(0,7kB)   (0,7 kB)

(55 kB)
Objaśnienie

(9 kB)

4. LINKI DO GŁÓWNEJ STRONY AUTORA

Piszący tu kapłan-autor wspomniał wyżej w file’u, w którym przedstawiał siebie (zob. wyż.: Autor o sobie), iż posiada własną, mocno rozbudowaną stronę internetową (wystarczy wpisać w przeglądarce: lp33.de ). Składa się z 7 części, a każda podzielona jest na ileś rozdziałów.

Tematyka tej strony poświęcona jest w dużej mierze – chociaż nie wyłącznie, zagadnieniom małżeństwa, narzeczeństwa i całemu szerokiemu wachlarzowi innych użytecznych zagadnień. Strona jest swoistą encyklopedia etyki, dogmatyki, Pisma świętego, dokumentów Magisterium Kościoła. Autor stara się cały czas pisać tak, żeby strona mogła być czytana swobodnie i przez innowierców, wyznawców innych religii, albo z kolei chrześcijan innych wyznań – nie katolików.

Poniżej pragniemy wskazać niejako ‘palcem’ coraz inne miejsca wspomnianej strony autora, które mogą okazać się pożyteczne dla osób poszukujących odpowiedzi na problemy wewnętrzne nawet bez potrzeby uciekania się do formy emaila skierowanego do „Pogotowia na email, gdy sumienie w rozterce”.

Żeby otworzyć stronę internetową autora, wystarczy wpisać w przeglądarce tylko tyle:  lp33.de . Jeśli natomiast pragniesz, żeby strona autora otworzyła się od razu się – i to w wersji polskiej (jest to strona dwujęzyczna: całość po polsku i całość po niemiecku), kliknij tutaj i przyjrzyj się strukturze strony – w zamieszczonej u dołu PORTALU tabeli, ukazującej jej poszczególne części i rozdziały:


(9 kB)

1. Bóg i dzieło stworzenia

Religie utworzone a religia Bożego Objawienia

Wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p6_1b.htm#relig = „Zestawienie dwóch grup religii”

Bóg jeden – w Trzech Osobach

Wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p5_1a.htm#mys = „Poznać głębię tajemnicy Boga”

Człowiek: stworzony „dla niego samego” – a kosmos: instrumentalnie

Wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p5_1c.htm#creat = Boże dzieło stwarzania

(9 kB)

2. Właściciel a zarządca

Nieuniknione pytania: Właściciel a zarządca

Ten aspekt wraca na naszej stronie wielokrotnie. Zob. m.in. i wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p6_1b.htm#prpr = „Właściciel a zarządca”.

http://lp33.de/strona-lp33/p7_3k.htm#adm = „Ponownie pytanie: właściciel a zarządca”.

(9 kB)

3. Boże Miłosierdzie

Boże Miłosierdzie i cena dzieła odkupienia

Zob.: cz.V, rozdziały 1-6 (są to poszerzone rozważania Misji Miłosierdzia Bożego prowadzone w parafiach przez autora).

Rozpacz grzechu: czy Bóg może mi przebaczyć

Zob.: cz.V, rozdz.8: „Tematycznie zebrane fragmenty Dzienniczka Duchowego św. Faustyny”.

Ewentualnie wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p4_5.htm#cp5 = „Rozpacz potępienia czy dar odkupienia?”

(9 kB)

4. Sakrament Miłosierdzia: spowiedzi świętej

Spowiedź święta

Zob.: cz. IV, rozdziały: 3-4-5 oraz wiele fragmentów o samej już spowiedzi świętej tamże, tzn. w cz.IV, w jej rozdz.7.

