(0,7kB)    (0,7 kB)

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura(4.6 kB)


STRUKTURALNE DOKUMENTY
KOŚCIOŁA


(7.5 kB)

Wyjaśnienie,

Z naszej strony internetowej można ściągnąć niejeden cenny dokument Stolicy Apostolski. Są one dostępne w schowkach utworzonych dla kilku kolejnych Papieży (zob. PORTAL, kolumna 4, nr 4a-d).
– Ich pożądanym dopełnieniem będą dołączone tutaj podstawowe dokumenty dotyczące samej istoty Kościoła: Pismo święte, Katechizm, Kodeks Prawa Kanonicznego i tekst Soboru Watykańskiego II.

(6 kB)

A. Pismo święte


1. Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003. Tekst czwartego wydania, wydany z okazji 25 lecia Pontyfikatu Ojca świętego Jana Pawła II

Ściągnij Biblię:
Biblia Tysiąclecia2. Pismo święte w różnych językach, z narzędziami do badań biblijnych. Strona wymaga dokładnego zaznajomienia się jej wielorakich możliwości. Bibel – Heilige Schrit. M.in: Luter, Elberfelder, Vulgata, Septuaginta, Bibel Datenbank, Interlinear Bibel, On-line-Bibeln (kilka niemieckich przekładów).

Ściągnij Biblię wielojęzyczną:
Biblia w językach3. Theophilos. „Biblia 2000”. Wiele wewnętrznych linków, m.in. WYSZUKIWARKA tekstów w Piśmie świętym. Dostępny tekst hebrajski, grecki, postaci, osoby biblijne, terminologia biblijna, biblia w kilku językach.

Ściągnij Theophilos:
Theophilos4. Nowa Wulgata (Neo-Vulgata). Wydanie Watykańskie – łacińskie.

Ściągnij Neo-Vulgata:
Neo-Vulgata5. The Holy Scripture. Pismo święte w języku angielskim – ze strony Watykańskiej: www.vatican.va

Ściągnij Pismo św. po angielsku:
The Holy Scripture

(6 kB)

B. Pozostałe podstawowe dokumenty
Kościoła1. Katechizm Kościoła Katolickiego. Wydanie Watykańskie – łacińskie.

Ściągnij Katechizm:
Katechizm Kościoła Katolickiego2. Kodeks Prawa Kanonicznego. Wydanie Watykańskie – łacińskie.

Ściągnij Kodeks:
Kodeks Prawa Kanonicznego3. Codex Iuris Canonici. Wydanie Łacińskie Kodeksu.

Ściągnij Codex:
Codex Iuris Canonici4. Sobór Watykański II.

Ściągnij Sobór Watykański II:
Sobór Watykański II5. Sobór Watykański II. – Wydanie łacińskie

Ściągnij Sobór Watykański II po łacinie:
Vaticanum II

(6 kB)


(5 kB)

Stadniki, 17.IV.2015 r.
Adres autora

STRUKTURALNE DOKUMENTY KOŚCIOŁA
Wyjaśnienie

A. Pismo święte
1. Biblia Tysiąclecia
2. Pismo święte w różnych językach
3. Theophilos. „Biblia 2000”
4. Nowa Wulgata (Neo-Vulgata)
5. The Holy Scripture. Pismo święte w języku angielskim

B. Pozostałe podstawowe dokumenty Kościoła
1. Katechizm Kościoła Katolickiego
2. Kodeks Prawa Kanonicznego
3. Codex Iuris Canonici. Wydanie Łacińskie Kodeksu
4. Sobór Watykański II.
5. Sobór Watykański II. – Wydanie łacińskie

Adres autora niniejszej strony internetowej