślony. Jeśli POLSKA jako kolejne państwo członkowskie UE – usiłuje starać się o jakąkolwiek pomoc gospodarczą ze strony zasobnych instytucji światowych, musi spełnić następujący warunek wstępny:

(0,36 kB)  Synowie i córy Polski, wystarczająco już skuci ‘na wesoło’ przeżywanym zniewoleniem ‘genderyzmu’ i ‘queer mainstreaming’, muszą najpierw upaść na kolana w hołdzie adoracji przed neo-bożkiem ‘Seksu’.

Według planów ośrodków decyzyjnych ONZ, UE, WHO – przejście synów i cór Polski na ‘genderyzm’ powinno nastąpić stosunkowo łatwo. Trzeba jedynie ukazać – poczynając od odpowiednio fantastycznymi perspektywami i praktykami ‘LGBTIQ’ preparowanych dzieci i młodzieży, że taki styl uszanowania dla ‘równości i różnorodności płciowej’  będzie jedynie szczęśliwym [= gay: na wesoło !] powrotem do dawnych tradycji, jakie bez wątpienia gorliwie praktykowali przodkowie Polski sprzed jej chrystianizacji, a co aktualnie praktykowane jest przez tych, którzy z najwyższą życzliwością, chociaż przy użyciu stanowczego nacisku, wprowadzają ‘LGBTIQ’ na „TĘ Ziemię”, podobnie jak dopomogli już tylu innym krajom po całym świecie zaznać stylu życia „gay: wesołego, na wesoło”.

Stanie się zatem ostatecznie jedynie nietrudnym nawrotem do tego, co autor Słowa-Bożego-Pisanego pisze o przyczynach upadku państwa i narodu Izraela (Izraela Północnego: katastrofa roku 722 przed Chr.), chociaż aktualnie takie rozumowanie jest już bardzo ‘nie na czasie i niemodne’:

(0,37 kB)  „Czcili oni bogów cudzych, i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził [przed ich ojcami]...
I wymyślili sobie ... rzeczy przewrotne na przekór Bogu swemu, Panu ...
I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: ‘Nie czyńcie tego!’
– Pan jednak ciągle ostrzegał ... (ich) przez wszystkich swoich prorokich ... mówiąc:
‘Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń Moich i postanowień Moich ...,
które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam przez sługi Moje – proroków’.
– Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Bogu swojemu, Panu.
Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał.

(0,36 kB)  Szli za NICOŚCIĄ – i stali się NICZYM ...” [‘Szli za’ = składali hołdy boskie NIE-bogu, tzn. bogu który jest NIE-życiem; i stali się wskutek tego NIE-życiem. Bo: ‘zapłatą za grzech – jest śmierć’ (Rz 6,23: śmierć wieczna=potępienie) (2 Krl 17,7-15. Zob. dokładniejszy komentarz do tego tekstu niż.: Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego).

Fakt, że przytoczony tekst dotyczy w sam raz klęski polityczno-religijnej Izraela jako swoistej ‘wypłaty’ [ze strony ZŁEGO: Szatana; zob. Rz 6,23] za cześć oddawaną bogom ‘cudzym’, których nie znali ojcowie, jest aktualnie według aktywistów ‘LGBTIQ’ niegodny jakiejkolwiek uwagi.

Takie ‘straszenie-rozumowanie’ – jakby powiedzieli w nawiązaniu do przytoczonego Słowa Bożego, mamy dawno poza sobą! Człowiek naszych czasów zdołał już przecież Boga sobie skutecznie ‘pod-porządkować’. Aktualnie ‘Bóg’ nie jest już człowiekowi potrzebny! Jeśli (jeszcze) wegetuje, wolno Mu obracać się ewentualnie jedynie daleko poza krańcami naszego świata. Współczesny człowiek wyzwolony do ‘queer mainstreaming’ nie ma się już co Boga bać (zob. do tego wyż.: Deizm: Bóg TAK, ale wara Mu od ingerencji w życie człowieka).

4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE

Polska, łakomy ‘kęs’ dla lobby ‘LGBTIQ’, stała się ‘poligonem’ kolejnej, programowo zaplanowanej ateizacji całego świata. Centrum dowodzenia ‘LGBTIQ’ – to pierwotnie chlubne instytucje międzynarodowe, które powstały po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Ich zadaniem było zjednoczenie ocalałej rodziny człowieczej, ustalenie i utrwalenie Podstawowych Praw Człowieka w jego niezbywalnej godności osobowej, organizowanie pomocy gospodarczej koniecznej do rozwoju państw i krajów ubogich, oraz ochrona najszczytniejszych wartości godności człowieka – z małżeństwem mężczyzny z kobietą i wywodzącej się z nich rodziny na czele, łącznie z jasno uwydatnionym priorytetowym prawem do wychowywania dzieci przez własnych rodziców i zgodnie z ich przekonaniami religijnymi.

