UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.Literatura

Kwiatek (4 kB)

WPROWADZENIE
do niniejszej strony internetowej

A. – PREZENTACJA NINIEJSZEJ ‘Strony Internetowej’
B. – RZUT OKA NA CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY. Przegląd jej części
!empt (0 kB)i rozdziałów. Refleksja nad ‘losem’ strony
Cz.1. „... ŻE I O TYM, PANIE, POMYŚLAŁEŚ”!? – Miłość i pokój z pomocą
!empt (0 kB)‘Metody Billingsa’
R.1. Zrozumieć ‘Metodę Billingsa’ i chcieć z niej skorzystać
R.2. Metody „Naturalne” ...
R.3. Bliskość małżeńska na co dzień
!empt (0 kB)Rozdział otwarty: swoiste „Forum”


Cz.2. INTYMNOŚĆ W OBLICZU WYBORU „DOBRA CZY ZŁA”.
!empt (0 kB)W poszukiwaniu uzasadnień
R.1. Ład i pokój aktu zjednoczenia. – Sens aktu małżeńskiego
R.2. „Z” Piotrem I „Pod” Piotrem. – Magisterium Kościoła
R.3. Działania ‘contra’: Co na to medycyna? – Ocena medyczna
R.4. Działania ‘contra’: Gdzie tu człowiek? – Ocena antropologiczna
R.5. Działania ‘contra’: Ich ludzkie konsekwencje. – Wydźwięki psychologiczne
R.6. Działania ‘contra’: Co na to Bóg? – Ocena Teologiczna


Cz.3. MŁODZIEŃCZOŚĆ A MIŁOŚĆ. – Powołanie do miłości tak
!empt (0 kB)w konsekracji jak w małżeństwie
R.1. Wybór życia w małżeństwie. – Ojcze, czy mnie wzywasz do małżeństwa?
R.2. Może kapłaństwo? Życie zakonne? – Jakie, Ojcze, jest Twoje życzenie?
R.3. Kochamy się – Tylko że... Dziecko! – Ojcze! Co teraz...!?
R.4. Współżycie przedmałżeńskie: Czy naprawdę miłość?
!empt (0 kB)Ojcze, czy pobłogosławisz?
R.5. Kochamy się! Ale palę-piję-stosuję... – Ojcze! Wyrwij mnie z tego!


Cz.4. OBLUBIENICO! TY MOJA, UKOCHANA! ŻYJ ! ROŚNIJ...! (Ez 16,6n)
!empt (0 kB)„Nie chcę śmierci ..., lecz żeby żył ...
R.1. I ja i Ty: Partner Absolutu – Podmiot Przymierza.
!empt (0 kB)‘Boży Obraz’ niezbywalnie wezwany
R.2. Boża propozycja a człowiecze ‘Nie’... – Czyż-by być Bożą ... Oblubienicą?
R.3. Dziecko bólu! Gdzie jesteś...? – Kto pierwszy wyjdzie naprzeciw?
R.4. Błogosławiony ‘Trybunał’: Sakrament Miłosierdzia.
!empt (0 kB)Czy możesz mnie jeszcze kochać?
R.5. Rozpacz potępienia czy dar Odkupienia? – Czy przyjmiesz i ten mój grzech?
R.6. Eucharystia: Przedziwny Sakrament „przebicia”
!empt (0 kB)Zjednoczenie Oblubieńca z ... Oblubienicą
R.7. Żeby nie zabrakło modlitwy. – Modlitwy i zrąb Małego Katechizmu


Cz.5. MIŁUJĄCE BOŻE MIŁOSIERDZIE.
!empt (0 kB)Bóg ‘zdradzający się’ jako Miłosierdzie
R.1. Miłość-Życie w stwarzaniu człowieka „dla niego samego”.
!empt (0 kB)Miłość ‘Bożego Obrazu’ poddana próbie
R.2. Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! – Bóg wobec grzechu swego
!empt (0 kB)Żywego ‘Obrazu’
R.3. W kierunku ujawnienia Miłosierdzia. – Cena Bożego Miłosierdzia
R.4. Między Sprawiedliwością a Miłosierdziem. – Sprawiedliwość czy Miłosierdzie?
R.5. Bóg cierpiący – zasmucony – uradowany. – Czy można Boga ‘pocieszyć’?
R.6. Jako Ukrzyżowany Jezus „stoi u drzwi i puka”. – Wyzwolić naszą miłość
R.7. Miłosierny Jezu, ufam Tobie. – Zarys nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
R.8. „Przybliżmy się z ufnością do Tronu Łaski abyśmy otrzymali Miłosierdzie...”
!empt (0 kB)(Hbr 4,16). – Fragmenty Dzienniczka św. S.Faustyny w układzie tematycznym


