(0,7kB)   (0,7 kB)

(10 kB)
Objaśnienie

2. AUTOR O SOBIE

Gdy ktoś przygotowuje się do wysłania emaila, wie dobrze, do kogo się zwraca. Trudno, by autor niniejszej strony internetowej „Pogotowie na email, gdy sumienie w rozterce” mógł nie przedstawić siebie: kim jest, czym się zajmuje, jaki jest jego status życia. Osoby mające nadzieję znalezienia zrozumienia oraz wsparcia duchowego i modlitewnego mają prawo do przynajmniej ogólnikowego poznania tego, do kogo o taką pomoc się zwracają. Tym bardziej, że korespondencja będzie dotyczyła spraw bardzo wrażliwych i bolących, ściśle związanych z tajemnicą sumienia poszczególnego człowieka. Stąd całe ryzyko decydowania się na taką formę szukania pomocy, a tym bardziej prośby o wsparcie i radę w przeżywanych problemach swej psychiki, a może i sumienia.

Oto więc parę podstawowych informacji o autorze niniejszej strony do użytku osób, które zastanawiają się, czy można by zwrócić się do niego o pomoc w sprawach swych wewnętrznych rozterek.


(9 kB)

Jestem w wieku już nie ‘młodzieńczym’, kapłanem, zakonnikiem ze Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego (Księża Sercanie: SCJ = Sacerdotum Cordis Jesu; Zgromadzenie założone w 1878 r. przez Sługę Bożego O. Jana Leona DEHON: 1843-1925), mimo iż PAN obdarza go nadal (jeszcze) świeżością ducha niemal młodzieńczą.
– Szczegółowiej – oto podstawowe daty:

Urodzony: 1933 r.
Narodowość: Polak. Dom rodzinny: Górny Śląsk.

Pamiętam pierwszy dzień wybuchu II Wojny Światowej, terror niemal codziennych nalotów bombowców i frontu – zwłaszcza 1943-1945.
1945 – jesień: Małe Seminarium u Księży Sercanów, Kraków.
1948-1949: Nowicjat u Księży Sercanów, Pierwsza Profesja: XII.1949.
Gimnazjum, matura, Seminarium Duchowne: Tarnów.

1956 – VI: święcenia kapłańskie, Tarnów. Praca wewnętrz Zgromadzenia.

1957-1960. 1962-1964: Studia na KUL: Katolicki Uniwersytet – Lublin: Pismo św. Starego Testamentu.
Dyplom: 1965.

(18 kB)
Objaśnienie

1960-2003: Wykładowca (przez 44 lata) Pisma świętego Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Najśw. Serca Jezusowego, Stadniki (35 km poniżej Krakowa).

Równolegle, przez całe życie kapłańskie: coraz bardziej intensywna współpraca w poradnictwie małżeńskim w jakimś sensie w skali międzynarodowej.

Od ok. 1958 r. okresowo podejmowana praca rekolekcyjna i misyjna. Od ok. 1980 r.: coraz więcej Misji pełnotygodniowych Parafialnych o Bożym Miłosierdziu.

Hojna posługa kapłańska w konfesjonale, okresowo od rana do nocy, zwłaszcza na Jasnej Górze (okresy pielgrzymkowe itp.), przez wiele lat całodziennej posługi w konfesjonale w Bazylice św. Krzyża Kraków-Mogiła (Pierwsze Piątki)

Przez 3 lata: drugi kapelan w Instytucie Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu (1995-98).
Przez pół roku kapelan w Domu Pomocy Społecznej: Kraków-Płaszów (1998).

1976-1979: Zastępstwa kapłańskie wakacyjne każdego roku w NRD (Niemieckiej Republice Demokratycznej), kilka rekolekcji-misji parafialnych wespół z ks. Lucjanem Mazurem tamże w tym czasie.

1991,1993,1993: Zastępstwa kapłańskie wakacyjne (przez 3 miesiące, po miesiącu w coraz innej parafii) w kilku diecezjach Niemiec Zachodnich.

2002: Misje Miłosierdzia Boże w ‘Polnische Mission’ w Dortmundzie (przed Boży Narodzeniem) u ks.prał.Ryszarda Mroziuka, wraz z parafiami przyległymi po szerokiej okolicy.

Własna strona internetowa (http://lp33.de). Pierwsze próby podjęcia się utworzenia strony internetowej przypadły na ostatnie lata 90-te ub.w.: za zgodą ówczesnego Przełożonego Prowincjalnego Księży Sercanów.

Poprzednie kilkadziesiąt lat, to lata tworzenia znacznej treści późniejszej strony internetowej na zwykłej maszynie do pisania.
Strona w pełni ustabilizowana zaczęła przybierać kształty poczynając od ok. 1999. Jej ostateczny tytuł ustabilizował się w 2008 r.: „By miłość – MIŁOŚCIĄ była. ‘Miłości’ – rozwiązania ludzkie a Boże”.

O miejsce darmowe dla strony postarał się na serwerze w Niemczech nieznany, przypadkowo w emailu poznany ewangelik (Fritz Elfers), który początkowo służył piszącemu autorowi znaczną bezinteresowną pomocą. Właściciel cząstkowego miejsca tegoż serwera (Leslie Schnee) jest katolikiem: udostępnił darmowe miejsce na swym serwerze niemal nieograniczone ...

Aktualne miejsce zamieszkania autora, w ramach rotacji zakonnej: Dom zakonny – Tarnów (od 2016- ...).

2017.VIII - 2018.VII: współpraca w odpisywaniu na emaile przekierowywane do niego przez P.T. Koordynatora dzieła: „POGOTOWIE DUCHOWE” (strona internetowa: http://www.pogotowieduchowe.pl).

Próba utworzenia własnej strony internetowejPogotowie na email, gdy sumienie w rozterce” : począwszy od 25.VII.2018 r. (http://lp33.de/pogotowie-duchowe-email). Jej przekład na wersję niemiecką: 20.IX.2018.

Oto  PEŁNY ADRES piszącego tu autora-kapłana (od lipca 2016 r.) – kliknij:

Pełny adres autora strony.ks. Paweł Leks, SCJ
+              

bukiet-2a (28 kB)

Tarnów, 29.VII.2018.
RE-lektura: 16.XI.2018.


(0,7kB)        (0,7 kB)      (0,7 kB)
Obrazek: Mały niedźwiedziątko szepce do ucha swej matki-niedźwiedzicy
Autor o sobie
Obrazek: piesek czuje się bezpieczny w ukochaniu przez dziecko
Bukiet kwiatów