Niestety z biegiem dalszych lat stały się te instytucje coraz bardziej niegodne swego pierwotnego prestiżu. Gdy zaś obserwujemy ze wzrastającym niepokojem, że zarządy tych instytucji nie zamierzają odstąpić od światowego przywództwa – tym razem zdecydowanie w złu, nasuwa się jednoznaczny wniosek: instytucje te muszą w całości przestać istnieć. Muszą one zejść z widnokręgu dziejowego! Są to obecnie instytucje potężnego, siłą finansową panującego zakłamania na skalę światową. Są to instytucje niosące rodzinie ludzkiej całej ... zaplanowaną zagładę i śmierć.

Dodatkowym tego potwierdzeniem są właśnie zasoby finansowe wykorzystywane dla promocji ZŁA. Dobro nigdy nie opływało w bogactwa finansowe! Szatan dobrze wie, na jaki haczyk złapać – a następnie wodzić tak jak JEMU się podoba, oddanego sobie, zniewolonego przez siebie człowieka-niewolnika!

(0,38 kB)   Gdzie spojrzeć, niosą te instytucje samą tylko ... planowaną śmierć. Ponadto zaś ... szczycą się takim swoim osiągnięciem. Dzieje się to w dosłownym spełnieniu Słowa-Bożego-Pisanego:

„Zapłatą za grzech jest ... ŚMIERĆ” (Rz 6,23). Oraz:

„Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają,
winni są śmierci, nie tylko je popełniają,
(0,13 kB)  ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (Rz 1,32).

Jedynie całkowita likwidacja tych pierwotnie chwalebnych instytucji sprawiłoby, że skończyłoby się okłamywanie w żywe oczy ufnie w te instytucje zapatrzonych państw i krajów ubogich, które bardzo potrzebują wielorakiej pomocy gospodarczej i humanitarnej. Tymczasem najczęściej zamiast pomocy – dostają broń, a swoją drogą wszelkiego rodzaju środki do zabijania poczętych i przeprowadzania aborcji, sterylizacji, a ponadto seks-edukację w najgorszym wydaniu, która pociąga za sobą niepowetowane spustoszenie moralne sumień i tradycji kulturowych odnośnych ludów.

(0,3 kB)  Instytucje te dosięgły w swym moralnym zepsuciu, a raczej moralnej zgniliźnie – już całkowitego dna. A może bardziej precyzyjnie: zeszły one na poziom poniżej dna jakiejkolwiek człowieczej godności. Stały się instytucjami systematycznego zabijania człowieka – w znaczeniu dosłownym-fizycznym: zabijaniem-człowieka-w-zarodku.

Instytucje ONZ, WHO, UE – od dawna już nie kryją swych właściwych zamierzeń.
Usiłują przedefiniować z kolei pojęcie ‘służby humanitarnej’, do której pierwotnie się zobowiązały. Należałoby się spodziewać po nich wszelkiej promocji życia. Tymczasem w rzeczywistości – ‘humanitarność’ ta polega na siłowym zabijaniu i niszczeniu za pomocą coraz innych metod życia ludzkiego w zarodku (zob. np. bezhonorowe podkreślanie swych priorytetowych zadań w postaci forsowania w skali światowej: aborcji, środków poronnych dla zabijania poczętych, a promowania przyjemności seksu i eutanazji; zob. wyż.: ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja, tamże, nr 8).

(0,2 kB)  Tym bardziej zaś stały się te instytucje ośrodkami ‘anty-dowodzenia’ systematycznie przeprowadzanego zadeptywania godności człowieczej natury w jej człowieczeństwie męskim i żeńskim. Stworzyciel wezwał mężczyznę i kobietę jako małżonków do przekazywania daru życia osobowego w ramach rodziny. Zaistniała rodzina miała stać się naturalnym środowiskiem życia i miłości uprzednio zawartego, przez Boga stworzonego małżeństwa pomiędzy mężczyzną a kobietą.

Tymczasem lobby ‘LGBTIQ’ wymusiło na najwyższych szczeblach ustawodawczych narodowych i międzynarodowych – przed-definiowanie ‘małżeństwa’ – ku hańbie tych pierwotnie wysokim autorytetem się odznaczających instytucji. Przytaczaliśmy na dowód tego wiele dokumentów w poprzednich rozważaniach (zob. wyż.: Postępujący totalitaryzm ‘genderyzmu’ – w kontekście poprzedzającym oraz §§ następujących).

(0,2 kB)  Indoktrynacja przekreślająca płeć biologiczną na rzecz wyimaginowanej ‘tożsamości płciowej kulturowej’ wiedzie wprost do aroganckiego wystąpienia przeciw dziełu Boga, który samego tylko człowieka – jako mężczyznę i kobietę, stworzył „dla niego samego” (GS 24; zob. do tego m.in.: ‘Chciany dla niego samego – a dla Trójjedynego’ – w kontekście): jako osobę, a nie rzecz. Zaszczepił w nią niezbywalne wezwanie do życia wiecznego, które zostanie osiągnięte jednak dopiero za cenę dobrowolnego przyjęcia Bożej propozycji przymierza życia i miłości z samym jego Stworzycielem.