W szczególności zob.: cz.IV, rozdz.3,
§ D: „Warunki ważnej spowiedzi świętej”
         Tamże – cz.IV, cały rozdz. 4:
§ A: „Treść wyznania sakramentalnego”
§ B: „Ważne okoliczności grzechów ciężkich”
§ C. „Grzechy popełnione przeciw innym Przykazaniom”
§ D. „Wymóg integralności spowiedzi”
§ E. „Ważność spowiedzi świętej”.
§ F. „Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim”

         Tamże – cz.IV, rozdz.VII,
§ C: „Trybunał Miłosierdzia – Spowiedź święta” (cały ten pargraf).

Spowiedź święta małżonków-partnerstw z grzechów popełnianych przy przeżywaniu intymności

Zob. obszerny artykuł o spowiedzi świętej PORTAL (lp33.de), kolumna 4, nr 3.
Lub link bezpośredni:
Spowiedź święta małżonków-partnerstw z grzechów przy przeżywaniu intymności
Omówione tam są szczegółowo warunki ważnej spowiedzi, m.in. warunek ... przebaczenia (!).

(9 kB)

5. Zapobieganie ...

Omówienie mechanizmu działania środków zapobiegania ciąży

Szczegółowe omówienie środków zapobiegania ciąży, ich poronnego działanie,
poronnego działania również prezerwatywy, zob.
cz. II, rozdz. 3: „Co medycyna na to”.

(9 kB)

6. Narzeczeństwo

Narzeczeństwo – a Boże Przykazanie VI-IX

Zob.: cz.VI, rozdz. 1, zwłaszcza: § C: „Kto tu jest tym Pierwszym”?


(32 kB)
Objaśnienie

Długi rozdział przeznaczony szczególniej dla narzeczeństw – ale i dla małżonków:

Zob.: cz.VII, rozdz.3: „Młodzi w drodze do małżeństwa: sakramentu małżeństwa”
Rozdział ten (właściwie odrębna książka) obejmuje w 16 file’ach całokształt zagadnień wyrastania z dzieciństwa i przygotowania się do małżeństwa. Wypada zapoznać się z całą treścią tego dłuższego rozdziału. Omawia on wszystkie ważne zagadnienia dotyczące ludzkiej i Bożej wizji wzajemnych odniesień osób zakochanych.
Rozdział ten dotyczy nie tylko narzeczonych, lecz również małżonków ze stażem.

Współżycie w narzeczeństwie

Zob.: cz.III, rozdz. 2 i 3: są to dwa rozdziały o współżyciu przed ślubem z uwzględnieniem możliwości poczęcia – i niezależnie od tej możliwości.

Odniesienia narzeczeńskie: chłopców – dziewcząt

Zob.: cz.VII, rozdz. 3, file ‘n’, lub wklej bezpośredni link:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3n.htm#realmtr : „Dziewczyny w okresie rzeczywistego nastawiania się na małżeństwo”.
Paragraf ten dotyczy oczywiście tym bardziej chłopców-młodzieńców, a także już starszych osób.

Pieszczoty narzeczeńskie

Wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3h.htm#possx = A jeśli miłość staje się miłością dopiero poprzez seks

Seks oralny

Omówienie tego zagadnienia występuje na paru miejscach naszej strony. Zobacz m.in.:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3h.htm#or Jeszcze raz: seks oralny

Wspólne zamieszkanie

Wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3n.htm#dom Wspólne zamieszkanie narzeczonych.

(9 kB)

7. Czystość – jej obrona

Czystość narzeczeńska: przykłady pozytywne

Wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3h.htm#lx „Światła wierności w czystości”.

oraz:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3l.htm#posit „Ten i ta radośnie dochowali czystości”.

Męczeństwo w obronie czystości

Zob. cz.VII, rozdz.3, § M: „W walce o wierność Chrystusowi aż do przelania krwi”.
Osiem sylwetek dziewcząt kanonizowanych, beatyfikowanych lub nie, które oddały życie w obronie czystości.

(9 kB)

Sexy ubiór dziewcząt-kobiet

Odpowiedzialność za grzechy cudze, zob.: cz.VII, rozdz.3, § M.
Lub wklej link:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3m.htm#vest = „Dziewczyna-kobieta a jej sposób ubierania się”.