Cz.6. „WZAJEMNIE SOBIE PODDANI W BOJAŹNI CHRYSTUSOWEJ”.
!empt (0 kB)W Łasce Sakramentu na co dzień
R.1. Dni narzeczeństwa: Błogosławiony dar gorącej próby.
!empt (0 kB)Jezu, Odkupicielu! Czy w tym czasie trwasz w nas i z nami ?
R.2. Homoseksualizm i wolne partnerstwa hetero-seksualne: żałosna imitacja
!empt (0 kB)małżeństwa. – Miłosierny Odkupicielu! Wybaw ofiary Tego który jest ZŁY!
R.3. W ideologii gender: wszechogarniającego gender-queer-mainstreaming.
!empt (0 kB)„... Ale nas zbaw od Tego, który jest ZŁY” (Mt 6,13)
R.4. W przygotowaniu do pełni Objawienia Sakramentalności Małżeństwa.
!empt (0 kB)Boże objawiający Siebie przez komunię małżeńską, bądź w sercu małżonków
!empt (0 kB)i w rodzinie!
R.5. Małżeństwo jako Pra-Sakrament Sakramentu Stworzenia: Uwidzialnienie
!empt (0 kB)niewidzialnej Miłości Boga. – Toś Ty, o Boże, Miłością Komunii i sercem
!empt (0 kB)Małżeństwa: Pra-Sakramentu Stworzenia
R.6. Przymierze Małżeńskie dwojga a Przymierze Boga z człowiekiem odczytane
!empt (0 kB)z Pentateuchu Mojżesza. – „Będziesz miłował Boga całym sercem ...” (Pwt 6,5)
R.7. Boże „Oblubieńcze” zwierzenia Miłości w Księgach Prorockich.
!empt (0 kB)„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma Męża” (Iz 62,4)
R.8. Elementy Ewangelii rzutujące na teologię małżeństwa jako Sakramentu.
!empt (0 kB)Zapraszamy, Jezu z Maryją, na stałe do naszej Komunii Miłości i Życia!
R.9. Sakrament małżeństwa wszczepiony w Drzewo Życia Oblubieńca-z-Krzyża.
!empt (0 kB)Naucz nas, Jezu, sakramentalnie przeżywać nasze Jedno:
!empt (0 kB)w małżeństwie i rodzinie


Cz.7. POZWÓL JEZU, OBLUBIEŃCZE-Z-KRZYŻA, SPOJRZEĆ NA
!empt (0 kB)MAŻEŃSTWO TWOIM WZROKIEM. I przyjąć rozwiązanie Twoje
!empt (0 kB)– w godnym przygotowaniu do małżeństwa:
!empt (0 kB)Sakramentu Małżeństwa
R.1. Boży Oblubieniec w oddaniu Oblubienicy Siebie „do końca” na Krzyżu.
!empt (0 kB)Wierność-Miłości: by Oblubienica nie zginęła, lecz miała życie – wieczne
R.2. Czy goście weselni mogą się smucić dopóki Pan Młody jest z nimi?
!empt (0 kB)Oblubieniec-z-Krzyża a Mały-Kościół Małżeństwa-Rodziny
R.3. Młodzi w drodze do małżeństwa: Sakramentu Małżeństwa.
!empt (0 kB)Zechciej, Ojcze, użyczyć nam w Duchu Świętym daru mądrego rozeznania
!empt (0 kB)oraz wierności Twojemu Słowu

OBRAZY. SPIS OBRAZÓW-zdjęć całości strony


silv-nebul-1 (12 kB)