Ideologia ‘gender queer mainstreaming’ występuje zdecydowanie przeciw temu dziełu Boga Stworzyciela. Wsącza w zwabionych na swój lep ludzi wątpliwości co do ich tożsamości płciowej, przedkładając nad nią ‘tożsamość kulturowo-społeczną i wyraźnie faworyzując zmienianie tejże tożsamości płciowej ‘na każdą zachciankę’. Wszystko w majestacie w tym znaczeniu narzuconego, zmienionego ustawodawstwa i praktyk medycznych, które pozwalają na hormonalne sterowanie rozwojem płci biologicznej – np. ‘na życzenie’ rodzica ‘A’ czy rodzica ‘B’.
(zob. m.in. niezwykle groźny dla całej ludzkości precedens: Anglia uchwalono możliwość zastopowania rozwoju dziecka w wieku lat 9, by hormonalnie itd. zmienić jego płeć biologiczną – np. na żądanie rodziców: Będą zmieniać płeć już u 9-letnich dzieci - wszystko w świetle prawa! – oraz zob.: Ks. Dariusz Oko dla Fronda.pl: Gwałt na tożsamości płciowej 9-latka?).

Dopełnieniem owych zdecydowanych wystąpień przeciw Bogu jako Stworzycielowi oraz podeptania jakiejkolwiek moralności małżeńsko-rodzinnej jest programowe niszczenie małżeństwa i rodziny – z jego krańcowo nieodpowiedzialnym programem seksualizacji niemowląt, dzieci przedszkolnych, a tym bardziej młodzieży i społeczeństwa osób dorosłych.

(9.5)

RE-lektura: część VI, rozdz. 3h.
Stadniki, 21.XI.2014.
Tarnów, 16.V.2017.

(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)
J. KU PODSUMOWANIU ROZWAŻAŃ

1. Garść oficjalnych obłąkanych wypowiedzi i decyzji
a. Zamaskowany lub jawny atak na Kościół
b. Ośmieszanie się ‘genderyzmu’
c. Atak na rodzinę
d. ‘Genderyzm’ a dzieci
e. ‘Genderyzm’ a aborcja i eutanazja
f. ‘Genderyzm’ a klauzula sumienia

2. Polska – Polską jako Ziemia Chrystusa i Maryi
a. Goszczenie Chrystusa i Maryi od tysiąca lat
1) Nowe Zstąpienie Ducha Świętego na TĘ Ziemię
Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-1
„Ten stary DĄB ... korzeń jego jest Chrystus” Tekst-2
Z Homilii Jana Pawła II 2.VI.1979, Warszawa. Tekst-3
2) Polska grzeszna – nawracająca się w swej wolności
Tylko pod tym Znakiem .... Tabela

Cuius regio, eius et religio – a Polska

b. Zobowiązujący charakter Milejnijnego Oddania
1) Akt Jasnogórski: zbawienie świata
„... za wolność Kościoła w świecie i w Polsce.
2) Nowy tytuł zobowiązujący do zachowania przykazań
3) Ubłaganie wolności w głoszeniu Ewangelii: w świecie i w Polsce

3. Polska wobec terroru ‘gender’
a. Wolność – w którym kierunku ?
1) Ateizm – antyteizm
Deizm: Bóg TAK, ale wara Mu od ingerencji w życie człowieka. Tabela
2) Import ofert kuszących do grzechu ‘Babel’

b. „Possumus” – czy „NON POSSUMUS”

1) Neo-religia bożka ‘Seksu’: jej geneza i dyktatura
Sumienie: tekst DeV 43
2) Parodia pierwszego przykazania
3) Warunki ideologiczne uzyskiwania pomocy gospodarczej
4) Śmiercio-nośne instytucje WHO, ONZ, UE


Obrazy-Zdjęcia

Ryc.1. Dziecko wspinające się na drewnianym ogrodzeniu
Ryc.2. Słynny Szklany Most, zbudowany na stromym boku góry: Chiny (a)
Ryc.3. Szklany Most, Chiny, foto b. W trakcie budowy (b)
Ryc.4. Grzyb skalny na morzu z roślinnością
Ryc.5. Przedziwne błyskawice nad zatoką
Ryc.6. Mała dziewczynka w trakcia rozrabiania na wesoło
Ryc.7. Z odwiedzin przy kaplicy seminaryjnej: półtorej rodziny
Ryc.8. Foka-Małe bawi się przy swej matce-foce
Ryc.9. Pies korzysta z plecy pana by się przejechać rowerem
Ryc.10. Rozpędzające się duże ptaki wodne przed wzniesieniem się w powietrze