(9 kB)

8. Homoseksualizm – Gender

Homoseksualizm i Gender

Zob. szczegółowo, z dokumentacją: cz.VI, rozdz. 2:
„Homoseksualizm – oraz Wolne Związki Heteroseksualne”.
Natomiast: cz.VI, rozdz. 3:
„W ideologii Gender ...”

(9 kB)

9. Alkohol i Palenie

Alkohol – Palenie – Używki

Zob.: Cz. III, rozdz. 5:
„Alkohol – Palenie”.

Przyrzeczenie nie-palenia, nie-picia do 18 r. życia

Zob. przyrzeczenie, że do 18 roku życia nie będę palił i pił: cz.VII, rozdz.3, file ‘J’:
„Godność osobista w próbie na wierność SŁOWU: alkohol i palenie” ,
lub bezpośredni link:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3j.htm#expr = „Godność osobista w próbie na wierność SŁOWU: alkohol i palenie”

(9 kB)

10. Metoda ‘Billingsa’

Metoda Owulacji wg prof. John Billingsa

zob.: PORTAL (lp33.de), kol. 4, nr 9b): Gotowy projekt 2-go wydania broszurki:
„Metoda Owulacji Billingsa”, cieszący się aprobatą międzynarodową.

Lub wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/pdf/mob-11viii2018.pdf = „Małżeństwu ku pomocy”.

(9 kB)

11. Nieważność poprzednio zawartego małżeństwa-sakramentu

Link pomocny na przypadek Sądu Małżeńskiego Biskupiego o uznanie nieważności poprzedniego małżeństwa

Zob.: PORTAL (= lp33.de), u dołu kol.1, nr 11: ‘SKRYTKA’. Otwórz ją, zejdź do samego dołu – do nr 10: „Małżeństwo: uznanie nieważności małżeństwa”.

Lub otwórz link bezpośredni do tego miejsca:
„Małżeństwo: uznanie nieważności małżeństwa”
Są to 4 dokumenty-pliki do ściągnięcia, bezpośrednio pomocne do wszczęcia takiego postępowania.

(9 kB)

12. Śmierć – wybór ostateczny

Śmierć – umieranie: nie ‘coś’ a ‘KTOŚ’

Wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/strona-lp33/p5_6c.htm#parvul = „Umierające Małe Dzieci – Niepełnosprawni – każdy”.

Komu zawierzyć?

Wklej link bezpośredni:
http://lp33.de/strona-lp33/p7_3p.htm#cui = „Komu zawierzyć”.

(9 kB)

Linków do strony internetowej autora można by zaproponować o wiele więcej. Ukazane tu miejsca mogą się przyczynić do znacznego zmniejszenia potrzeby zwracania się do Kapłana z prośbą o wyjaśnienia. Wystarczy czytać wskazaną stronę, czytać ją modlitewnie, a zarazem uważnie. Autor posługuje się cały czas ścisłą terminologią, starając się zarazem o uczciwe, solidne dokumentowanie każdej ze swych wypowiedzi.


(62 kB)
Objaśnienie

Tarnów, 28.VII.2018 r.
RE-lektura: 16.XI.2018 r.(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)
Obrazek: Dziadek uśmiechnięty choć niczego nie ma

4. LINKI DO GŁÓWNEJ STRONY AUTORA

1. Bóg i dzieło stworzenia
2. Właściciel a zarządca
3. Boże Miłosierdzie
4. Sakrament Miłosierdzia: spowiedzi świętej
5. Zapobieganie ...
6. Narzeczeństwo
Obrazek: Stworzeni z Miłości Bożej
7. Czystość – jej obrona
8. Homoseksualizm – Gender
9. Alkohol i Palenie
10. Metoda ‘Billingsa’
11. Nieważność poprzednio zawartego małżeństwa-sakramentu
12. Śmierć – wybór ostateczny
Obrazek: Macierzyństwo - pomnik-rzeźba